Sam Ghandchiسام قندچي ترقی خواهی، کرونا، و ج.ا.ا: پشت به دشمن رو به میهن
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3338-corona-iri-progress.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12

 

corona-iri-progress

 

دو ماه بعد از خیزش 96 و کمتر از سه سال پیش، در 25 اسفندماه 1396، کشاورزان شرق اصفهان در اعتراض خود به واپسگرایانِ رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی حاکم بر ایران، به دلیل وضعیت آب در آن مناطق، این شعار را مطرح کردند: «پشت به دشمن رو به میهن». همانطور که سی و اندی سال پیش بحث شد، امثال جلال آل احمدها که پیش از انقلاب نام روشنفکر مترقی بر خود نهاده بودند، این رژیم واپسگرا را برای ما به ارمغان آوردند و محمود دولت آبادی در زمان فغان کشاورزان شرق اصفهان از بی آبی، با آقای حسن روحانی سر سفره ی افطار نشسته بود و هنوز هم نمی فهمید و نمی فهمد آنچه تناول می کند چگونه در دنیای امروز تولید می شود و به دست مصرف کننده میرسد. و همان زمان هم بحث شد که «کشاورزی، راه رقابت ایران در اقتصاد گلوبال نیست»، و این روشنفکرانی که دو روزی برای خوشگذرانی به روستای عقب مانده میروند و در ویلای مجهزی رایحه ای خوش استشمام می کنند و نوستالژی سرایی برای مردم ایران می کنند، هنوز معنای ترقی خواهی را نفهمیده اند که خود را روشنفکر مترقی خطاب می کنند و خودشان نماد اصلی واپسگرایی در ایران بوده و هستند و راه جهنم را برای مردم ایران هموار کرده و می کنند. این رژیم ارتجاعی در این روزهای پاندمی کرونا نشان داد که بزرگترین دشمن مردم ایران در هر جنگی است نه فقط با عدم رعایت فاصله گذاری 2 متری ضروری و به جای آن تشویق مردم در رفتن به مراسم مذهبی، بلکه با ادامه ی زندانی کردن کسانیکه تبهکار نیستند، و به دستور خود این تبهکارانِ مسؤل در این رژیم، در زندان نگه داشته می شوند. و در کنار این رژیم نیز جریاناتی نظیر «نایاک» در آمریکا که جنایات رژیم اسلامی را ماله کشی می کنند و خود را مترقی و پروگرسیو می خوانند، و همانقدر "مترقی" هستند که همقطارانشان در انقلاب 57 بودند که مفهوم ترقی خواهی را 42 سال پیش برای ایرانیان از محتوا تهی کردند! خیر، دشمن، این رژیمِ ارتجاعی، متحدان اصلاح طلب و چپی آن بوده و هستند و «پشت به دشمن رو به میهن» در پایان سال 1396 معنایش تشخیص همین بود، آنچه در دوران کرونا دوباره ثابت شده و می شود که طرحهای ارتجاعی امثال جلال آل احمدها و محمود دولت آبادی ها، ایران ما را به این روز انداخته است، آنچه که بیش از نیم قرن است به نام "روشنفکری مترقی" تبلیغ شده و می شود.، موضوعی که جنبش جوانان ایران کم کم در کانون توجه خود قرار می دهد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی

http://www.ghandchi.com

بیست و نهم اردیبهشت ماه 1399
May 18, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH