Sam Ghandchiسام قندچي ایجاد حریق: آرامگاه استر و مردخای
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3335-esther-mordechai.htm
Arson: Tomb of Esther and Mordechai
http://www.ghandchi.com/3335-esther-mordechai-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8

 

esther-mordechai

 

دو روز پیش آمریکا به شدت تلاش برای ایجاد حریق در آرامگاه استر و مردخای در همدان را که در پی تهدیدی در بهمن ماه علیه این محل تاریخی بود، محکوم کرد. رژیم اسلامی حاکم بر ایران (ج.ا.ا) گزارشهای تلاش مربوط به ایجاد حریق را انکار کرده است. در گذشته چندین بار به زبان فارسی تلاشهای مأموران رژیم اسلامی را برای ایجاد حریق در آرامگاه استر و مردخای در ایران، محکوم کرده ام.  شخصاً دو سال پیش از انقلاب 1357 دیداری از آرامگاه استر و مردخای در همدان داشتم و مورد احترام همه ی مردم همدان بود و میراث تاریخی مهمی است. در نخستین سال بعد از انقلاب 1357، حجت الاسلام صادق خلخالی برای نابود کردن تخت جمشید تلاش کرد و یک عده چماق به دست را راه انداخت و به شیراز رفت، و گرچه استاندار آنزمان فارس زنده یاد نصرت امینی توانست جلوی نابود شدن تخت جمشید را در آنزمان بگیرد، اما آن دارو دسته ها، بسیاری از آثار تاریخی ایران را نابود کردند. جامعه ی یهودیان تاریخ طولانی در ایران دارد و اینگونه اِعمال خشونت علیه اقلیت یهودی و میراث تاریخی ایران را همه ی ایرانیان مترقی، محکوم می کنند. امروز خانم شکوه میرزادکی از بنیاد میراث پاسارگاد مقاله ای را منتشر کرده و این عمل شرم آور دارو دسته های رژیم اسلامی را محکوم کرده است و این نگارنده بهترین آرزوها را برای خانم میرزادگی و بنیاد میراث پاسارگاد دارم، در همه ی تلاشهایشان برای متوقف کردن جنایت علیه همه مردم ایران از همه ی مذاهب و اعتقادات، و در حمایت از میراث تاریخی و فرهنگی ایران.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

بیست و هشتم اردیبهشت ماه 1399
May 17, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH