Sam Ghandchiسام قندچي پایان قدرت «تبعی» و «پاداشی» رژیم و اتکاء کامل بر زور سرنیزه
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3333-sarneyzeh.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12

 

sarneyzeh

 

دو روز پیش به تفصیل در مقاله ای تحت عنوان «مقبره خمینی، اصلاح طلبان، و چرا فقدان اهمیت شکل قدرت *تبعی* مهم است»، بحث شد که رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی در ایران، «قدرت تبعی» خود را سالهاست که از دست داده، و در سه سال اخیر نیز در پی تحریمهای شدید اقتصادیِ رژیم اسلامی، «قدرت پاداشی» خود را نیز که سالها بر آن تکیه داشت، از دست داده و چند سالی است حتی پول برای «سندیس خورها» ندارد، و فقط برای رژیم اسلامی، اتکاء بر «قدرت کانداین» یعنی زورِ سرنیزه باقی مانده، که کاملاً بر آن تکیه دارد و اطلاعیه ی تازه ی برخی رهبران سپاه پاسداران که اعلام آمادگی خود را برای سرکوب هر خیزش مردمی در سال 1399 اعلام کردند، بیان واقعیت رژیم اسلامی در حال حاضر است. و امروز با فروش 200000 بشکه نفت در روز، عوامل رژیم حاضر نیستند از ذخیره های مالی خصوصی خود به رژیم کمکی کنند و پولهای خود را دلار کرده و هرچه سریعتر از ایران خارج می کنند. از سوی دیگر، اطلاعیه ی دو روز پیش آیت الله خامنه ای که خواستار بازگشت هیئت های مذهبی به تکایا در این روزهای سالگشت قتل حضرت علی در ماه رمضان شده، تظاهر به داشتن «قدرت تبعی» در این دوران پاندمی کرونا است، «قدرت تبعی» که این رژیم سالهاست از دست داده، و در روزهای خیزش آبان ماه 98 سید محمد خاتمی تلاش کرد با خیالپردازی، نمادی غیرواقعی را از قدرت تبعیِ رژیم، رهبران اصولگرا و اصلاح طلب، ترسیم کند، که گویی ما در سالهای 1357 و 1358 هستیم، در حالیکه سالهاست این رژیم و رهبران آن، «قدرت تبعی» خود را از دست داده اند، و آقای خاتمی با این کار، فقط با تمسخر مردم روبرو شد. و البته بعد هم دیدیم که دیه دادنشان هم چگونه بود! واقعیت کنونی جامعه ی ایران اینگونه است و حمله ی اپوزیسیون به اعتقادات و مراسم مذهبی مردم نیز، ابداً کار درستی نیست که مدتی است توسط یک عده تحت عنوان مبارزه با خرافات انجام می شود، و می تواند به اپوزیسیون و پیروزی جنبش مردم آسیب جدی بزند. مسأله ی ما در ایران، «واپسگرایی رژیم» است و نه اعتقادات مذهبی مردم، هرقدر هم آن اعتقادات عقب مانده باشد. حتی در پیشرفته ترین جوامع اروپایی و آمریکایی، بسیاری از مردم، اعتقادات مذهبیِ بسیار عقب مانده تر از بسیاری از ایرانیان دارند. آنچه ما در ایران باید به آن پایان دهیم، رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی است، و جایگزین کردن آن با حکومتی سکولار دموکرات وظیفه ی امروز ما ست، و به قول سایت آلترناتیو سکولار دموکرات که دکتر اسماعیل نوری علا منتشر می کند، «ما با مذهب و عقيدهء هيچکس سر دعوا نداريم». امیدوارم که کشمکش مردم ایران، با سرنیزه_به_دستانِ_رژیم، به خون و خونریزی در خیابانها نکشد، و تفنگ_به_دستان_رژیم، به احترام مردمی که نظیر آبان ماه 98، هر لحظه ممکن است همه ی خیابانهای ایران را برای تغییر رژیم پرکنند، سلاح های خود را بر زمین گذارند و با مردم در این روزهای سختی که ایران و ایرانی طی می کند، راه مدارا در پیش گیرند که این سربازان هم از میان همین مردم، گرفتار رژیم اسلامی شده اند که به دستشان تفنگ داده اند تا مادر و پدر و خواهر و برادر خود را هدف گلوله قرار دهند!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

بیست و هفتم اردیبهشت ماه 1399
May 16, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH