Sam Ghandchiسام قندچي برای اطلاع: درباره چپ و حمله ی مردادماه 58 رژیم اسلامی به کردستان
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3320-chap-kurdistan.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7

 

chap-kurdistan

 

عیب می جمله چو گفتی هنرش نیز بگو، حافظ

 

شخصاً از منتقدان چپ هستم، و مشخصاً از سازمان چریکهای فدایی خلق به دلیل عدم حمایت از جنبش زنان ایران در 17 اسفند 1357 یعنی سه چهار هفته بعد از پیروزی انقلاب، بارها انتقاد کرده ام، بویژه آنکه آنها در آنروز به کادرهای زن در تشکیلاتشان، رهنمود داده بودند که روسری بر سر کنند، و شعار حمله کنندگانِ حزب اللهی را به معترضان زن، یعنی فریادهای «یا روسری یا توسریِ» را در آنروز، توجیه می کردند. البته نظر رهبری چریکها در آن روز، موضع همه ی چپ نبود اما آنها بزرگترین تشکیلات چپ در روزهای پیش و پس از انقلاب 57 بودند. خود شخصاً در تظاهرات زنان در آن روز شرکت داشتم، و هوادار چریکهای فدایی خلق و موضع آنها نبودم، ولی هنوز در آنزمان چپی بودم. چهار ماه بعد در مردادماه 1358 که رژیم اسلامی به کردستان حمله ی مسلحانه کرد، همه ی نیروهای چپ و حتی چریکهای فدایی خلق، حمله ی رژیم اسلامی را به کردستان، محکوم کردند، و مقاومت و دفاع مسلحانه ی مردم کردستان را به حق دانسته و از آن حمایت کردند، و حتی شعار «دموکراسی برای ایران، خودمختاری برای کردستانِ» را که در آنزمان حزب دموکرات کردستان مطرح می کرد، مورد پشتیبانی قرار دادند، و بسیاری از ایرانیانِ نقاط دیگر ایران به کمک مردم کردستان شتافتند و در این راه خون دادند. البته، اکنون، شخصاً با طرح خودمختاری در کردستان یا هر نقطه ی دیگر ایران صددرصد مخالفم و 8 سال پیش این موضع خود را با صراحت اعلام کردم به رغم آنکه 8 سال پیش هنوز هوادار فدرالیسم استانی بودم؛ و امروز نیز با هرنوع فدرالیسم در ایران مخالفم و این موضعِ جدیدترِ خود را 3 سال پیش، رسماً اعلام کرده ام.

 

به موضع نیروهای چپ در سال 1358 برگردیم، درست است که کمی بعد در ماجرای گروگانگیری در سفارت آمریکا، اکثریت چپ از دانشجویان پیرو خط امام حمایت کردند، اما در زمان نخستین حمله ی رژیم به کردستان در مردادماه 1358، چپی ها چنین موضع و عملکردی در حمایت از اسلامگرایان نداشتند، و حتی در آن سالها هیچکسی چه در میان نیروهای سیاسی کرد و چه در میان نیروهای سیاسیِ نقاط دیگر ایران، اصلاً از «تجزیه طلبی» حرفی نمیزد، نه موافق و نه مخالف! همچنین مواضع چپ و مجاهدین بعدها در هر دوره ای در این 41 سال تغییر کرده و نباید بدون مطالعه ی دقیق تاریخ، به این نیروها، مواضعی که حقیقت ندارد، نسبت داد، و مطمئناً به دلیل همین پیچیدگی ها، سوء تفاهم پیش می آید. با اینحال می دانم دوستانی که چنین اظهارات نادرستی کرده اند که گویا مردم و فعالان سیاسیِ نقاط دیگر ایران بویژه چپ، هنگام حمله ی مسلحانه ی رژیم به کردستان، مردم کردستان را تنها گذاشتند، که ابداً حقیقت ندارد، از روی ناآگاهی در مورد تاریخ بوده و قصد و غرضی در کار نبوده است. درست است که زنان ایران در برابر فرمان خمینی در مورد حجاب اجباری، تنها ماندند، اما کردها در برابر فرمان جهاد خمینی علیه کردها تنها نماندند. البته مثلاً دکتر ابوالحسن بنی صدر هنگام تصدی مقام ریاست جمهوری، متأسفانه موضع اشتباهی درباره ی کردستان اتخاذ کرد و چکمه به پا کرد و لباس نظامی پوشید و در تلویزیون به آن شکل ظاهر شد و آمادگی خود را برای حمله ی بیشتر به کردستان اعلام کرد، که عملاً به دلیل رویدادهای بعدی، لطمه ای از سوی ایشان به مردم کردستان وارد نشد. با این وجود، در همه ی سالهای بعد از آن، دکتر بنی صدر برخوردی بسیار معقول به کردستان و بقیه ی مسائل جنبش سیاسی ایران داشته و خدمات گرانبهایی به جنبش آزادیخواهی ایران کرده، و عنوان کردن تاریخ فقط برای روشن شدن مواضع نیروهای مختلف است وگرنه هدف توهین به ایشان یا نادیده گرفتن خدمات گرانبهای آقای بنی صدر به مبارزات مردم ایران بویژه هنگام ترورهای رژیم اسلامی در خارج کشور، نبوده و نیست که ایشان در همه ی این سالها با نیروهای مردمی، سمتگیری داشته و دارند. شخصیتهای جبهه ملی و نهضت آزادی نظیر زنده یادان داریوش فروهر، عزت الله سحابی و بقیه ی مذاکره کنندگان آنزمان با گروه های سیاسی فعال در کردستان، دیدگاه های معتدل تری داشتند که از یکسو به دموکراسی متعهد بودند و از سوی دیگر به حفظ یکپارچگی ایران یاری رساندند. واقعاً 41 سال، زمان زیادی است و بحثها، نظرات و مواضع افراد و سازمانها بسیار تغییر کرده است، بویژه در رابطه با مردم ساکن کردستان که اولین نقطه ی ایران بود که بطور جدی رژیم اسلامی را به چالش کشید.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و دوم اردیبهشت ماه 1399
May 11, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH