Sam Ghandchiسام قندچي نیره انصاری: درباره ی پیشنویس قانون اساسی آینده

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3245-nayereh-ansari2.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6

   

nayereh-ansari

 

دوست عزیز دکتر نیره انصاری، در 30 سال گذشته در اینترنت تلاشهایی را که برای تهیه پیشنویس قانون اساسی ایران آینده انجام شده، دنبال کرده ام و دلیل توجه به آن نیز این بوده که دوباره شرایطی نظیر 1357 پیش نیاید و تازه بخواهیم آنوقت فکر تهیه و توافق در مورد متن پیشنویس قانون اساسی باشیم. حدود دو سال پیش شما متن پیشنویسی را تهیه کردید و با نام حقیقی در اپوزیسیون حضور دارید و خوانندگان قادرند با شما تماس بگیرند. می دانم در خیلی عرصه های فعالیتهای مدنی و سیاسی درگیر هستید، اما نیاز به نهایی کردن کاری که با تهیه پیشنویس قانون اساسی شروع کردید، هرچه بیشتر احساس می شود. در ابتدا بحث متن پیشنهادی را در مهستان جنبش سکولار دموکراسی با همکاری نزدیک دکتر اسماعیل نوری علا انجام دادید. ادامه ی آن تبادل نظرها لازم است وگرنه نمیشود به متن نهایی دست یافت. بسیاری از فعالان سیاسی نظیر دکتر پرویز دستمالچی که از قانون اساسی رژیم اسلامی نقد کرده اند، ممکن است برخی نکاتی مطرح کرده باشند که بتواند متن کنونی شما را بیشتر غنا بخشد؛ یا دکتر هدایت الله متین دفتری در این رابطه بسیار با تجربه هستند. همچنین وکلای جوانتری نظیر دکتر شادی صدر با واقعیات حقوقی ایران کنونی از نزدیک، آشنایی دارند. از بسیاری دیگران نیز که نام نبردم پوزش می خواهم و می دانم خود شما، حقوقدانانی را که در این زمینه می توانند کمک کننده باشند، بهتر از اینجانب می شناسید. واقعاً به انجام رساندن این کار در شرایط کنونی خیلی لازم است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و چهارم فروردین ماه 1399
April 12, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH