Sam Ghandchiسام قندچي  خبر: در شمال ایتالیا به افراد بالای 60 سال دستگاه تنفس مصنوعی نمی دهند

http://ghandchi.com/3197-italy-corona-60yrolds.htm

Related Article in English: Corona: A US Governor Says Sacrifice Elderly to Save Economy

http://www.ghandchi.com/3211-older-people-corona-english.htm

پی نوشت پنجم فروردین ماه 1399: حکایتی که مرحوم پدرم در کودکی برایم گفته بود:* حکایت است که روزی زن و شوهری با پسر کوچکشان در کلبه‌ای زندگی می‌کردند. از قضا پدرِ مرد نیز پس از مرگ زن خویش، به این خانواده ملحق شد. پس از مدتی زن به شوهر گله کرد که دیگر توان نگهداری از پیرمرد را ندارد. مرد نیز به ناچار سبدی بزرگ خرید و شب هنگام پدر خویش در سبد کرد و بر دوش گذاشت تا به بیابانی برده و رها کند تا خلاص گردند. از قضا پسربچه از پنجره‌ی اتاق این منظره را دید. پس پنجره را گشود و بانگ برآورد که: پدر پس از اینکه بازگشتی سبد را با خود بیاور! پدر علت را جویا شد. پسر کوچک گفت: می‌خواهم وقتی بزرگ شدم، تو را که پیر و ناتوان شده‌ای، در همین سبد بگذارم و در بیابان رها کنم.!*

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6

 

ventilation

 

این خبر را که نمی دانم درباره اش چه بگویم امروز لینکش را در فورن دسک دیدم و با سپاس از آنها برای خبر رسانی. لطفاً برای مطالعه ی اصل خبر که به شیوع  کرونا مرتبط است، به لینک زیر در سایت جروسلم پست مراجعه کنید:

 

https://www.jpost.com/International/Israeli-doctor-in-Italy-We-no-longer-help-those-over-60-621856

 

حدود دو هفته پیش مقاله ای نوشتم تحت عنوان «معنویت: دلخوش به این نباشید که کرونا مردم را بی دین می کنه» و هفته ی پیش نوشته ای منتشر شد تحت عنوان «کمارادری و جنبش آینده نگری مدرن».

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

چهارم فروردین ماه 1399
March 23, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH