Sam Ghandchiسام قندچي آقای حشمت طبرزدی چند بار باید گفت، خوب یا بد، پیام نوروزی لطفاً ندهید
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3175-heshmat-tabarzadi.htm

مطالب مرتبط: 1     2      3      4     5

 

tabarzadi-nowruz

 

هر سال این بحثِ «سنت بدِ پیامهایِ نوروزیِ شخصیت های سیاسی» تکرار شده و دوباره امروز آقای حشمت طبرزدی پیام نوروزی می دهند. دوست عزیز، نظری دارید و سخنی با مردم ایران و می خواهید پیام سیاسی بدهید، بسیار خوب اطلاعیه سیاسی منتشر کنید، ولی نامش را «پیام نوروزی» نگذارید که بعد از آزادی ایران نیز سنت شود و هروقت مردم خواستند موقع تحویل سال تلویزیون تماشا کنند مجبور شوند پیام رهبر کشور را گوش کنند، یا که هر وقت خواستند بروند سینما و خوش باشند، سرود گوش کنند و برپا بایستند انگار که سربازی هستند در پادگان ارتش! همه ی این دلایل هزار بار سالهاست توضیح داده شده، فرصت کردید بخوانید و مهمتر آنکه عمل کنید. جهنم را نیز با نیت خیر ساختند. چرا توجه نمی کنید. جرج واشنگتن برای بار سوم نرفت رییس جمهور شود که سنت بدی به جای نگذارد و یدینگونه بود که مقامات سیاسی در آمریکا، نظیر مائو رهبر مادام العمر چین، و پوتین رییس جمهور مادام العمر روسیه، شکل نگرفت وگرنه هزار دلیل واشنگتن می توانست برای دوباره عهده دار شدن مقام ریاست جمهوری بیاورد. متأسفانه سیاستمداران ایران نظیر شما به نتیجه ی کارهای خود برای آینده فکر نمی کنند و همین فقدان آینده نگری در بالاترین سطح سیاسی کشور، باعث بدبختی های ما شده است. بله حرف آن بزرگی در تاریخ که خود نیز به آن گوش نکرد را باید به یاد آورد که جهنم را نیز با نیت خیر ساختند. امیدوارم این کار خودتان را تقبیح کنید و به امید آنکه دیگر هیچوقت دوباره پیام نوروزی ندهید و شخصاً نیز به پیامی که فرستاده اید لینک نمی کنم و دفعه ی بعد نیز دیگر حتی این کار و مطالب سیاسی دیگر شما را هم ذکر نخواهم کرد. یک حرف را هزار بار نمی زنند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و چهارم اسفند ماه 1398
March 14, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH