Sam Ghandchiسام قندچي دو نسخه از «بیانیه زندانی سیاسی سهیل عربی درباره انتخابات: نه و فراتر از آن» و یک نقد
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3128-soheil-arabi.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5    6    7    8    9

 

soheil-arabi-entekhabat

 

روز گذشته دو نسخه از اعلامیه ای تحت عنوان «بیانیه زندانی سیاسی سهیل عربی درباره انتخابات: نه و فراتر از آن» در مطبوعات اپوزیسیون منتشر شده؛ نسخه ی اول را می توانید در سایت رادیو فرهنگ ملاحظه کنید که سایتی معتبر، و مدیریت آن سایت در دست دوست عزیز آقای سعید اوحدی است. اما نسخه ی دومی نیز از این بیانیه در سایتهای دیگری از جمله در سایت «خبرگر» منتشر شده و شخصاً با آن سایتها چندان آشنایی ندارم، و در نتیجه نمی دانم تا چه حد متن دوم حقیقی یا جعلی باشد. به هرحال اصل نقد این نگارنده به نسخه ی دوم بیانیه و مشخصاً به عبارت زیر در آن است: «رای ما کوکتل مولوتف و گلوله هایی است که به مکانها و عوامل برگزاری این نمایش کثیف پرتاب و شلیک می شود». امیدوارم چنین عبارتی از دوست عزیز آقای سهیل عربی نبوده و جعلی باشد، اما اگر حقیقی باشد آنرا به شدت محکوم می کنم. عوامل رژیم کارهای مختلف می کنند از جمله رساندن آرد به نانوایی ها و کسی را چون عامل رژیم است و صندوق انتخاباتی راه می اندازد کسی حق ندارد هدف گلوله قرار دهد. در واقع مگر آنکه عامل رژیم شما را هدف گلوله قرار داده باشد و شما در دفاع از خود او را بکشید، هیچ توجیهی برای کشتن عوامل رژیم وجود ندارد. واقعاً چنین عبارتی را حتی در اوج جریان چریکی در ایران ندیده بودم و اگر آنارشیستهای ایران در مبارزات خود به این درجه سقوط کنند که از دیدگاه اینجانب آدمکشی است، شخصاً بدون هر اما و اگر، آنها را محکوم خواهم کرد. همه ی این سالها از زندانی سیاسی سهیل عربی حمایت کردم چون برای ابراز نظراتش که مخالف عقاید اسلامی است به ناحق بازداشت و محکوم به اعدام شد و بعد هم که حکم اعدام لغو شد و حکم زندانش هم پایان یافت، آزادش نکردند و بیدادگاههای رژیم بهانه تراشی کردند و زندگی خانوادگی سهیل از هم پاشید و کودک خردسالش، بی پدر، بزرگ می شود و همیشه شهامت و تلاشهای سهیل را برای آزادی بیان و آرمانهای انسانی ستوده ام و مهمتر آنکه حق هر انسان است که عقایدش را بیان کند، اما بیان کردن با عمل کردن به هر عقیده ای، چه درست و چه غلط فرق دارد؛ اپوزیسیون دموکراتیک اصول خود را دارد و هرچقدر هم این رژیم دست به وحشیگری بزند، ما نباید اصول حقوق بشری خود را زیر پا گذاریم و به سطح جانیان این رژیم سقوط کنیم. مخالفت با اصلاح طلبی درست است، اما کشتن عوامل رژیم که فقط صندوق انتخاباتی راه اندازند، جنایت است و بس. امروز در بسیاری از کشورهای جهان مردم روز ولنتاین را به احترام عشق و محبت جشن می گیرند و حتی مردم ایران نیز سالهاست این روز را به رغم همه ی ضدیت رژیم با آن، جشن می گیرند و مایه ی تأسف است که در چنین روزی باید این بحثها را کرد و دلیلش نیز حاکمیت 41 ساله ی کوکلاکس کلانهای اسلامی در ایران است که برای مردم ما زندگی نگذاشته اند، و واقعاً مردگی، بیان حیات ما مردم ایران شده چه در داخل چه در خارج کشور، چه در زندان و چه در خارج از زندان.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و پنجم بهمن ماه 1398
February 14, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH