Sam Ghandchiسام قندچي هر بلایی سر یک زندانی بیاید، فعالان حقوق بشر محکوم می شوند که چرا سکوت کردند و در رد اعتصاب غذا
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2700-faalane-hoghoome-bashar.htm

مطالب مرتبط:   http://bit.ly/2I9LFyd

 

prisoner

 

شخصاً درباره هر مورد مشخص اطلاع ندارم و می توانید از شخصیتها و سازمانهای حقوق بشر جویا شوید، اما بسیاری از اوقات این خانواده زندانی سیاسی بوده اند که خواسته اند وضعیت او رسانه ای نشود. بارها گفته شده که سکوت در مورد زندانیان سیاسی به ضرر آنها تمام می شود، اما وقتی مثلاً مادر یک زندانیِ متهم به توهین به مقدسات و سب النبیِ محکوم به اعدام، ماه بعد از ماه صریحاً با رسانه ای شدن وضعیت دختر یا پسر خود مخالفت می کند و یا حتی از تماس فعالان حقوق بشر اظهار ناراحتی جدی می کند، دیگر آنها کاری نمی توانند انجام دهند، بااینحال تا خبر اعدام، یا کشته شدن یک زندانی سیاسی در سلولی توسط قاتلان حرفه ای پخش می شود، همه، انگشت اتهام را بسوی فعالان حقوق بشر و ژورنالیستها نشانه می روند که چرا سکوت کردند. ناراحتی همقطالان و خانواده و دوستان در سوگ زندانی خود قابل درک است و حتی برخی اوقات ممکن است یک زندانی بعد از تماس با رسانه ها، پیش از زندان یا پس از زندان، وضعیتش بدتر شده باشد که لزوماً به این دلیل نبوده و عوامل متعدد همزمان شده اند؛ اما، با این وجود باید خاطرنشان کرد که همه ی این نوع تماسها و اقدامات داوطلبانه است. ولی بازهم بسیاری از اوقات خود زندانی و نزدیکان او، رسانه ها و فعالان حقوق بشر را مقصر قلمداد می کنند، و دقیقاً به همین دلیل فعالان حقوق بشر و ژورنالیستها، محافظه کارانه تر عمل می کنند که فردا یک دوست آن زندانی نیاید و بگوید که فلان ژورنالیست راحت برای خودش نشسته و عطرآگین و حمام کرده در تلویزیون ظاهر می شود وقتی کسی که با او مصاحبه کرده امروز در زندان هفته ای یکبار هم حمام نمی رود. دوباره تأکید  کنم که ناراحتی دوستان و اقوام زندانیان قابل درک است بویژه برخی از آنها که در خارج از کشور هستند و بدون داشتن امکانات می خواهند آنچه نمی توانند را انجام دهند بهتر است کمی از این امور فاصله بگیرند و استراحت کنند چون می توانند به خودشان لطمات جدی وارد کنند و با از دست دادن سلامتی جسمی و روانی نه به کسی کمکی خواهند بود و نه به خود و خانواده شان، و تازه با این حرفها عملاً فعالان حقوق بشر و خبرنگاران را دلسرد و محتاط تر می کنند که به ضرر زندانیان و مبارزان داخل کشور خواهد بود.

 

موردی مشابه، شخصاً به رغم آنکه وقتی از یک زندانی که در اعتصاب غذا بوده حمایت کرده ام، علناً مخالفت خود را با اعتصاب غذا در زندانهای رژیم اسلامی بارها اعلام کرده ام، با این وجود همچنان گزینه ی اعتصاب غذای اعتراضی را بسیاری از زندانیان سیاسی ایران انتخاب می کنند، در حالیکه اعتصاب غذا و مرگ زندانی برای این رژیم هیچ اهمیتی ندارد و نتیجه اش فقط ضعیف شدن جسمی و روحی و افسردگی و مرگ زندانی به دلیل فقدان تغذیه، و یا اگر در زندانی نظیر فشافویه با زندانیان عادی و گاه خطرناک هم سلولی باشند، راحت تر شدن قتلشان توسط زندانیان جنایتکارِ هم سلولیِ گردن گلفت است. کلاً زندانیان سکولار ایران بویژه در 40 سال اخیر که مبارزات مسالمت آمیز از نوع گاندی و ماندلا سرمشق جنبش سیاسی ایران قرار گرفته، به این روش اعتصاب غذای اعتراضی روی آورده اند در حالیکه رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی حاکم بر ایران هیچ شباهتی به بریتانیا و آفریقای جنوبی ندارد که پای بندی به قوانینی در مورد اعتصاب غذای زندانیان حتی 100 سال پیش در آن کشورها در دوران استعمار و آپارتاید وجود داشته است. در واقع فعالان مذهبی در ایران، روزه سیاسی اعتراضی را مد کردند در حالیکه حتی در ماه رمضان در ایران بهتر است روزه خواری را برای اعتراض به این رژیم برگزید و دوباره لازم به یادآوری است که روزه سیاسی در هر زمانی در ایرانِ تحت رژیم اسلامی حاکم، فقط زندانی را ضعیف تر می کند و فایده ای ندارد؛ اگر هم در مواردی اعتصاب غذا نتیجه ای داده دلیلش امر دیگری بوده که بهتر است در هر مورد مشخص، جداگانه بررسی کرد، و کلاً در هر مبارزه با این رژیم، چه در زندان و چه در بیرون زندان، درست است که  تأکید شود در ایران کنونی غیر اسلامی کردن یعنی نافرمانی مدنی، در حالیکه روزه سیاسی نوعی حرکت سیاسی اسلامی در ایران بوده و هست و اعتصاب غذا نیز در رژیم اسلامی معنایش همان است، و نه مانند هندوستانِ سکولارِ تحت سلطه ی بریتانیا که در آنجا اعتصاب غذا، شکل مهمی از نافرمانی مدنی و بخش عمده ی اعتراضات مسالمت آمیز گاندی تلقی می شد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

بیست و  سوم خرداد ماه 1398
June 12, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH