Sam Ghandchiسام قندچي کوکلاکس کلان اسلامی درست مانند فاشیسم است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2689-islamickkk.htm
IslamicKKK is Just like Fascism

http://www.ghandchi.com/2689-islamickkk-english.htm

مطالب مرتبط:

http://bit.ly/2IqtpQj

https://goo.gl/4Kj6mB

 

 

islamickkk-fascism

 

در فارسی ضرب المثلی داریم که می گوید «انشاء الله گربه است». این بدان معنی است که شما در خانه خود نشسته اید و سر و صدایی را می شنوید اما سعی می کنید نادیده بگیرید و فکر کنید، گربه ای در حیاط خلوت شما بازی می کند. چپ های مستقل پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی بسیار تغییر کرده و دموکراسی را در افکار خود قرار داده اند، هرچند مارکسیست ها هنوز راه زیادی برای درک دلیل 100 سال حمایت خود از دیکتاتوری در پیش دارند و می توانند با درک مبانی بازتولید استبداد آغاز کنند. اما در مورد فاشیسم نمی توان گفت که حتی پس از شکست در جنگ جهانی دوم تغییری کرده است، با این حال، خوشبختانه احیای فاشیسم در قامت برخی گروه های وایت سوپریمسیست در سال های اخیر در ایالات متحده و سایر نقاط جهان بسیار محدود بوده است. این حرف را نمیشود در مورد کوکلاکس کلان های اسلامی گفت که می خواهند جهان را با شروع از خاورمیانه، به 1400 سال پیش، عقب ببرند. اصلاح طلبان اسلامی در همه این کشورها مانند اصلاح طلبان کمونیست نیستند و عمدتا با همپیمانان بنیادگرا، مجریان بازی پلیس خوب و پلیس بد هستند. این واقعیت ها حتی در میان اپوزیسیون ایران نیز درک نمی شود و فقط چند گروه مانند آی پی سی و جمعی بنام درفش کاویانی که با گروه دیگری با همین نام اشتباه نشود، واقعا مشکلی را که ما ایرانیان در 40 سال گذشته با آن درگیر بوده ایم، درک می کنند. شخصاً برخی اختلافات با آی پی سی دارم مثلاً درباره خانم ایلهان عمر نماینده کنگره آمریکا. خانم ایلهان عمر از حقوق همجنسگرایان حمایت می کند وقتی می دانیم در جوامع اسلامی اعلام چنین مواضعی به این راحتی نیست. با این وجود صرفنظر از برخی موارد مشخص، اساسا با آی پی سی بطور کلی در مورد خطر کوکلاکس کلان های اسلامی و اسلام گرایی، موافق هستم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هفدهم خرداد ماه 1398
June 7, 2019

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH