Sam Ghandchiسام قندچي دلیل مصیبتهای اقتصادی ایران
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2676-iran-economy.htm
Reason of Iran's Economic Woes

http://www.ghandchi.com/2676-iran-economy-english.htm

 

oil-buyer-s-market

 

بیست و یک سال پیش در مقاله ای که بر تکنولوژی های جدید متمرکز بود، بحث شد که بازار جهانی به «یک بازار خریدار» تغییر کرده یعنی همانگونه که مردم وقتی همبرگر از مک دونالد می خرند می توانند همان زمان محصولی مشابه را یک دکان آنطرف تر در برگر کینگ یا از ویدندیز خریداری کنند، و اشاره شد که تأثیرات «یک بازار خریدار» برای تولیدکنندگان چیست. بازار نفت امروز، همان چیزی نیست که زمان تأسیس اوپک بود و چند دهه است که در «یک بازار خریدار» قرار داشته ایم و به خصوص از زمانی که تولید نفت داخلی ایالات متحده در سال های اخیر افزایش یافته و روسیه در بازار نفت و گاز بسیار فعال شده، این حقیقت غیرقابل انکار است. صرف نظر از فاجعه های اقتصادی ناشی از حاکمیت عقب مانده کوکلاکس کلان های اسلامی در ایران (ج.ا.ا.)، مصیبتهای اقتصادی ایران مربوط به عدم درک واقعیت «یک بازار خریدار» برای صنعت نفت است که حتی در سال های پایانی رژیم شاه نیز حقیقتی غیرقابل انکار بود که نفت دیگر مانند سالهای اوایل دهه 1970 در دوران تحریم نفت توسط کشورهای عربی نبود؛ و در واقع کشورهای عربی خلیج فارس این واقعیت جدید را مدتهای مدیدی است که درک کرده اند. همانطور که در سالهای اخیر مشاهده کردیم، وقتی اروپا و رژیم اسلامی حاکم بر ایران از هم ناراحت بودند، این  مصرف کنندگان اروپایی بودند که بر ایران تحریم های نفتی اعمال کردند، و نه برعکس، که قطعا واقعیت «یک بازار خریدار» را به خوبی نشان می دهد.

  

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

یازدهم خرداد ماه 1398
June 1, 2019

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

 

 

SEARCH