Sam Ghandchiسام قندچي طوفان توییتری فردا: #نایاک بخشی از استراتژی کوکلاکس کلان های اسلامی برای نشان دادن خود به مثابه قربانی است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2662-niac-iri-victim-game.htm

مطلب مرتبط: http://bit.ly/2JAoyyV    http://bit.ly/2Wo4A0c   http://bit.ly/2G4iier    http://bit.ly/2Wg4lED    http://bit.ly/2Ewe5QZ   http://bit.ly/2WrkoiI

 

niac-iri-victim-game

 

رژیم اسلامی حاکم بر ایران از روز اول خود را در صحنه بین المللی بعنوان قربانی امپریالیسم معرفی کرد و توانست حمایت شخصیتهای جهانیِ برجسته ی حقوق بشری نظیر نلسون ماندلا را کسب کند. نایاک از بدو تأسیس بخشی از استراتژی ذکر شده بود اما لزوماً همه ی بنیانگذاران و مدیران آن به این امر واقف نبودند، هرچند در نتیجه ی کار تفاوتی نمی کرد. در چند هفته اخیر پس از افزوده شدن نام سپاه پاسداران به فهرست آمریکا از گروه های تروریستی، نایاک به فعالیتهای خود در آمریکا، کانادا و حتی اروپا بطور چشمگیری افزوده است.  اکنون نایاک پرقدرت ترین تشکیلات سیاسی ایرانی در خارج از کشور است و توان مالی و نفوذ سیاسی بسیار زیادی در آمریکا دارد. نایاک توانسته از احساسات مردم ایران پس از تجربه جنگ ایران و عراق برای افزودن بر امکانات مالی و سیاسی خود سوء استفاده کند و به این طریق سالهاست به رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی حاکم بر ایران کمک کرده تا بزرگترین فریب برنامه ریزی شده ی رژیم را برای نشان دادن خواست «تغییر رژیم» بعنوان هدفی امپریالیستی و نه خواست مردم ایران، جا اندازد. در همین حال نایاک همه ی این سالها قدرت مالی و نفوذ سیاسی خود را در برخی از مؤسسات دولتی آمریکا مورد استفاده قرار داده تا مخالفان نایاک را از صحنه خارج کند. فردا شنبه 4 خرداد ماه در رأس ساعت ۸ شب بوقت ایران طوفان توییتری در مخالفت با #نایاک برپا خواهد شد. #نایاک نماینده مردم ایران نیست.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سوم خرداد ماه 1398
May 24, 2019

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH