Sam Ghandchiسام قندچي انتخاب بین «جنگ» و «صلح» نیست، انتخاب بین «رژیم اسلامی» و  «ایران» است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2661-iran-vs-regime.htm

Choice is not between <War> and <Peace>, Choice is between <Islamic Regime> and <Iran>

http://www.ghandchi.com/2661-iran-vs-regime-english.htm

مطلب مرتبط: http://www.ghandchi.com/2658-tabarzadi.htm

 

end-of-iran-vs-end-of-regime

 

رهبران رژیمی که یک ماه پیش هنگام قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی، پیراهن سپاه در مجلس شورای اسلامی بر تن کردند، همان نابخردانی هستند که سالها در همان مجلس، شعار «مرگ بر آمریکا» سر دادند وقتی همزمان فرزندان خود را با پولهای کلان برای تحصیل و زندگی به همین آمریکا فرستاده اند (1). هشدار دو روز پیش پرزیدنت ترامپ بسیار روشن و نتیجه ی 40 سال شعار "مرگ بر آمریکای" رهبران رژیم اسلامی حاکم بر ایران است. در واقعیت، امروز، دیگر انتخاب بین «جنگ» و «صلح» نیست چرا که در گزینه ی اول، ایران از طریق نظامی نابود می شود و در گزینه ی دوم، ایران از طریق تحریمهای اقتصادی فلج کننده، نابود می شود. انتخاب بین «رژیم اسلامی» و «ایران» است و ادامه ی «رژیم اسلامی» یعنی «پایان رسمی کشوری بنام ایران». راه کار مسالمت آمیز برای عبور از رژیم اسلامی همانطور که روز گذشته بحث شد توافق رژیم و اپوزیسیون بر سر رهبری آقای حشمت طبرزدی برای حل مسالمت آمیز این بن بست است (2). این تنها راه معقولانه است وگرنه نابودی ایران یا با خون و خونریزی، یا که با ورشکستگی کامل اقتصادی، قحطی، و وبا همراه خواهد بود.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

دوم خرداد ماه 1398
May 23, 2019

 

1. درباره سپاه پاسداران

http://bit.ly/2G4iier

 

2. آیا در داخل کشور رهبری نظیر یلتسین وجود دارد؟ بله مهندس حشمت اله طبرزدی
http://www.ghandchi.com/2658-tabarzadi.htm

Is there a Leader Like Yeltsin inside Iran, Yes Mr. Heshmat Tabarzadi
http://www.ghandchi.com/2658-tabarzadi-english.htm
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

 

SEARCH