Sam Ghandchiسام قندچي اپوزیسیون منظور آیت الله خامنه ای را متوجه نشد که گفتند «جنگ» نخواهد شد و مذاکره «سم» است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2653-khamenei.htm

 

ayatollah-khamenei

 

آیت الله سید علی خامنه ای (1)، در روزهای اخیر گفتند که نه رژیم اسلامی حاکم بر ایران می خواهد جنگ کند و نه آمریکا خواستار جنگ است و ادامه دادند که مذاکره «سم» است و «سم» را می دانیم که سقراط از جام شوکران سر کشید، و آیت الله خمینی نیز وقتی معاهده ی صلح را با عراق امضا کرد، به همینگونه تصمیم خود را توصیف کرد، البته آن زمان در پایان جنگی 8 ساله بود و این بار اگر کسی جام شوکران بنوشد، پیش از شروع هر جنگی خواهد بود. اما همه ی اینها را که می دانستیم و نیازی به تکرار از سوی آیت الله خامنه ای نبود. منظور واقعی آیت الله خامنه ای این بود که ربطی به شما اپوزیسیون و مردم ندارد و ما و آمریکا تصمیم می گیریم، قبلاً هم در زمان آیت الله خمینی در جنگ ایران و عراق همینطور بود و کسی از مردم نپرسید جنگ می خواهند یا صلح، ایران که آمریکا نیست که حزب دموکرات یک حرف بزند، حزب جمهوریخواه حرفی دیگر و تازه هر مقام حزبی در کنگره حرف خودش را بزند و همه ی مردم و مطبوعات هم هزار جور حرف دیگر بزنند. به همین دلیل تا آنجا که به این قلم مربوط می شود، آنچه مهم است اینکه بگویم اگر جنگ شد، اینجانب چه کار خواهم کرد و پاسخم را نیز در یک کلمه داده ام که پاسیفیست خواهم ماند و از این هم که تسلیم طلب خوانده شوم ابایی ندارم (2).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و نهم اردیبهشت ماه 1398
May 19, 2019

 

پانویس:

 

1. درباره آیت الله سید علی خامنه ای

http://bit.ly/2X1qxPC

 

2. آیا تسلیم طلبی در هر جنگ احتمالی غلط است
http://www.ghandchi.com/2625-taslim-talabi.htm

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

 

SEARCH