Sam Ghandchiسام قندچي  یادداشتی درباره برنامه «رمز پیروزی» که دوست عزیز آقای حسن اعتمادی تهیه می کنند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2648-hassan-etemadi.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2Q4EU3e  

 

hassan-etemadi-ramze-piroozi

 

دوست عزیز آقای حسن اعتمادی با سلام، پیش از هرچیز بگویم که درباره آنچه می نویسم با هیچکسی صحبت نکرده ام و فقط ساعتی پیش بنظرم رسید این نکات را با شما در مورد برنامه تلویزیونی «رمز پیروزی» در میان بگذارم. اکنون 9 ماه از آغاز برنامه ی «رمز پیروزی» می گذرد که شما بنیانگذاری کردید، و زحمات زیادی برای آن برنامه تلویزیونی کشیده اید و لطف کرده و در فیسبوک نیز برایم ارسال کرده اید و شخصاً نیز از تماشای برخی از مصاحبه ها، بسیار آموخته ام. واقعیت این است که برنامه ی شما عملاً به بسیاری برنامه های تلویزیونی مشابه تبدیل شده که شخصیتهای منفردی را بعنوان رهبران فکری نحله های مختلف جنبش دعوت می کنند و می خواهند از طریق بحث و اقناع با آنها به اتحاد اپوزیسیون برسند و این کار سالهاست ادامه دارد. به یاد دارم که بیش از 15 سال پیش برخی از دست اندرکاران سایت گویا حرکتی را آغاز کردند بنام 60 میلیون امضا و این قلم نیز از آن حرکت حمایت کردم و در آنزمان لیستی تهیه کرده و تحت عنوان «انتخابات ج.ا. و رهبران فکری ایرانیان»، منتشر کردم. امروز که به آن لیست نگاه می کنم تعدادی فوت شده اند، اما بقیه تقریباً همان کسانی هستند که به برنامه «رمز پیروزی» و برنامه های مشابه دیگر، هر از گاهی دعوت می شوند، و 90 درصد بحثها نیز تکرار مکررات است و کامنتهای فیسبوکی تکراری نیز به وفور زیر آنها دیده می شود. مشکل این است که این افراد به رغم اختلافاتی که با هم دارند اساساً یا تعلق به سلطنت طلبان افراطی دارند یا کمونیستهای افراطی. این دو دسته به همراه اسلامگرایان افراطی در 40 سال گذشته در ایران اصلاً هواداری ندارند و این افراد چه یک نفر چه 10 نفر در خارج حتی به اندازه ی انگشتان دست هم طرفدار بالقوه در داخل ایران ندارند تا چه رسد به طرفدار بالفعل، حالا چه با کسی متحد شوند و چه منفرد باشند چندان فرقی نمی کند. طرفداران اسلام سیاسی را نیز چه جریاناتی افراطی که لزوماً بخشی از رژیم نیستند که بهتر است نام نبرم که دعوای تازه ای راه نیافتد، و چه اصلاح طلب، شما خودتان مدنظرتان برای اتحاد ندارید. واقعیت این است که مردم در داخل ایران نه به اسلامگرایی تمایلی دارند، نه به نظرات کمونیستی چندان رغبتی نشان می دهند و نه به نظراتی که دنبال احیاء پادشاهی پهلوی هستند، حتی وقتی از محمد رضا شاه با عبارت «خدا بیامرز» یاد می کنند. یعنی حتی پادشاهانی نظیر کریم خان زند را که بسیار وجهه مردمی داشت، بعنوان بخشی از تاریخ با خوبی ها و بدی هایشان یاد می کنند و کسی در آرزوی راه انداختن دوباره ی سیستم پادشاهی نیست و شعارهایی نظیر «رضا شاه روحت شاد» هم در دی ماه 96 فقط در مشهد و کرج شنیده شد که کرج را می شناسم کسانی بودند که مانند فرشگردی های خارج هستند که جمهوریخواهند اما از لج با این شعارها می خواهند دهن کجی خود را به چپی هایی که با رژیم و اصلاح طلبان کار می کنند نشان دهند؛ در مشهد در تظاهرات هفتم دی ماه 96، شاید داستان دیگری در کار بود چون نیروهای مختلفی در آنجا دست داشتند از جمله آیت الله احمد علم الهدی و شاید آیت الله ابراهیم رییسی که بعد هم از دستشان در رفت و جنبش به 128 شهر کشید. و بعد هم داستان مومیایی رضا شاه که همانزمان درباره اش نوشتم،که معلوم نیست چقدر خود رژیم در آن کار برای منحرف کردن خیزش 96 دست داشت، و ممکن است نظیر تظاهرات دو روز پیش دانشگاه تهران که عده ای از توده ای ها با شعار علیه خانم مسیح علینژاد سعی کردند چند دستگی راه بیاندازند، چنین طرحی وجود داشته است. البته عده ای نیز از جمله این قلم در آنزمان تحلیل کردیم که شعار «رضا شاه روحت شاد» به دلیل ضدیت خیزش دی ماه 96 با اسلامگرایی و به دلیل حمایت از سکولاریسم بوده که شاید درست باشد ولی تردیدی نیست که جنبشی که در 128 شهر بود فقط در دوشهر مشهد و کرج چنین شعاری داشت که کمی عجیب است. به هرحال اساساً در داخل ایران مردم در همه ی 40 سال گذشته در همه رأی دادنها ضدیتشان نه تنها با جمهوری نبوده بلکه مخالفتشان با فقدان جمهوری واقعی بوده و این را در همه ی شعارها و انتخاباتها می توان دید از جمله در جنبش سبز 1388 که به رغم حمایت ولی فقیه از نتایج انتخابات، مردم شعار می دادند «رأی من کو». در نتیجه با در نظر گرفتن واقعیت سیاسی مردم ایران در 40 سال گذشته، اساساً کمونیستها در داخل ایران به سه دسته تقسیم شده اند. دسته اول کمونیستهای افراطی هستند که هنوز دنبال حکومت شورایی و غیره هستند و برخی همنظران آنها نیز گاهی به برنامه ی شما می آیند. دسته دوم نظیر چریکهای اکثریت اساساً همه این سالها با اصلاح طلبان کار کرده اند چه در داخل و چه در خارج. دسته سوم هم دیگر حتی خود را کمونیست خطاب نمی کنند و از عبارت «جمهوریخواه» برای توصیف خود استفاده می کنند. این دسته سوم تاکنون نتوانسته اند از گروه دوم خود را تفکیک کنند و با سقوط اصلاح طلبان، این تفکیک دارد روشن تر و روشن تر می شود. این جریان جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر بیشترین هوادار بالقوه را در ایران دارد. در واقع این جریان سیاسی است که نیاز به متشکل شدن در سازمانی سیاسی دارد تا بتواند مردمی را که هوادار بالقوه آن هستند، هدایت کند، و بعد هم می تواند با هر نیرویی بستگی به شرایط روز برای اهداف مشخص و روشن، متحد شود و در واقعیت برای ایجاد چنان ائتلافهای عملی، جریانات افراطی کمونیستی یا سلطنت طلب آنقدر اهمیت ندارند که بسیار حاشیه ای هستند و همان نیروهای اصلاح طلبان اسلامی و متحدانشان ممکن است برای چنان اتئلافهای عملی، بیشتر ارزش داشته باشند؛ البته این موضوعی نیست که از حالا بشود پبش بینی کرد و در دوسال گذشته کلاً جریانات اصلاح طلب در حال ریزش بوده اند و کار اصلی هم متشکل کردن آنهایی است که از تشکیلاتهای اصلاح طلبان خارج شده اند، یعنی متشکل کردن جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر (1)، در تشکیلاتی پرقدرت که بتواند چنان ابتکارهای ائتلاف های بزرگ را نیز در دست گیرد و تغییر رژیم را رهبری کند (2). اکنون مسأله، ساختن آن تشکیلات سیاسی است که مطمئناً نمی شود با جریاناتی که در حال حاضر مخاطب برنامه تلویزیونی شما هستند ایجاد کرد، چرا که کار ائتلاف گسترده بعدی نیز کار آن تشکیلات سیاسی خواهد بود و نه کار یک نفر هرقدر هم آن فرد مورد اعتماد و احترام باشد. به هرحال از دیدگاه این جانب تلاشهای صادقانه ی شما برای به پیروزی رساندن جنبش مردم ایران شایسته تقدیر است. همچنین پسر هنرمند شما آقای رها اعتمادی واقعاً در عرصه موسیقی و فرهنگ کارهای با ارزشی عرضه کرده که سرمشقی برای جوانان در داخل و خارج کشور شده و بسیاری مردم عادی ایرانی را می بینم که چقدر از نوآوریهای آقای رها اعتمادی در عرصه موسیقی و ارائه کارهای فرهنگی جدید، تقدیر می کنند. با بهترین آرزوها برای شما، خانواده، دوستان و همراهان.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و پنجم اردیبهشت ماه 1398
May 15, 2019

 

پانویس:

 

1. برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
For Iran's Secular Democratic & Futurist Republican Party
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

2. تغییر رژیم

https://goo.gl/8o9TNe

Regime Change

https://goo.gl/cy8RYu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

 

 

 

SEARCH