Sam Ghandchiسام قندچي پاسخ حزب سکولار دموکرات ایرانیان درباره موضع این حزب و مهستان بر سر جمهوری و سلطنت
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2640-isdparty-response.htm

مطالب مرتبط: https://goo.gl/22wBEV      http://bit.ly/2Ji9q8j      http://bit.ly/2VdjLoh      http://bit.ly/2PZpkpi

 

isdparty-republic-monarchy

 

سه روز پیش نوشتاری از این قلم در پاسخ به نظرات آقای آزادیبان درباره دیدگاه های حزب سکولار دموکرات ایرانیان منتشر شد و در بحث این قلم، موضع «حزب سکولار دموکرات ایرانیان» و «مهستان» در ارتباط با جمهوری و سلطنت مورد نقد قرار گرفته بود (1). بازهم لازم به یادآوری است که شخصاً آقای آزادیبان را نمیشناسم و تماسی هم ندارم و مطالب ایشان را که از داخل ایران می نویسند فقط در وبلاگ پارس تورچ ایشان در اینترنت مطالعه می کنم. روز گذشته آقای آزادیبان به پاسخ این قلم درباره حزب سکولار دموکرات ایرانیان جواب داده اند، و خوانندگان می توانند در وبلاگ پارس تورچ ایشان مطالعه کنند (2). حزب سکولار دموکرات ایرانیان نیز امروز پاسخ خود را به نقد این قلم در ارتباط با جمهوری و سلطنت، برایم ارسال کردند که در پایین این یادداشت، ملاحظه می کنید (3).  البته وقتی پاسخ آقای آزادیبان را خواندم تازه متوجه شدم که نقد اصلی ایشان از حزب سکولار دموکرات ایرانیان با این قلم متفاوت است و به تصور ایشان مواضع حزب سکولار دموکرات ایرانیان شبیه حزب دموکراتِ آمریکایِ امروز است. می توانم با اطمینان بگویم که چنین نیست. حزب دموکرات آمریکا در تاریخ مواضع کاملاً متفاوت و گاهی 180 درجه متضاد داشته است؛ بیش از دوقرن پیش در بدو تأسیس توسط توماس جفرسون در نخستین سالهای بعد از انقلاب 1775 آمریکا، مواضع حزب دموکرات آمریکا نظیر موضوع انتخاب بین جمهوری و سلطنت اساساً آن چیزی است که در دفاتر فدرالیسم مدیسون مطرح، و در قانون اساسی آمریکا که در همان زمان نوشته شده، انعکاس یافته است (4)؛ اما صد سال بعد در دوران جنگ داخلی در سالهای 1860 اساساً حزب دموکرات با دولتهای برده داری ایالات جنوبی آمریکا همسو بود در حالیکه حزب جمهوریخواه آمریکا به رهبری آبراهام لینکن در آنزمان ضد کنفدرالیسم برده داران جنوب جنگید و پیروز شد. پس از القای برده داری در آمریکا در سال 1865، حتی تا صد سال در دوران مبارزات جنبش مدنی آمریکا که ضد کوکلاکس کلان ها و تبعیض نژادی جریان داشت، حزب دموکرات تا سالها با نژادپرستان سمتگیری داشت و سناتور بِرد نمونه ی معروفی بود که بعداً 180 درجه تغییر موضع داد (5). بالاخره در دوران مارتین لوترکینگ موضع حزب دموکرات آمریکا تغییر کرد و حمایت خود را از جنبش مدنی در آمریکا و علیه تبعیض نژادی، اعلام کردند. مواضع امروز حزب دموکرات را نیز می دانیم، در نتیجه همیشه حزب دموکرات آمریکا مواضع یکسانی نداشته است. با سپاس از آقای آزادیبان برای راه انداختن این بحث و با سپاس از حزب سکولار دموکرات ایرانیان و رهبران آن نظیر دکتر اسماعیل نوری علا و آقای منوچهر یزدیان که از اول همیشه پاسخگو به اعضا، هواداران و مردم بوده اند و اینهم متن نامه ی حزب سکولار دموکرات ایرانیان که در سطور زیر می توانید مطالعه کنید:

 
******************* آغاز نامه ی حزب سکولار دموکرات ایرانیان *******************

جناب قندچی گرامی، با درود.

پریروز در مقاله ای که در پاسخ به خانم یا آقای "آزادیبان" (ایرانی ساکن ایران) نوشته اید، نتیجه کار مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران را "خودسانسوری" خوانده اید. استدلال شما در آن نوشته اینگونه است که گویا "مهستان برای ناراحت نکردنِ سلطنت طلبان، خودسانسوری" می کند. که این خود نه استدلال بلکه ادعائی است که برای آن دلیلی نیآورده اید. از لابلای جملات بعدی شما می توان این گونه برداشت کرد که به نظر شما مهستان باید "جمهوریخواه" باشد.


1- شما بعنوان ژورنالیستی که جنبش سکولار دموکراسی ایران (پس از این جنبش) را از آغاز دقیقا رصد کرده اید بخوبی آگاهید که این جنبش در سال 1392 بر پایه "پیماننامه عصر نو" تأسیس شده است. اگر خوب توجه فرمائید واژه های کلیدی این پیماننامه عبارتند از: "ایرانی، حفظ تمامیت ارضی ایران، ملت ایران، پرچم شیروخورشید نشان، انسانمداری، سکولار دموکراسی، حاکمیت ملی، استبدادستیزی، تبعیض ستیزی، ..." در عین حال در این سند از شکل حکومت آینده ایران "جمهوری یا سلطنت" سخنی نرفته است. بر پایه این سند عده ای ایرانی به نام سکولار دموکرات به دور هم جمع شده و تجمعاتی ایجاد کردند که یکی از آن ها "کنگره سالانه سکولار دموکرات های ایران" می باشد.


2- پس از سه کنگره سالانه جنبش، و از درون آن در سال 1394 حزب جمهوریخواه سکولار دموکرات ایرانیان بوجود آمد. این حزب دارای مرامنامه، بنیادنامه، تشکیلات و دیسیپلین حزبی مورد نظر خود است. در عین حال این حزب خود را آینده نگر دانسته و با توجه به وضعیت مشخص جنبش دموکراسی خواهی در ایران خود را ناگزیر می داند به سناریوهای احتمالی گوناگون برای ایران آینده بیندیشد و در این مسیر خود را در همه حال خواستار وفاداری به اصول «جمهوريت»، به معنی حکومت مردم بر مردم و انتخابی بودن کليهء مقامات مسئول اداره کنندهء کشور، دانسته و اعلام کند، در اموری که به حکومت مربوط است برای مقامات احتمالی غيرمسئولی همچون رياست جمهوری نمادين و يا پادشاهی نمادين هيچ حق ويژه ای قائل نيست و روش تعيين اين مقامات را غيرموروثی می داند.


3- مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران در سال 1396 در جریان پنجمین کنگره سکولار دموکرات ها پایه ریزی شد. این مهستان خود را «پارلمان جنبش در تبعيد» دانسته و در راستای برساختن يک «آلترناتيو سکولار دموکرات» فعاليت می کند. این مهستان نه جمهوریخواه است و نه پادشاهیخواه. این مهستان تشکیل شده است از ایرانیانی که برپایه پیماننامه عصر نو در تشکیلات پارلمان گونه ای بنام مهستان دور هم جمع شده اند. با این وجود این مهستان در تاریخ 6 بهمن 1396 سندی 7 ماده ای به تصویب رساند با عنوان " ميثاق ملی برای جلوگيری از بازتوليد استبداد." در این سند مهستان راه حلی ارائه داده است برای اتحاد عمل بین ایرانیان سکولار دموکراتی که به جمهوریت مردم باور دارند، خواه جمهوریخواه باشند و خواه پادشاهیخواه.


4- چنانچه در بالا ملاحظه کردید مهستان و حزب سکولار دموکرات ایرانیان دو تشکیلات مستقل از هم هستند و هرکدام تا کنون باورهایشان را در اسنادشان به روشنی بیان داشته اند. به بیان دیگر نه مهستان و نه حزب ما چیزی برای پنهان کردن ندارند و برخلاف نظر شما از بیم سلطنت طلبان، دچار خودسانسور هم نشده و نیستند. در عین حال حمله نکردن مهستان به "پادشاهی پارلمانی" یا "جمهوری پارلمانی" نه از سر خودسانسوری بلکه ارائه سیاستی است خردمندانه برای ایجاد ائتلافی از سکولار دموکرات ها به منظور تشکیل آلترناتیو حکومت اسلامی چیره بر ایران، آلترناتیوی برای استقرار حکومتی دموکراتیک و سکولار در ایران.

با احترام،
منوچهر یزدیان، 21 اردیبهشت 1398

 

فهرست پانویسهای نامه:

1. سام قندچی: پاسخی به آقای آزادیبان درباره حزب سکولار دموکرات ایرانیان

http://www.ghandchi.com/2637-azadibaan-isdparty.htm

2. پيمان نامهء عصر نو

http://isdmovement.com/movement.docs.doc/02.Peiman-Naameh.htm

3. حزب سکولار دموکرات ایرانیان

https://isdparty.com

4. تاريخچهء تأسيس مهستان و گزارش پيشرفت کارها

http://isdmovement.com/Mehestan/History.htm

5. ميثاق ملی برای جلوگيری از بازتوليد استبداد

http://isdmovement.com/Mehestan/Misagh.htm

 

 

******************* پایان نامه ی حزب سکولار دموکرات ایرانیان *******************

 

 

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و یکم اردیبهشت ماه 1398
May 11, 2019

 

پانویس:

 

1. پاسخی به آقای آزادیبان درباره حزب سکولار دموکرات ایرانیان
http://www.ghandchi.com/2637-azadibaan-isdparty.htm

 

2. آزادیبان در پارس تورچ: من نمی خواهم که ایران تبدیل به یک آمریکای دیگر گردد بلکه می خواهم ایران به کشوری بی مانند تبدیل شود به کشوری هتا خیلی فراتر از آمریکای آزاد

http://bit.ly/2VdjLoh

 

3. نامه ی حزب سکولار دموکرات ایرانیان به این قلم در تاریخ بیست و یکم اردیبهشت ماه 1398

http://www.ghandchi.com/2640-isdparty-response.htm#01

 

4. تفاوت اساسی جمهوری و سلطنت: مدیسون، مقاله های فدرالیست و ایران
http://www.ghandchi.com/1003-madison-federalist-papers-iran.htm 
Main Difference of Monarchy and Republic: Madison, Federalist Papers and Iran
http://www.ghandchi.com/1003-madison-federalist-papers-iran-english.htm

 

5. کوکلاکس کلان

http://bit.ly/2LQ34Ab

Ku Klux Klan

http://bit.ly/2WBbI6h
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

 

SEARCH