Sam Ghandchiسام قندچي پاسخی به آقای آزادیبان درباره حزب سکولار دموکرات ایرانیان
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2637-azadibaan-isdparty.htm

مطالب مرتبط: https://goo.gl/22wBEV    http://bit.ly/2Ji9q8j

پی نوشت 21 ماه اردیبهشت 1398: پاسخ امروز آقای آزادبیان به این نوشته در بلاگ پارس تورچ: http://bit.ly/2VdjLoh

پی نوشت 21 ماه اردیبهشت 1398: پاسخ حزب سکولار دموکرات ایرانیان درباره موضع این حزب و مهستان بر سر جمهوری و سلطنت: http://www.ghandchi.com/2640-isdparty-response.htm

 

azadibaan-isdparty

 

آقای آزادیبان که از داخل ایران می نویسند امروز مطلبی را درباره «حزب سکولار دموکرات ایرانیان» در بلاگ پارس تورچ منتشر کرده اند تحت عنوان «این هزب گیرایی چندانی دست کم برای من ندارد» (1). واقعیت این است که بخاطر علاقه به مطالعه ی تاریخ نیست که تازه موضوعات 243 سال پیش آمریکا را از دوران تدوین قانون اساسی جدید درباره سلطنت و جمهوری، بحث می کنیم (2)، متأسفانه جناحی در هیئت حاکمه ی آمریکای امروز، اولویتشان، حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و بازگردان سلطنت پهلوی به ایران است و به همین دلیل در اپوزیسیون خارج حتی شماری از جمهوریخواهان، دنبال این برنامه ی بازگشت سلطنت افتاده اند، شمار بزرگتری از جمهوریخواهان نیز در اپوزیسیون داخل و خارج کشور دستکم 20 سال است که دنبال اصلاح طلبان و نوستالژی های اردوگاه سوسیالستی قرن بیستم هستند. البته همین آمریکا در بهمن ماه 1357 از آیت الله خمینی دفاع کرد و در خردادماه 1388 از آقای میرحسین موسوی حمایت کرد، در نتیجه باید پرسید اپوزیسیون ایران چه می گوید؟ چهل سال پیش نیز اپوزیسیون ایران دنبال برنامه ای افتاد که می خواست جامعه ی ایران را  1400 سال به عقب ببرد و معدود کسانی نظیر زنده یاد مصطفی رحیمی که مقابل آن حرکت ایستادند، یا با بی اعتنایی روبرو شدند یا نظیر این قلم بودند که دارودسته خمینی دماغم را شکستند چرا که وقتی حتی آمریکا هم پشت خمینی آمده بود، همچنان بر مخالفت ورزیدن با رهبری روحانیت و آیت الله خمینی پافشاری کردم. امروز نیز با اینکه حتی 15 سال پیش کتابی تحت عنوان «ایران آینده نگر» نوشتم تا دوباره چنان اشتباهی را مرتکب نشویم و این بار دنبال باستانگرایی 2500 سال پیش نیافتیم (3)، متأسفانه حتی دوست شما آقای کژدم نیز به رغم آنکه نظیر حزب مشروطه ایران، لیبرال دموکرات است، اما خط مشی بازگرداندن سلطنت پهلوی را به ایران، دنبال می کند. در نتیجه بحثهای قرن بیست و یکمی فراسوی کمونیسم، آنارشیسم، سلطنت و اصلاح طلبی، در مهستان در اولویت نیست و از اول هم این قلم با مهستان مشترک سلطنت طلبان و جمهوریخواهان مخالف بودم، چون می دانستم این نتیجه ی کار خواهد بود که برای ناراحت نکردنِ سلطنت طلبان، خودسانسوری خواهد شد، همانطور که جریان خمینی در 57، این کار را با اپوزیسیون کرد که همه مواظب بودند اسلامگرایان ناراحت نشوند و خودسانسوری می کردند (4). مشکل این نیست که در اپوزیسیون، سلطنت طلب، یا کمونیست، یا آنارشیست، یا اصلاح طلب وجود دارد، اما ساختن تشکیلات سیاسی مشترک با آنها باعث این ملاحظه کاری ها و عدم رشد می شود، وگرنه هر زمانی بستگی به نیاز می شود با هر نیرویی ائتلاف و جبهه واحد ساخت. وگرنه حزب سکولار دموکرات ایران از همان اول دنبال برنامه ای فراسوی این جریانات کهنه بود و اگر فرصت کردید حتما به مقاله ای که دو سال پیش تحت عنوان «حزب آینده نگر در پی هدفی که مارکس به آینده دور موکول می کرد»، منتشر شد (5)، نگاهی کنید که اصل دیدگاه حزب سکولار دموکرات ایرانیان این بحث برنامه ی قرن بیست و یکمی بوده و نه تکرار بحثهای مورخان درباره دوران شاه و رضا شاه و قاجاریه و پیش از آن. در عین حال می فهمم چرا مهستان آنگونه جلو رفت که می بینیم، واقعاً کل اپوزیسیون خارج نتوانسته از سلطنت طلبی عبور کند و تقصیر رهبران جنبش سکولار دموکراسی ایران و حزب سکولار دموکرات ایرانیان نیست. اگر این مشکل در خارج بوده، متأسفانه در داخل هم آینده نگرهای ایران یا از سیاست دوری کرده اند و یا با اصلاح طلبان همراه شده اند. اگر کسانیکه آینده نگر هستند وارد احزابی نظیر حزب سکولار دموکرات ایرانیان نشوند، چطور می شود انتظار داشت دیدگاه های قرن بیست و یکمی در آن حزب شکوفا شود. در پایان لازم به تذکر است که این قلم سخنگوی حزب سکولار دموکرات ایرانیان نیستم و فقط ژورنالیستی هوادار آن حزب هستم و به آنچه حزب سکولار دموکرات ایرانیان در این مدت کوتاه 3 سال انجام داده، بعنوان یک ایرانی افتخار می کنم و همه ی دستاوردهایی که رهبران و اعضا حزب سکولار دموکرات ایرانیان از جمله دکتر اسماعیل نوری علا و آقای منوچهر یزدیان در این مدت کوتاه، رقم زده اند، مورد حمایت این قلم است. بازهم توصیه می کنم حتماً مقاله ی پانویس 5 را مطالعه کنید.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هجدهم اردیبهشت ماه 1398
May 8, 2019

 

پانویس:

 

1. آزادیبان در بلاگ پارس تورچ: این هزب گیرایی چندانی دست کم برای من ندارد
http://bit.ly/2WutTKJ

 

2. تفاوت اساسی جمهوری و سلطنت: مدیسون، مقاله های فدرالیست و ایران
http://www.ghandchi.com/1003-madison-federalist-papers-iran.htm 
Main Difference of Monarchy and Republic: Madison, Federalist Papers and Iran
http://www.ghandchi.com/1003-madison-federalist-papers-iran-english.htm

 

3. ایران آینده نگر: آینده نگری در برابر تروریسم
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm
Futurist Iran
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm  

 

4. دلیل مخالفت با مهستان مشترک جمهوریخواهان و پادشاهی خواهان
http://www.ghandchi.com/1928-mehestan.htm 

 

5. حزب آینده نگر در پی هدفی که مارکس به آینده دور موکول می کرد
http://www.ghandchi.com/1677-marx-omission-futurist-party.htm 
Futurist Party Aims for What Marx Deferred to Distant Future
http://www.ghandchi.com/1677-marx-omission-futurist-party-english.htm

 

مطلب مرتبط از خبرگاه حزب سکولار دموکرات ایرانیان

حزب سکولار دموکرات ایرانیان، «دیسراپتیو» است!

https://news.isdparty.com/?p=2895

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

 

SEARCH