Sam Ghandchiسام قندچي در آمریکا میزان اعتماد به سیاستمداران به اندازه ی اعتماد به فروشندگان اتومبیل دست دوم است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2607-used-car-salesmen.htm

 

used-car-salesman-vs-jefferson

 

بررسی های آماری در آمریکای امروز نشان می دهد که میزان اعتماد مردم به سیاستمداران به اندازه ی فروشندگان اتومبیل دست دوم است، در حالیکه 243 سال پیش، اعتماد مردم به سیاستمدارانی نظیر جرج واشنگتن، توماس جفرسون و جیمز مدیسون که رهبران انقلاب آمریکا بودند، به اندازه ای بود که حاضر بودند همه ی جان و مال خود را فدا کنند (1). چند ساعت پیش بحثی را با شرکت آقای منصور اسانلو در مهستان جنبش سکولار دموکراسی درباره ی سیل زدگان در ایران، تماشا کردم (2). سال گذشته درباره فعالیتهای آقای منصور اسانلو نوشته ام و این مطلب هم دعوای شخصی با ایشان نیست چون ایشان را نه می شناسم و نه هیچوقت در همه ی زندگی ام تماسی داشته ایم (3).

 

آقای دکتر اسماعیل نوری علا، آنچه را می خواستم در اینجا بنویسم، در پایان جلسه ی امروز اول اردیبهشت ماه 1398 مهستان گفتند (4)، اما شاید ضرری نداشته باشد درباره اش همه ی فعالان سیاسی یکبار برای همیشه فکر کنند که مردم بی بضاعت در ایران، ژتون بازی پوکر آنها نیستند. در زمان جنگ ایران و عراق، آوارگان جنگزده، از خوزستان، به اصفهان، شیراز، تهران و نقاط دیگر ایران سرازیر شدند، و عده ای از مردم هم به آنها کمک کردند، اما چه با هدف سیاسی و چه با اهداف دیگر، سوء استفاده از بدبختی آنها، کاری بس نکوهیده بود، از سوی هر کسی که انجام شود.

 

مردم ایران نیازی به رهبری سیاستمدارانی ندارند که میزان اعتماد مردم به آنها در حد فروشندگان اتومبیل دست دوم باشد، چرا که وضعیت سیاسیِ ایرانِ امروز، نظیر دوران انقلاب آمریکا در 243 سال پیش است، یعنی کشوری که تازه می خواهد از اساس دموکراسی را بسازد، و نه مانند آمریکایِ امروز که مردم دموکراسی را فقط زندگی می کنند. وقتی هر کسی بخواهد برای کمک به سیلزدگان یا هر کار عامل المنفعه ی دیگر، فعالیت کند، باید آن هدف را از صمیم قلب دنبال کند نه آنکه بخواهد از آن بعنوان پروژه ای برای هر هدفی دیگر استفاده کند، حتی اگر آن هدف دوم خیلی هم هدف والایی باشد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

اول اردیبهشت ماه 1398
April 21, 2019

 

پانویس:

 
1. درباره توماس جفرسون

http://bit.ly/2Gzgmw8

 

2. مهستان: مسئلهٔ سیل و ورود نیروهای خارجی و راهکار مشترکی برای آن با شرکت آقای منصور اسانلو
https://www.youtube.com/watch?v=4UqFSiZDXAg

https://www.facebook.com/Mehestan/posts/2248240625242173

 

3. دو کلمه در مورد ماجرای آقای منصور اسانلو
http://www.ghandchi.com/2225-mansour-osanloo.htm

 

4. سخنان پایانی آقای دکتر اسماعیل نوری علا در جلسه 21 آوریل 2019 مهستان

https://youtu.be/4UqFSiZDXAg?t=9980     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH