Sam Ghandchiسام قندچي «اتحاد جمهوریخواهان» هم به کاروان «چریکهای اکثریت» پیوست
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2595-etehade-jomhourikhahan.htm

مطالب مرتبط: https://goo.gl/GNiJDN     http://bit.ly/2G4iier

 

aksariat-uri

 

دقایقی پیش بیانیه ی اتحاد جمهوریخواهان را درباره ماجرای سپاه پاسداران، خواندم (1). به اندازه کافی در این سالها درباره اتحاد جمهوریخواهان بحث شده است (2). و در چند روز اخیر در نوشته ای تحت عنوان «آیا برخورد اپوزیسیون به وضعیت جنگ احتمالی آمریکا و رژیم اسلامی باید مشابه دوران حمله عراق به ایران باشد»، درباره موضوعات مورد اختلاف در این مبحث معین، توضیح کافی داده شد (3). پیشتر نیز اصل اختلافِ پایه ای با جریانِ به اصطلاح ضد امپریالیستی، مفصل بحث شد (4). دو تشکیلات «اتحاد جمهوریخواهان» و «چریکهای اکثریت» که اساساً خود را با عبارت "چپی سابق" تعریف می کنند، اتحادهایی واقعی بر اساس پلاتفرم هایی با نظراتی روشن و منسجم در دنیای کنونی نیستند، و آنهایی که در درون این دو تشکیلات به نظرات روشن رسیده اند، بهتر است این کالبدهای تشکیلاتی قلابی را ترک کنند، که مبنای اتحاد در این دو تشکیلات در نداشتن موضع نظری روشن در دنیای حاضر است، و به همین علت خودشان را بعنوان «چپی سابق» معرفی می کنند، و نظری را که در این مورد معین دنبال کرده اند، استوار بر دیدگاه های شکست خورده ای است که طی یک قرن، ایران را به رغمِ داشتنِ جنبش پرقدرت دموکراتیک، به این روز انداخت، و از جمهوریخواهانی که روزگاری می خواستند ایران را سوییس و آمریکا کنند، آدمهایی ساخت که امروز دنبال «راه رشد غیرسرمایه داریِ» شکست خورده یِ اتحاد شوروی (بخوانید روسیه)، راه افتاده اند، نقشه ی راهی از سوی روسیه که می خواست و می خواهد کشورهایی نظیر ایران، همچنان جهان سومی باقی بمانند، و نه آنکه مثل کره جنوبی بتوانند در سطح جهانی رقابت کنند (5). دلیل اینکه رهبران این دو تشکیلات، اینهمه سال با عدم داشتن پلاتفرمی واقعی که به آن واقعاً باور داشته باشند، همچنان تشکیلات خود را منحل نکرده اند، شبیه دلیل ادامه ی حیات حزب توده است وقتی عملاً هیچ اتحاد برنامه ای در آن جمع وجود نداشته و ندارد، و هر از گاهی، خاطراتی از دکتر تقی ارانی را برای بازماندگان در تشکیلات خود، منتشر می کنند. جنبش سیاسی ایران با انحلال چنین تشکیلاتها، و یا با ترک اعضای آنها، رشد می کند و نه با سکوت در برابر سیاستهای همکاری و هم آوازی رهبران این جریانات با رژیم اسلامی حاکم بر ایران. این جریانات خود را بر اساس عبارت «جمهوریخواهی» حفظ کرده اند اما اینهمه سال حتی یک مقاله در مورد معنای جمهوری ننوشته اند و فقط دنبال برگزاری نشست با سلطنت طلبان بوده اند تا از طریق طرفِ مذاکره قرار گرفتن با مثلاً بخش دیگری از اپوزیسیون، خود را زنده نشان دهند، و آن دسته از سلطنت طلبان نیز هدف مشابهی را دنبال می کنند، تا خود را بدینگونه مطرح کنند. همانطور که در داخل کشور، دیگر دوران احزاب اصلاح طلب به سر رسیده و ادامه ی حیاتشان فقط دکانی برای رهبران آنهاست، این جریانات در خارج نیز دورانشان مدتهاست که به سر رسیده است. در داخل کشور اساساً در دو سال گذشته و بویژه بعد از خیزش دی ماه 1396، مردم از همه ی این جریانات قلابیِ مشاطه گرهای کوکلاکس کلان های اسلامی، عبور کرده اند. لازم به یادآوری است که احزاب اصلاح طلب در ایران چند دهه است که قطب و کعبه ی «اتحاد جمهوریخواهان» و «چریکهای اکثریت» بوده و هستند (6)، یعنی همان جریانات اصلاح طلبی که در دهه شصت در کشتار اعضای همین جریانات چپی نه تنها دست داشتند بلکه فعال و عامل جنایت بودند (7).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و هفتم فروردین ماه 1398
April 16, 2019

 

پانویس:


1. اتحاد جمهوریخواهان: اقدام تنش‌زا و جنگ‌طلبانه دولت آمریکا را محکوم می کنیم!
http://jomhouri.com/jomhouri/archives/29273

 

2. درباره اتحاد جمهوریخواهان ایران

https://goo.gl/GNiJDN

 

3. آیا برخورد اپوزیسیون به وضعیت جنگ احتمالی آمریکا و رژیم اسلامی باید مشابه دوران حمله عراق به ایران باشد
http://www.ghandchi.com/2585-us-irgc.htm

 

4. بخش دوم: ادامه بحثِ یادداشت آقای منوچهر یزدیان درباره جریان «ضدامپریالیسم و چپ»
http://www.ghandchi.com/2562-manoochehr-yazdian-part2.htm

 

5. چند کلمه بی رودبایستی با کینگمیکرهای اپوزیسیون و داستان راه رشد غیرسرمایه داری
http://www.ghandchi.com/2057-chand-kalameh-bi-roodarbayesti.htm

 

6. مقالاتی درباره اصلاح طلبی و اصلاح طلبان
http://www.ghandchi.com/eslahtalabi.htm    

 

7. چند کلمه درباره براندازان و اصلاح طلبان
http://www.ghandchi.com/929-barandaazaan.htm  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

 

SEARCH