Sam Ghandchiسام قندچي یادداشتی درباره تندیس جوردانو برونو در میدان کامپه دی فیوری
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2590-giordano-bruno.htm

مطالب مرتبط:  http://bit.ly/2KCcmz4 

 

giordano-bruno

 

امروز در سایت آسو ترجمه مقاله ای تحت عنوان "از جوردانو برونو، شهید آزاداندیش قرن شانزدهم، چه می‌توان آموخت؟" در ارتباط با مراسم یادبود سالانه ی جوردانو برونو در میدان کامپه دی فیوری در شهر رم، منتشر شده است (1). پانزده سال پیش در نوشتاری تحت عنوان "یک جهان بینی از سوی شهر مرتدان" به آن رویداد شومِ زنده زنده سوزاندن جوردانو برونو در آتش در سال 1600، اشاره شده بود (2). دلیل اصلی سوزاندن جوردانو برونو که از مسیحیت مرتد خوانده شد، مخالفت او با نظر کلیسای مسیحی در مورد تولد عیسی مسیح و باور به عقاید اسلامی در مورد تولد عیسی مسیح بود، و اینکه جوردانو برونو مانند مسلمانان، حضرت عیسی را فرزند خدا نمی شناخت. به همین دلیل تا قرنها بعد از جوردانو برونو، بسیاری از اندیشمندان دوران روشنگری در اروپا، به خاطر به چالش کشیدن کلیسا، با دیدگاه های اسلامی سمتگیری کردند. چند سال پیش هنگام بازداشتهای مکرر خانم نسرین ستوده و حرفهای کاسپر شاپ ایران در توجیه رفتار رژیم با خانم نسرین ستوده در زندان، در نوشتار "نسرین ستوده از زبان کاسپر شاپ ایران" (3)، کاسپر شاپ اشاره به کسی است که نام واقعی اش همین «کاسپر شاپ» بود و خود را پروفسور و اهل علم و دانش معرفی می کرد و در عین حال زنده زنده سوزاندن جوردانو برونو را در سال 1600 توجیه می کرد. امروز رفتار رژیم با خانم نسرین ستوده بدتر هم شده و حکم زندان سنگین گرفته و همچنان در زندان رژیم اسلامی به سر می برد. جا دارد که نوشته زیر را در مورد رویداد میدان کامپه دی فیوری و نقش کاسپر شاپ دوباره بخوانیم که حرفهای کاسپر شاپ در مورد جوردانو برونو، اظهارات توجیه کنندگان کارهای کنونی کوکلاکس کلان های اسلامی را در ایران، تداعی می کند:

 

"برای سال مذهبی1600 بیش از سه ملیون نفر در رم جمع شده بودند. دسته های زوار به راه افتاده بودند و در طلب بخشش از گناهان به خود شلاق می زدند. شهربه سبب چند برابر شدن قتل و غارت ها، متلاطم و غرق در آشفتگی بود. رقم 1600 با ترکیبی از 9 و 7 [در لاتین] معنائی سحر انگیز داشت: شاید نشانگر آن بود که پایان نزدیک است. این، پیشگوئی پیامبران بود. درهمین حال، توبه کاران که انتظار داشتند قبل از دیر شدن از آمرزش لازم برای گناهان برخوردار شوند، توسط رمی های شریف سر کیسه میشدند. یکی از جاذبه های ثانوی؛ دستورالعملی بود که روز 17 فوریه صادر شد، و بر اساس آن، نولان [جوردانو برونو]، به عنوان سر سخت ترین مرتد، در "پیازا سنتا فیئور" به آتش کشیده شد. یک شاهد، محققی آلمانی بود بنام کاسپر شاپ، که پس از گرویدن به مذهب کاتولیک، حضور و مشارکت درهیچ رقابت و منازعه مذهبی را از دست نداده بود. او به سان یک لاشخور، نظاره گر روزهای واپسین برونو بود تا بعدا بتواند با چنگ اندازی بر آخرین کلمات وی، درباره آنها لفاضی کند. ما گزارش جریان مقاومت برونو را در برابر قضات مامور محاکمه او در "سنتا ماریا سوپرا مینروا" به کاسپر شاپ مدیونیم. برونو خطاب به آنها گفت، "به جرئت میگویم که شما از دادن حکم علیه من، بیش ازخود من هراس دارید که مشمول این حکم می شوم." کاسپر شاپ پس از به اجرا درآمدن حکم، شرح واقعه را با نگاهی مملو از کینه، بغض، و حسرت این چنین به رئیس دانشگاه آلدورف گزارش میکند که: "بدینگونه وی با حالتی تأسف بار از طریق کباب شدن هلاک شد، و حالا میتواند به آن دنیاهای خارق العاده ای که خیال بافی کرده بود برود و بگوید چگونه در این جهان با کافران خدانشناس در رم رفتار میشود." کاسپر شاپ یک دهه بعد دوباره با حضور در سلول های کمپانلا به ظاهر قول میدهد که در جهت رستگاری برونو کوشش کند، حال آنکه در واقع مشغول سرقت آثار و دستنوشته هائی بود، که فقط میتوانست از این طریق به آنها دسترسی یابد" (4).

 

طنز تاریخ اینکه جوردانو برونو بخاطر باور به دیدگاه های اسلامی در مورد تولد عیسی مسیح، مرتد خوانده شد و در آتش زنده زنده سوخت، و امروز، کوکلاکس کلان های اسلامی در ایران (5)، مردم را بخاطر مخالفت با دیدگاه های اسلامی، مرتد می خوانند، و برای امثال آقایان سینا دهقان و سهیل عربی حکم اعدام صادر می کنند، که البته حکم آقای سهیل عربی بعداً به زندان تغییر کرد، اما بعد از پایان مدت حکم زندان، همچنان آقای سهیل عربی را به بهانه های مختلف، در زندان در تهران نگهداشته اند؛ و آقای سینا دهقان همچنان زیر حکم اعدام قرار دارد و البته همه ی این سالها، اصلاح طلبان ایران حتی اسمی از این دسته زندانیان سیاسی ذکر نمی کنند که با احکام ارتداد روبرو بوده و بسیاری جان باخته اند. در پایان لازم به یادآوری است که عقاید پروتستانها یعنی کسانی نظیر لوتر، در بسیاری از این زمینه ها از جمله برخوردشان به همجنسگرایان (6)، چندان تفاوتی با کاتولیکها نداشته و در اپوزیسیون ایران درک غلطی از لوتر و پروتستانیسم وجود دارد. اگر فرصت کردید پی نوشت مقاله ای تحت عنوان "اصلاح طلبان بیشتر ضد سکولار هستند-ویرایش دوم،" و بویژه پانویس دوم آنرا با دقت مطالعه کنید که آنچه درباره مارتین لوتر نوشته شده بسیار دقیق است (7).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و پنجم فروردین ماه 1398
April 14, 2019

 

پانویس:

 

1. سایت آسو: استفانی مِریت: ترجمه عرفان ثابتی: از جوردانو برونو، شهید آزاداندیش قرن شانزدهم، چه می‌توان آموخت
https://www.aasoo.org/fa/articles/2002
 


2
. یک جهان بینی از سوی شهر مرتدان
http://www.ghandchi.com/314-Vision.htm
A World Vision from City of Heretics
http://www.ghandchi.com/314-VisionEng.htm

 

3. نسرین ستوده از زبان کاسپر شاپ ایران
http://www.ghandchi.com/2101-nasrin-sotoudeh.htm
Nasrin Sotoudeh According to Iran's Kaspar Schoppe, Second Edition
http://www.ghandchi.com/2101-nasrin-sotoudeh-eng.htm

 

4.  "For Holy Year 1600 more than three million persons were crowded into Rome. There were parades of pilgrims, processions of flagellants. The city was in turmoil, as robberies and murders multiplied., The number 1600, composed of a nine and seven, had magical meaning: perhaps it signified that the end was near. Prophets prophesized. In the meantime, the penitents who expected to amass the necessary absolutions from sin before it was too late were fleeced by the noble Romans. One of the minor attractions of February 17 was announced in fly sheets. The Nolan [Giordano Bruno], a most stubborn heretic, was being burned in the Piazza Santa Fiore. A witness was a German converted to the Catholic faith, a scholar who never missed a major theological contest, Gaspar Schopp. He hovered over the final days of Bruno, vulture-like, picking up his last words and spreading them about. To him we owe the report of Bruno's defiance of his judges in Santa Maria sopra Minerva: "I daresay you are more afraid to hand down the sentence against me than I am to receive it." And after the burning, Schopp dispatched a gloating account to the rector of the University of Altdorf: "Thus he perished wretchedly by roasting, and he can go tell in those fantastic worlds he dreamed up how in this world impious blasphemers are dealt with in Rome." Schopp would reappear in Campanella's cells a decade later and dish out promises to work for his deliverance, while plagiarizing the manuscripts he could get hold of". [Frank R. Manuel and Fritzie P. Manuel, Utopian Thought in the Western World, 1979, P. 241]

 

 

5. درباره کوکلاکس کلان های اسلامی

https://goo.gl/4Kj6mB

 

6. درباره همجنسگرایان

http://bit.ly/2UYiC86

About Gays

http://bit.ly/2IkLb9M

 

7. اصلاح طلبان بیشتر ضد سکولار هستند-ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/1259-eslaahtalabi-bishtar-zede-secular.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده‌نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH