Sam Ghandchiسام قندچي اصل فعالیت سیاسی کار تشکیلاتی است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2587-asle-kare-siyaasi.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2IfAZ2A

 

organizing

 

به رغم آنکه در 40 سال گذشته اساساً کارم قلم زدن بوده و پیش از آنهم در زمان رژیم شاه فعالیتهای سیاسی ام در کنفدراسیون بیشتر در عرصه ی کار دفاعی و بین المللی بود، اما باید اذعان کنم که اصل فعالیت سیاسی کار تشکیلاتی است، و معنای سیاست را نیز آقای منوچهر یزدیان دبیر کل حزب سکولار دموکرات ایرانیان هفته گذشته بسیار بهتر از این قلم توضیح دادند (1) آقای دکتر اسماعیل نوری علا نیز بهتر از هرکسی می توانند درباره کار تشکیلاتی برای تأسیس و ساختن حزبی که بنیان گذاشته اند، سخن بگویند. دو سال و نیم پیش در زمان تأسیس حزب سکولار دموکرات ایرانیان نوشتم که چرا به رغم حمایت از این حزب، عضو نیستم (2). همچنین درباره نقشی که حزب سکولار دموکرات ایرانیان می تواند در عرصه سیاست ایران ایفا کند، بسیار بحث شده است (3)، و پیشتر توضیح داده شد که اگر می خواستم عضو حزبی شوم، اگر در خارج بودم عضو حزب سکولار دموکرات ایرانیان می شدم و اگر داخل کشور بودم با جمع مهندس حشمت طبرزدی کار می کردم (4).

 

اما دو سه کلمه ای درباره کار تشکیلاتی. کنفدراسیون یکی از تشکیلاتهای سیاسی دموکراتیک و در عین حال موفقی بود که در تاریخ جنبش سیاسی ایران، ساخته شده اند. اینکه تصور کنیم کنفدراسیون رژیم گذشته را سرنگون کرد کاملاً اشتباه است، اما صرفنظر از تعلق به هر نحله ی فکری و سیاسی، اکثر آنهایی که در دوران انقلاب از پیشینه کنفدراسیون بودند، نسبت به همتایان خود که تجربه کنفدراسیون را نداشتند، دموکراتیک تر عمل کردند و این بزرگترین دستاورد کنفدراسیون برای مردم ایران بود. کنفدراسیون تشکیلاتی دموکراتیک بود و از آنجا که در غربِ آزاد فعالیت می کرد، قادرشد علنی کار کند با اینحال لزوماً همه ی تشکیلاتهای علنی، دموکراتیک نیستند. درسهای زیادی، مثبت و منفی می توان از تجربه کنفدراسیون گرفت و این قلم بهترین کسی نیستم که در این مورد حرف بزنم، و دوستانی نظیر آقای مهدی خانباباتهرانی بهتر است مورد مشورت قرار گیرند (5).

 

اما آنچه این قلم می خواهم مجدداً تأکید کنم این است که موفقیت کنفدراسیون نه به دلیل کشفیات نظری یا فعالیتهای فرهنگی، دفاعی، بین المللی و مالی؛ بلکه اصل دلیل موفقیت، همان کار تشکیلاتی بود، و به اصطلاح «تشکیلاتچی های کنفدراسیون»، آن سازمان را ساخته و موفق کردند. متأسفانه در 30 سال گذشته به دلیل رشد فضای مجازی در عرصه فعالیتهای سیاسی، به رغم بسیاری از محاسن اینترنت، این نقصان هم بوده که تأکید بر کارهای فرهنگی است، و نه تشکیلاتی. تأثیرگذاری چشمگیر دیدگاه های حزب دموکرات آمریکا از طریق رسانه هایی نظیر روزنامه نیویورک تایمز و تلویزیون سی اِن اِن، و یا تأثیر گذاری غیرقابل انکار نظرات حزب جمهوریخواه آمریکا از طریق رسانه هایی همچون روزنامه وال استریت ژورنال و تلویزیون فاکس نیوز، به رغم غیرحزبی بودن این رسانه ها، به خاطر وجود تشکیلات های قدرتمند حزب دموکرات و حزب جمهوریخواه در سراسر آمریکا است تا حدی که حتی برخی ایالات، آبی، و بعضی دیگر، قرمز خوانده می شوند. اصل فعالیت سیاسی هم همانطور که گفته شد، کار تشکیلاتی است و در همین آمریکا نمونه های حزب دموکرات و حزب جمهوریخواه، و در اروپا نمونه های احزاب سوسیال دموکرات، اثبات این مدعا است. شکی نیست که در ایران شرایط دموکراتیک نیست اما همیشه احزاب در شرایط دموکراتیک فعالیت نکرده اند و بسیاری اوقات به شکل تشکیلات مخفی، کار کرده اند (6)، بااینهمه بازهم باید تکرار کرد اصل فعالیت سیاسی کار تشکیلاتی است (7).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و چهارم فروردین ماه 1398
April 12, 2019

 

پانویس:


1. یادداشتی درباره سخنرانی امروز آقای پرویز صیاد در مهستان سکولار دموکراسی
http://www.ghandchi.com/2580-parviz-sayyad.htm

 

2. چرا عضو حزب سکولار دموکرات ایرانیان نیستم
http://www.ghandchi.com/1235-hezb.htm

 

3. برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
For Iran's Secular Democratic & Futurist Republican Party

https://sites.google.com/site/futuristparty

 

4. فراسوی حزب توده: حزب سکولار دموکرات ایرانیان در خارج و جمع طبرزدی در داخل کشور
http://www.ghandchi.com/2570-beyond-tudeh-party.htm

 

5. آشنایی ام با مهدی خانبابا تهرانی، ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/1146-mehdi-khanbaba-tehrani.htm

 

6. آینده نگری، تشکلات مخفی و جوانان ایران
http://www.ghandchi.com/2572-javaanaan.htm

 

7. اصل فعالیت سیاسی کار تشکیلاتی است

http://bit.ly/2IfAZ2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

 

SEARCH