Sam Ghandchiسام قندچي دکتر کاوه مدنی، محیط زیست و سیل در ایران و عملکرد کوکلاکس کلان های اسلامی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2574-kaveh-madani.htm

سپیده قیاسوند: http://bit.ly/2Gbqk5s 

 

kaveh-madani

 

درباره وضعیت سیل و سیلزدگان در دو هفته اخیر همه می دانیم (1). همچنین پیش از جاری شدن سیل اخیر در مورد آنچه رژیم اسلامی حاکم بر ایران بادکتر کاوه مدنی و فعالان محیط زیست کرد، مطلع هستیم، با اینحال اولین عبارتی را که با آغاز سیل آقای کاوه مدنی گفت این بود که فقط بر راه های کمک به مردم تمرکز کنیم، و اگر نگاهی به توییتر دکتر کاوه مدنی در این روزها اندازیم، نشان می دهد که چه خدمات گرانبهایی در این مدت حتی از راه دور به مردم ایران کرده است (2). واقعیت این است که سیل همه جای دنیا حتی در پیشرفته ترین کشورها نظیر آمریکا ممکن است پیش بیاید و خسارات زیادی به بار آورد.

 

اگر به خاطر داشته باشیم دو سال پیش که سیل بسیار بدی در پی توفانهای دریایی هاروی و ایرما در تگزاس و فلوریدا در آمریکا جاری شد و به رغم قابلیت علمی بسیار عالی در پیش بینی توفانهای دریایی در آمریکا، بازهم مردم خسارات زیادی متحمل شدند و هر روز در تلویزیون و رسانه های دیگر آمریکا از پرزیدنت ترامپ خواستار پاسخگویی بودند و ایشان و دولت های محلی پاسخگو بودند نه اینکه بروند مانند رژیم اسلامی حاکم بر ایران، آنهایی را که خواستار پاسخگویی هستند با حمله سایبری خفه کنند. اما در آن روزها یادداشتی این قلم خطاب به آقای حسن روحانی منتشر کردم، که خودتان بخوانید و قضاوت کنید که نه حمایتی از مردم آمریکا هنگام سیل هوستون شد و نه کاری بعد از یک دوره و نیم ریاست جمهوری آقای حسن روحانی، در مورد پایان دادن به فیلترینگ اینترنت در ایران که در آن مقاله به آن اشاره شده، انجام دادند (3).

 

امروز خانم سپیده قیاسوند (4) گزارش بسیار دقیق و کوتاهی را تحت عنوان «زیر کاسه نیم کاسه ای است»، در خبرگاه حزب سکولار دموکرات ایرانیان در مورد سیل اخیر، سیلزدگان، دکتر کاوه مدنی، ماجرای محیط زیست و فعالان آن در ایران، و برخورد رژیم اسلامی حاکم بر ایران نوشته اند که بسیار خواندنی است (5). اما این قلم می خواستم فقط یک کلمه در مورد رفتار کوکلاکس کلان های اسلامی در این روزها بگویم. اینها به جای کمک به سیلزدگان، همه بودجه های کلان خود را حتی در این روزها صرف سرکوب مردم می کنند و نه کمک به مردم. فقط نگاه کنید که روز گذشته این قلم که در آمریکا زندگی می کنم مجبور شدم از دست حملات سایبری کوکلاکس کلان های اسلامی به اف بی آی شکایت کنم (6)، و حالا فکر کنید که مردم در ایران از دست اینها چه می کشند و باید به کجا شکایت کنند! دیگر اعتراضی به همین فیلترینگ اینترنت که به زندگی مردم و کمک به سیلزدگان لطمه جدی میزند، نمیشنوید نه چون این رژیمِ غیرپاسخگو و اینترنتِ دربند را دوست دارند، بلکه چون مردم خسته شده اند و منتظر سقوط این رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی هستند.

 

مسخره است که حتی دست اندرکاران خود رژیم اسلامی با فیلترشکن در توییتر حضور دارند؛ یعنی کوکلاکس کلان اسلامی از بودجه مملکت فیلترینگ درست کرده و دیوار چین بر فضای مجازی ایران حاکم کرده، و بعد هم مردم و حتی مسؤلین مملکت باید پول بدهند که فیلترشکن بخرند تا بتوانند در فضای مجازی اینترنت در جهان شرکت داشته باشند، و کسی نمیپرسد که چرا این بودجه های سربازان گمنام امام زمان را نمی شود صرف بهبود زندگی مردم از جمله کمک به سیلزدگان کرد (7). چرا؟ چون کوکلاکس کلان های اسلامی از همه ی ایرانیان دشمن ساخته اند در حالیکه دشمن واقعی ایران و ایرانی همین کوکلاکس کلان های اسلامی هستند که 40 سال است بر سرنوشت مردم ایران حاکم شده اند (8)، و کارشان چاقوکشی و ترور در خیابان و حمله سایبری در اینترنت است (9).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هفدهم فروردین ماه 1398
April 5, 2019

 

پانویس:

 

1. سیلزدگان

http://bit.ly/2WPbIPT

 

2. توییتر دکتر کاوه مدنی

https://twitter.com/KavehMadani

 

3. آقای حسن روحانی شما خبرهای هاروی و ایرما را نمی شنوید
http://www.ghandchi.com/1609-harvey-irma.htm

 

4. خانم سپیده قیاسوند

http://bit.ly/2VnDQJt

 

5. سپیده قیاسوند: زیر کاسه نیم کاسه ای است
https://news.isdparty.com/?p=1452

 

6. به اف بی آی: درباره حمله سایبری تروریستهای رژیم اسلامی حاکم بر ایران
http://www.ghandchi.com/2573-to-fbi-about-iri-cyber-attack.htm
To FBI: About IRI State-Sponsored Terrorist Cyber Attack
http://www.ghandchi.com/2573-to-fbi-about-iri-cyber-attack-english.htm

 

7. درباره فیلترینگ اینترنت در ایران
http://goo.gl/uS9je8

 

8. کوکلاکس کلان های اسلامی

http://ghandchi.com/islamic-kkk.htm

 

9. به اف بی آی: درباره حمله سایبری تروریستهای رژیم اسلامی حاکم بر ایران
http://www.ghandchi.com/2573-to-fbi-about-iri-cyber-attack.htm
To FBI: About IRI State-Sponsored Terrorist Cyber Attack
http://www.ghandchi.com/2573-to-fbi-about-iri-cyber-attack-english.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH