Sam Ghandchiسام قندچي دو نکته از یادداشت آقای منوچهر یزدیان در خبرگاه: موضع «ضدامپریالیستی» و کل برنامه های چپی ها
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2558-manoochehr-yazdian.htm

بخش دوم: http://www.ghandchi.com/2562-manoochehr-yazdian-part2.htm

مطالب مرتبط: https://goo.gl/utPsvt

 

manoochehr-yazdian-khabargah

 

 روز گذشته آقای منوچهر یزدیان یادداشتی را تحت عنوان «نقش ترامپ در میان کنشگران ایرانی» در سایت خبرگاه حزب سکولار دموکرات ایرانیان منتشر کرده بودند (1). دو نکته بنظرم رسید:

 

نکته ی اول: در بخشی از یادداشت آقای منوچهر یزدیان، آنچه تحت عنوان «کنشگران ضد امپریالیست» مورد بحث قرار داده اند مرا به یاد کسانی انداخت که همواره در زمان انتخاباتهای جمهوری اسلامی در مورد انتخاب بین "بد" و "بدتر" می نویسند و آنچه می گویند به اصل بحث «بد و بدتر» که در میان بخشی از چپ آمریکا در اواسط قرن بیستم مطرح شد، ربطی ندارد،  و بیشتر همین نظراتی است که به قول آقای یزدیان این "کنشگران ضدامپریالیست" سازندگانش هستند. دو سال پیش در زمان انتخابات دور دوم آقای حسن روحانی در نوشتاری تلاش شد این موضوع بسیار مهم بحث شود، اما نمی دانم کسی خواند یا نه: "واقعیت پشت پرده قصه بد و بدتر برخی دوستان سکولار در انتخابات" (2).

 

نکته ی دوم: در بخش دیگری از یادداشت دیروز آقای منوچهر یزدیان به موضوع برنامه های اجتماعی چپ برخورد شده است. امروز چپ، در مورد ونزوئلا، دخالت دولت ترامپ را عامل شکست ادامه دهندگان راه هوگو چاوز معرفی می کند. در حالیکه در کل آمریکای لاتین در کشورهایی که با پایان جنگ سرد دموکراتیک شدند و در دودهه گذشته اساساً چپ به قدرت رسید، به دلیل عدم موفقیت برنامه های چپ، امروز در همان کشورها، یکی بعد از دیگری، جریانات دست راستی سر کار می آیند. اگر در نیگاراگوئه عدم موفقیت چپ را بعد از چهار دهه بازهم بخواهیم به فقری که از گذشته به ارث مانده، نسبت دهیم، برای روی کار آمدن دست راستی ها در برزیل، نمی شود ایالات متحده را مقصر معرفی کرد. تازه فقط آمریکای لاتین نیست. از بریتانیا در اروپای غربی که ترزا می و دست راستی ها سر کار آمدند تا فرانسه که لب مرز به قدرت رسیدن دست راستی های افراطی و مارین لو پن بود و بالاخره بر سر خط میانه مکرون توافق شد، تا اروپای شرقی که با جریانات شدیداً دست راستی که رفتارشان با مهاجران، فاشیستی و غیرقابل باور است، روبرو شده ایم.

 

نتیجه گیری: واقعیت این است که دلیل اینهمه عدم موفقیت چپ، کار نکردن برنامه های سوسیالیستی است و اینکه نظیر اسلامگرایان، چپی ها هم امیدوارند برنامه هایی را که در یک قرن و نیم گذشته کار نکرده، دوباره تکرار کنند و انتظار دارند نتیجه ی دیگری حاصل شود. متأسفانه به دلیل خفقان در ایران، بحثهای اساسی اختلاف چپ و آینده نگری باز نشده است (3)، و برخی هنوز فکر می کنند که می شود برنامه چپ را با قدری چاشنیِ آینده نگری، متحول کرد که اگر ممکن بود در آمریکای لاتین با بیش از دو دهه دموکراسی و آزادی چپ در قرن بیست و یکم، انجام شده بود، و مردم آن کشورها، خود را به آب و آتش نمیزدند که بعنوان مهاجر غیرقانونی به ایالات متحده ی آمریکا خود را برسانند (4).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

ششم فروردین ماه 1398
March 26, 2019

 

پانویس:

 

1. نقش ترامپ در میان کنشگران ایرانی
https://news.isdparty.com/?p=1049

 

2. واقعیت پشت پرده قصه بد و بدتر برخی دوستان سکولار در انتخابات
http://www.ghandchi.com/1418-gheseh-bad-o-badtar.htm

 

3. آینده نگرها و چپ: اختلافات و توافقات، ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/2065-futurists-and-left.htm
Futurists and the Left: Differences and Agreements, Second Edition
http://www.ghandchi.com/2065-futurists-and-left-english.htm

 

4. بعد از فروپاشی و آغاز دموکراسی، پلیسهای شریفی مثل افشارطوس مورد نیازند
http://www.ghandchi.com/2380-foroopaashi.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

 

SEARCH