Sam Ghandchiسام قندچي نقطه قدرت و ضعف سازمانهای سیاسی آینده نگرِ جدید
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2556-taghkilaathaaye-jadid.htm

 

حزب آینده نگر ایران

 

دو روز پیش یادداشت زیر در سایت «برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران» درج شد:

 

"در حال حاضر تجمع ها و تشکیلاتهایِ سیاسی ِجمهوریخواهانِ سکولاردموکرات که به اشکالِ گوناگون سمتگیریِ آینده نگر دارند، در یک حزب با فراکسیونهای مختلف، جمع نشده اند، که امید است با تبادل نظر درباره پلاتفرم حزبی و فعالیتهای مشترک، ممکن شود. یاری رسانی به خبرگاه حزب سکولار دموکرات ایرانیان که انتشار آن از اول فروردین ماه 1398 به ابتکار دکتر اسماعیل نوری علا و همراهانشان آغاز شده، می تواند عرصه ای برای چنین فعالیت مشترکی شود" (1).

 

فهرست احزاب و سازمانهای مورد اشاره در یادداشت بالا را با استفاده از لینک پانویس می توانید ملاحظه کنید (2) و در میان آنها تنها دو سازمان واقعاً در 40 سال گذشته، حرکتی تازه هستند. یکی حزب سکولار دموکرات ایرانیان است که درباره آن بسیار بحث شده و دیگری جبهه دموکراتیک مهندس طبرزدی، اولی سعی کرده بویژه در نزدیکی با پادشاهی خواهان و مشخصاً حزب مشروطه ایران برای خود متحدینی پیدا کند، و دومی تلاش داشته که در نزدیکی با جبهه ملی، همبستگی و تشکّل های مشابه، متحدینی بیابد. 

 

شخصاً در همه این سالها از این دو حرکتِ سیاسیِ آینده نگر، که اولی به همت دکتر اسماعیل نوری علا و دومی به همت مهندس حشمت طبرزدی، راه اندازی شدند، هنگامیکه زیر ضربه حملات شدیدی از سوی نیروهای شناخته شده قدیمی در اپوزیسیون قرار داشتند، حمایت کردم و آنها را راه آینده ی سیاسی برای ایران می بینم. نکته مثبت در مورد هر دو جریان مورد اشاره، این واقعیت که هر دو اساساً از دیدگاهی آینده نگر شروع کرده اند.

 

اما در عین حال این دو جریان کمتر از هر سازمان دیگری در جنبش سیاسی ما سابقه تشکیلاتی دارند و خیلی راحت در تیررس مأموران رژیم اسلامی و نیروهای سیاسی مختلف قدیمی قرار دارند. در واقع مثلاً اینگونه نفوذ کردن در تشکیلاتهای مرتبط با جبهه ملی، چریکهای فدایی خلق یا کومله بسیار مشکلتر است، با این حال غیرممکن نیست و همه از تجربه حزب توده در دوران انقلاب 1357 مطلع هستیم که به قیمت جان زنده یاد جوانشیر، تمام شد (3).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

پنجم فروردین ماه 1398
March 25, 2019

 

پانویس:

 

1. برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

For Iran's Secular Democratic & Futurist Republican Party
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

2. همانجا

 

3. آنچه از تراژدی جوانشیر و حزب توده می توان آموخت
http://www.ghandchi.com/940-javanshir.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH