Sam Ghandchiسام قندچي پاسخی به خانم شکوه میرزادگی درباره قدرت نوروز
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2554-nowruz-shokooh-mirzadegi.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2UzF33p

 

shokooh-mirzadegi nowruz

 

امروز یادداشتی از دوست عزیز خانم شکوه میرزادگی به دستم رسید که در آن گفته اند سؤالی را به این قلم و دوستان دیگر درباره نوروز برای درج در سایت میراث پاسارگاد (1)، ارسال کرده بودند. سؤال عبارت زیر بود: "به نظر شما چه نیرویی در «نوروز» وجود دارد که هیچ رویداد و هیچ قدرتی نتوانسته تا امروز آن را از ایرانیان بگیرد؟" شاید بهتر که این ایمیل امروز به دستم رسید چون پاسخ را دارم. در واقع امسال هنگام نوروز، فال حافظ در هفت سین ما نبود. یادمان رفته بود. اگر توجه کنید در هفت سین سالهای پیشین ایرانسکوپ همیشه فال حافظ هست (2)، اما در هفت سین سال 1398 ایرانسکوپ فال حافظ مفقود شده است (3). بعد از تحویل سال، اشتباه را اول همسرم متوجه شد، فال حافظ را آورد و خواندیم. اما دلیل تعمد این قلم بر گذاشتن فال حافظ در سفره هفت سین ایرانسکوپ، اجتناب از گذاشتن کتب مذهبی بر سر سفره هفت سین بوده است. پیش خود فکر می کردم شاید این فراموش کردن نشان می دهد که سکولار بودن دیگر به معنی تأکید بر نفی جریانات مذهبی نیست، و واقعاً نظیر بچه هایمان که در همین کشورهای سکولار بزرگ شده اند، داریم سکولاریسم را زندگی می کنیم. از دیدگاه این قلم نیز نظیر آنچه بسیاری دیگر از دوستان خانم شکوه میرزادگی بیان کرده اند، دلیل دوام نوروز همین سکولار بودن این جشن است. با آرزوی روزهایی شاد و خوش برای خانم شکوه میرزادگی و خانواده و دوستانشان که همه این سالها در سایت میراث پاسارگاد از سنتهای مفید ایرانیان، پاسداری کرده اند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سوم فروردین ماه 1398
March 23, 2019

 

پانویس:

 

1. سایت میراث پاسارگاد

http://www.savepasargad.com

 

2. هفت سین های سالهای مختلف در ایرانسکوپ

https://www.flickr.com/photos/ionanews

 

3. هفت سین سال 1398 ایرانسکوپ

http://www.ghandchi.com/iranscope/Anthology/Norouz/haftseen.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH