Sam Ghandchiسام قندچي  پیشنهاد: رهبران اپوزیسیون بجای پیام نوروزی، در ماه اردیبهشت، گزارش سالانه از نتیجه برنامه های سال پیش خود ارائه کنند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2551-annual-report.htm

 

annual-report  obama-nowruz

 

سالهاست که در مورد سنت بد پیام های نوروزیِ سیاستمداران بحث کرده ایم (1). شادباش نوروزی فقط دو کلمه است مثل «عیدت مبارک» یا «نوروز خوش» چه شما رییس جمهوری باشید و چه شهروند عادی، و نباید اجازه داد سیاستمداران از شادی مردم در نوروز، سوء استفاده کنند و نتایج برنامه های سال پیش خود را الکی مثبت جلوه دهند. روز گذشته در مقاله ای تحت عنوان "پاسخی به پیام نوروزی شاهزاده رضا پهلوی که از 40 سال فقدان آزادی در ایران می گوید" (2)، دوباره این موضوع، مورد بحث قرار گرفت. اگر رهبران اپوزیسیون پیام نوروزی ندهند، می توانند بجایش، در ماه اردیبهشت، گزارش سالانه از نتایج آنچه را که در طول سال اعلام کرده اند، کتباً و شفاهاً به اطلاع مردم برسانند؛ نظیر رییس جمهورهای آمریکا که یکی دو ماه بعد از سال نو، گزارش وضعیت کشور ارائه می کنند. به این ترتیب بجای آنکه 40 سال قولهای تازه در هر پیامی به مردم دهند و سال بعد فراموش کنند چه قول داده بودند، و دوباره از نو، قولهای تازه دهند، اقلاً به این شکل، نتیجه کار را هم به مردم اطلاع خواهند داد، و از همین حالا که در اپوزیسیون بعنوان رهبر فعالیت می کنند، پاسخگو می شوند تا فردا نیز اگر رهبرِ سیاسی کشور شدند، این سنت پاسخگویی و محاسبه پذیری را در برابر مردم، نهادینه کنند، نه نظیر رهبران رژیم اسلامیِ حاکم بر ایران، و رهبرانِ رژیم سلطنتی پهلوی پیش از آن، هیچگاه پاسخگو به مردم نباشند وقتی عهده دارِ بالاترین مقامات اجرایی کشور هستند. و نه تنها ولی فقیه و شاه، بلکه رییس قوه قضاییه چه در زمان شاه و چه در 40 سال جمهوری اسلامی، حتی یکبار به مردم ایران گزارش سالانه ارائه نکرده است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

اول فروردین ماه 1398
March 21, 2019

 

پانویس:

 

1. سنت بد پيام های نوروزی
http://www.ghandchi.com/757-payame-norouzi.htm

 

2. پاسخی به پیام نوروزی شاهزاده رضا پهلوی که از 40 سال فقدان آزادی در ایران می گوید
http://www.ghandchi.com/2550-reza-pahlavi.htm

 

3. مقام رییس قوه قضاییه باید انتخابی شود
http://www.ghandchi.com/1019-ghazaaeieh-entekhaabi.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH