Sam Ghandchiسام قندچي  برخی می پرسند چرا در اپوزیسیون از ریزش بخشی از طاق کسری حرفی نمیزنیم
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2537-taqkasra.htm

 

taq-kasra

 

در مورد دلیل حرف زدن یا حرف نزدنِ دیگران در اپوزیسیون در مورد طاق کسری نمی توانم نظر دهم اما اینکه این قلم هیچگاه در مورد طاق کسری مطلبی ننوشته ام، دلیلش بی سوادی خودم در این زمینه است. با اینحال همیشه گزارشهای با ارزش آقای پژمان اکبرزاده را دنبال کرده ام و بویژه از سایت طاق کسری که بسیار هنرمندانه ساخته شده، بهره برده ام (1). روز گذشته نیز آقای پژمان اکبرزاده موضوع مرمت طاق کسری و بی توجهی دولت آقای حسن روحانی را به این مسأله، صریح و روشن توضیح داده اند، که هشداری برای همه ی ما است (2). با آقای پژمان اکبرزاده آشنایی شخصی ندارم، اما همیشه از کارهای با ارزش ایشان که در اینترنت منتشر کرده اند، بهره برده ام، از جمله روز گذشته عکسی را مرتبط با چهارشنبه سوری که بسیار زیبا بود و آقای پژمان اکبرزاده در اینترنت در پابلیک دُمین قرار داده بودند (3)، در مقاله ی وزین دکتر معصومه پرایس در مورد چهارشنبه سوری که منتشر شد، مورد استفاده قرار دادم (4). در پایان شاید جا داشته باشد بگویم که از کودکی شعر معروف خاقانی را درباره ایوان مدائن، همیشه مرحوم مادرم برای ما می خواند، شعری که باید با طلا نوشت و به همه زبانها ترجمه کرد، و چه ایرانی و چه نه، چه سیاستمدار و چه نه، می توانیم آویزه ی گوش خود کنیم (5). با آرزوی موفقیتهای بیشتر برای آقای پژمان اکبرزاده که برای حفظ این اثر بزرگ تاریخ ایران، که در داخل مرزهای ایرانِ کنونی قرار ندارد، اینهمه زحمت کشیده اند (6).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و پنجم اسفند ماه 1397
March 16, 2019

 

پانویس:

 

1. وبسایت طاق کسری
http://www.taqkasra.com

 

2. پژمان اکبرزاده: دولت ایران علاقه‌ای به مرمت طاق کسری ندارد
https://www.youtube.com/watch?v=r-5idSyZNlE

 

3. عکسی مربوط به چهارشنبه سوری درج شده در اینترنت توسط آقای پژمان اکبرزاده

http://www.ghandchi.com/chaharshanbeh-suri-netherlands-pejman-akbarzadeh2.png

 

4. دکتر معصومه پرایس: جشن بزرگداشت ارواح رفتگان و نیایش هفت افریده اول 

http://www.ghandchi.com/dr-massoume-price-chahar-shanbeh-suri.htm

 

5. خاقانی: هنگام عبور از مداین و دیدن طاق کسری
https://ganjoor.net/khaghani/divankh/ghasidekh/sh168/

 

6. صفحه فیسبوک آقای پژمان اکبرزاده

https://www.facebook.com/PejmanAkbarzadeh1980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

 

SEARCH