Sam Ghandchiسام قندچي  پاسخی به مهندس طبرزدی در مورد عدم حضور سلطنت طلبان در داخل ایران
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2535-saltanat-talaban-dar-daakhele-iran.htm

مطلب مرتبط: پاسخی به مهندس طبرزدی در مورد اعتماد سازی: http://www.ghandchi.com/2540-heshmat-tabarzadi.htm

 

darbare-shah-soltan-hossein

 

آقای مهندس حشمت طبرزدی در مصاحبه ای اخیراً می گفتند که سلطنت طلبان در داخل ایران حضور ندارند. این دوست عزیز حضور همه نیروها را در هرجا به شکل یکسانی تصور می کنند. اجازه دهید برایتان داستانی را تعریف کنم که جوک نیست و عین واقعیت است. به تازگی ویدیویی را در اینترنت از مصاحبه تلویزیونی با صاحب یکی از بهترین چلوکبابی های تهران، تماشا می کردم. صاحب چلوکبابی می خواست بگوید که چلوکبابش بهترین در ایران است و برای اثبات آن مشخصاً گفت که در قدیم برای "دربار" چلوکباب می برده و امروز برای "دفتر مقام معظم رهبری" و از این مثال قصدم نه توهین به محمد رضا شاه است و نه آیت الله سید علی خامنه ای که جدا از آنکه با سلطنت و حکومت مذهبی مخالفم، اما نه رضا شاه و محمد رضا شاه، و نه آیت الله خمینی و خامنه ای، نظیر شاه سلطان حسین تن پرور نبودند، بلکه منظورم مفتخورهایی است که در دربار آنها کاری نمی کردند و نمی کنند، اما بهترین چلوکبابها را می خورند. در نتیجه اگر در دوران انقلاب 57 دنبال روحانیت واقعی می گشتید، آنها در خیابانها نبودند و شهید هم نشدند و منتظر بودند حکومت مذهبی تشکیل شود و بعد بیایند مفتخوری کنند. سلطنت طلبان واقعی را نیز در ایرانِ امروز، در خیابانها و تظاهراتها دنبالشان نگردید، آنها منتظرند رژیم سلطنتی احیا، و «دربار» دوباره برپا شود و بروند مفتخوری کنند.

 

اما جوانان سلطنت طلب در خارج کشور به دلیل رفتار رژیم اسلامی حاکم بر ایران در 40 سال گذشته، که هیچ جوانی جرئت بازگشت و حتی دیدار از ایران را ندارد، با چهارتا عکسِ بی حجابِ دانش آموزان دبیرستانها در دوران شاه، نوستالژیِ سلطنت را در ایران بعنوان ایده آلی در ذهنشان ساخته اند و حق هم دارند، اما با اینهمه، به رغم آنکه مخالفت اصلی این جوانان سلطنت طلب در خارج کشور با نقض حقوق بشر در رژیم کنونی است، توجه نمی کنند که رژیم کنونی تفاوتی با رژیم گذشته در رابطه با نقض حقوق بشر ندارد (1) و در زمینه های دیگر نیز، تصویرشان از کل واقعیت ایران کنونی نظیر جوانان ایرانی مقیم خارج در دوران شاه، غیرواقعی است؛ منظور اینکه بسیاری از این تصاویر را نه تنها در دوران شاه بلکه در آمریکا نیز می توان به وفور پیدا کرد، و بخشی از واقعیت است اما نه همه واقعیت، چه در زمان شاه و چه امروز. با اینحال آنچه را در گذشته درباره واقع گرایی بحث شد لازم به تأکید مجدد است:

 

داشتن تصویر درست از واقعیت ایران به این معنی نیست که گویی این رژیمِ جمهوری اسلامی خوب بوده است. خیر. به این معناست که به رغم رژیمی به این عقب ماندگی، مردم ایران از جمله زنان که زیر فشار تحمیلهایی سنگین از جمله حجاب اجباری بوده اند، از پای ننشسته و کشور خود را تا آنجا که در این شرایط مقدور بوده، پیشرفت داده اند. این واقعیت اتفاقاً نیاز به تغییر این رژیم را به جمهوری سکولاردموکرات و آینده نگر، بیشتر ثابت می کند چرا که نشان می دهد حتی تحت اینهمه فشارِ رژیمی عقب مانده، استبدادی و مذهبی، مردم ایران کمتر از اروپا و آمریکا را برای ایران نمی خواهند، و دنبال این نیستند که از ایران کشوری دقیانوسی درست کنند. درک غلط از واقعیت ایران به ضرر جنبش سیاسی ایران است، و طرحهای اپوزیسیون مترقی را دچار واپسگرایی می کند (2).

 

به اصل بحث برگردیم. از دیدگاه این قلم بهترین نمونه ای که در تاریخ ما از ترکیب روحانیت و سلطنت داشتیم، دربارِ شاه سلطان حسین بود که هر دو دسته ی مفتخورها، در کنار هم و با هم حکومت کردند و بالاخره نیز ایران را بطور کامل به نابودی کشاندند. بدترین نمونه این داستان هم دوران رضا شاه بود که خودش نمی خواست شاه شود اما اول روحانیون و بعد هم سلطنت طلبان که از ادامه قاجاریه و احمد شاه ناامید شدند، او را به سوی شاه شدن رهنمون شدند، و این آخرین کامنت را از خود نمی گویم و از نظرات دکتر ایکس در آی پی سی گرفته ام (3). کلاً مقامات غیرانتخابی در هر سیستم سیاسی، مقاماتی نظیر رهبر نمادین، پادشاه، ولی فقیه و امثالهم، اینگونه انگلها را به خود جلب می کنند، و با اینکه بسیاری از رهبران مقتدر نظیر نادرشاه افشار هر چند وقت خانه تکانی می کنند، اما دست آخر حتی همان نادرشاه به دلیل دسیسه های همین مفتخورها چشم پسر خود را کور کرد. با اینحال جدا از همه ی این بحثهای تاریخی،  موضوع مرکزی نظری در جنبش دموکراسی خواهی ایران در این 40 سال گذشته، تغییر پارادایم در اپوزیسیون ایران بوده است (4).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و چهارم اسفند ماه 1397
March 15, 2019

 

پانویس:

 

1. امنیتی های ایران، از پزشک احمدی و ساواک تا بازجویان ستار بهشتی و محمد راجی
http://www.ghandchi.com/1965-mohammad-raji.htm

 

2.  تصویر غلط اپوزیسیون از داخل ایران
http://www.ghandchi.com/1530-tasvire-az-iran.htm

 

3.  Dr. X: Why Constitutional Monarchy Will Never Work in Iran
http://www.ghandchi.com/dr_x-ipc-rp.htm

 

4. چند کلمه ای درباره تغییر پارادایم در اپوزیسیون ایران
http://www.ghandchi.com/2524-paradigm-shift.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

 

SEARCH