Sam Ghandchiسام قندچي  کدام نوشته های این قلم ارزش مطالعه ی جدی دارند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2529-neveshteh-haa.htm

 

سام قندچی

 

برخی دوستان می پرسند کدام نوشته های اینجانب ارزش مطالعه جدی دارند؟ حق دارند که این سؤال را مطرح می کنند چون بیش از 2500 مطلب در سایت شخصی این قلم لیست شده که بسیاری نیز یادداشتهایی مربوط به مسائل روز هستند که از مطالب نظری تفکیک نشده اند. البته لینک به فهرستی از متون برگزیده در پایین همه مقالات درج شده؛ و مطالب مربوط به آینده نگری و هر موضوع دیگر را نیز از طریق نوشتن موضوع مورد نظرتان بجای «کیوکیوکیوکیو» در داخل جعبه ی جستجوی مربوط به این سایت در گوگل، می توان پیدا کرد، و نتیجه ی خروجی گوگل نشان می دهد کدام مطالب در عرصه ی موضوعِ جستجو، بیشتر مورد توجه خوانندگان بوده است؛ و یک فهرست موضوعی نیز در دسترس خوانندگان قرار دارد که جامع نیست اما قابل استفاده می تواند باشد. مشخص تر در پاسخِ سؤال باید بگویم، یک نویسنده نمی تواند قاضی خوبی برای نوشته های خود باشد، اما اگر یک قاعده کلی بخواهیم تعریف کنیم، البته با در نظر گرفتن اینکه برای هر قاعده ی کلی، استثنا کم نیست، هر نوشته ی این قلم که هم به فارسی و هم به انگلیسی منتشر شده و موضوعِ سیاسیِ روز نبوده، به احتمال زیاد ارزش مطالعه جدی دارد. و بالاخره اینکه بازچاپ نوشته های این قلم در داخل و خارج از فضای مجازی محدودیت کپی رایت ندارد، و آزاد است به شرط آنکه مطالب، همانگونه که هست بدون تغییر، در کلیت خود منتشر شوند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و یکم اسفند ماه 1397
March 12, 2019

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

 

 

 

SEARCH