Sam Ghandchiسام قندچي  در حاشیه ی خبرهای مربوط به آقای مهدی خلجی، اختلاسگران و خانم مسیح علینژاد
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2528-masih-alinejad.htm

 

masih-alinejad

 

در چند روز اخیر در اپوزیسیون خارج کشور در مورد آقای مهدی خلجی و خانم مسیح علینژاد و طرح اتهامی به آنها مبنی بر ارتباط با برخی از اختلاسگران در ایران، بحثهایی راه افتاده است. شخصاً آقای مهدی خلجی و خانم مسیح علینژاد را نمیشناسم و تماسی هم ندارم، اما بعنوان نظاره گرِ خبرها در اینترنت می خواستم نکته ای را یادآوری کنم. در انقلاب اکتبر و در انقلاب 57 برخی کسانیکه در خودِ هیئت حاکمه روسیه و ایران بودند، بخاطر آنکه دعواهای در درون رژیم تزاری و رژیم شاه در دوران انقلاب بالا گرفته بود، به اپوزیسیون کمک های مالی هنگفتی کردند. آیا آن افراد خودشان فرشته بودند؟ نه لزوماً و در خاطرات کروپسکایا به ثروتمندانی که به بلشویکها کمک مالی کرده بودند، اشاره شده است، و اگر اشتباه نکنم تا آنجا که به خاطر دارم یکی از آن ثروتمندان توسط مأموران رژیم تزاری به قتل رسید. ابداً با ذکر این مثال قصد تطهیر کسی را ندارم و در موارد مربوط به بحث های جاری نیز چیزی نمی دانم. اختلاف نظر در درون اپوزیسیون همیشه بوده و خواهد بود (1) و رژیم هم سعی می کند از آن سوء استفاده کند که اجتناب ناپذیر است و نمی توان به این دلیل درباره مباحث عرصه عمومی، عدم شفافیت را توجیه کرد. مثلاً یکسال پیش در ارتباط با شفاف بودن در عرصه عمومی و دروغ نگفتن به مردم، در قضیه دیگری که لزوماً ربطی به این حرفها ندارد، برخی از دوستان را در اپوزیسیون مورد نقد قرار دادم، با اینحال متذکر شدم که به باور این قلم گرچه آنها اشتباهی کرده بودند و با مردم شفاف نبودند اما نه عامل جناحی از رژیم هستند و نه قصد سوء استفاده از اپوزیسیون را داشته اند. واقعیت این است که در خارج کشور، در همه این 40 سال، هیچکسی را ندیده ام که به اندازه خانم مسیح علینژاد علیه رژیم اسلامیِ حاکم بر ایران فعالیت کرده باشد، البته در مورد موضوعِ جنبش زنان و کوکلاکس کلان های اسلامی، نظر خود را در نوشتاری تحت عنوان "حجاب، حزب الله، کوکلاکس کلانهای اسلامی و سياست جداسازی؛ دوگانه ی خشونت و عقب نشینی جامعه" (2) بحث کرده ام، با اینحال این قلم از فعالان جنبش زنان نیستم و تخصصی نیز در آن عرصه ندارم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و یکم اسفند ماه 1397
March 12, 2019

 

پانویس:

 

1. یادآوری تجربه ای از دوران جنگ داعش در عراق و سوریه
http://www.ghandchi.com/2515-daesh.htm

 

2. حجاب، حزب الله، کوکلاکس کلانهای اسلامی و سياست جداسازی؛ دوگانه ی خشونت و عقب نشینی جامعه
http://www.ghandchi.com/1941-zanan-kkk.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

 

 

 

SEARCH