Sam Ghandchiسام قندچي اطلاعیه درباره ی حملاتِ زیر خط قرمز به طبرزدی توسط بخشی از جبهه ملی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2522-khate-ghermez.htm

 

sanjabi

 

پنج روز پیش مقاله ای از این قلم منتشر شد تحت عنوان: "چرا باید حملات زیر خط قرمز را به مهندس طبرزدی توسط فردی که نام فامیل یکی از همراهان دکتر مصدق را یدک می کشد، محکوم کرد" (1). از اعلام نام آن فرد و متن ایمیل اجتناب شد، و منتظر موضع گیری رسمی آن بخش از جبهه ملی ماندم. امروز متن آن ایمیل در سایتهای دو بخش از جبهه ملی، یکی در داخل، و دیگری در خارج، انتشار یافته است. ساعتی پیش درباره اقدامات مشابه یک رسانه ی خارج کشور که ربطی مستقیماً به جبهه ملی ندارد، در مقاله ای با عنوان زیر بحث شد: "پاسخ دوباره به سلطنت طلبی بنام شهرام همایون درباره مهندس طبرزدی" (2). اطلاع موثقی ندارم که این دو جریان به هم مرتبط باشند اما هرروز اعتمادم به بخشهایی از جبهه ملی و برخی جریانات ظاهراً جمهوریخواه که در نزدیکی با سلطنت طلبان هستند، کمتر می شود، از جمله آن عده ای در پاریس که یک ماه پیش درباره شان نوشتم: "پاسخی به پادوهای شاهزاده رضا پهلوی که خود را با عناوین مختلف از جمله هوادار زنده یاد شاپور بختیار معرفی می کنند" (3). در آخرین ماه های انقلاب 57 اعتمادم به آن بخشهای جبهه ملی که در نزدیکی با آیت الله خمینی بودند، هر روز کمتر شد؛ گویی امروز بعد از 40 سال، این دوستان هم، با فقدان آینده نگری، دارند همان اشتباهِ 40 سال پیش دکتر سنجابی را با پیشوایی از همان جنسِ دروغ، وقتی جای شاه و شیخ عوض شده است، تکرار می کنند (4). افسوس که بیش از 15 سال اپوزیسیون ما وقت داشت کتابی را تحت عنوان "ایران آینده نگر" که دقیقاً همین خطر را هشدار میداد، مطالعه کنند، اما نکردند و سلطنت طلبان نیز تا توانستند جلوی مطرح شدن آن کتاب، سنگ انداختند و نگذاشتند در چند سال اخیر تقاضاهایم برای دریافت کمک مالی جهت کار روی ویرایش تازه آن کتاب و انتشار نسخه چاپی، به جایی برسد (5)؛ کتابی که می توانست برای رهبران انقلاب 21 ایران، کمکی باشد (6).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هجدهم اسفند ماه 1397
March 9, 2019

 

پانویس:

 

1. چرا باید حملات زیر خط قرمز را به مهندس طبرزدی توسط فردی که نام فامیل یکی از همراهان دکتر مصدق را یدک می کشد، محکوم کرد
http://www.ghandchi.com/2509-jebhe-melli-sheshom.htm

 

2. پاسخ دوباره به سلطنت طلبی بنام شهرام همایون درباره مهندس طبرزدی
http://www.ghandchi.com/2521-shahram-homayoun.htm

 

3. پاسخی به پادوهای شاهزاده رضا پهلوی که خود را با عناوین مختلف از جمله هوادار زنده یاد شاپور بختیار معرفی می کنند
http://www.ghandchi.com/2450-paadohaaye-rp.htm

 

4. اشتباه 40 سالِ پیشِ دکتر کریم سنجابی را امروز در انقلاب 21 ایران مرتکب نشویم
http://www.ghandchi.com/2473-enghelabe57-karim-sanjabi.htm

 

5. ایران آینده نگر: آینده نگری در برابر تروریسم (کتاب الکترونیک، ویرایش سوم)
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm
FUTURIST IRAN: Futurism vs Terrorism
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm

 

6. انقلاب 21 ایران

https://goo.gl/w5rMvF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH