Sam Ghandchiسام قندچي استیضاح پرزیدنت ترامپ پس از انتشار گزارش مولر، آری یا نه؟
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2518-trump-mueller-impeachment.htm

President Trump's Impeachment after Mueller Report is Released, Yes or No

http://www.ghandchi.com/2518-trump-mueller-impeachment-english.htm

 

trump-usa

 

گزارش رابرت مولر همین روزها منتشر می شود. برخی می گویند که اگر واقعاً چیزی برای استیضاح رییس جمهوری داشت، مولر مدتها پیش، اقدام کرده بود. بر این باورم که مولر میخواست از تمامِ وقتی که می توانست داشته باشد، استفاده کند تا هرچه ممکن است مدرک جمع کند، به جای آنکه عجله کند و پروسه استیضاح را تند شروع کند. در نتیجه به نظر می رسد ما در آینده ی نزدیک پروسه استیضاح در پیش داریم، گرچه استیضاح کردن رییس جمهوری آمریکا، لزوماً به معنای محکوم شدن او نیست. در ارتباط با موضوع دیگری باید دوباره خاطر نشان کنم که رییس جمهوری آمریکا در دوسال گذشته توسط بسیاری از جمله در مطبوعات مورد سوال قرار گرفت و حتی به او ناسزا گفته شد، اما ما ندیدیم که از دماغ یکنفر خون بیاید و این واقعیت، همانطور که در دی ماه 1396 بحث شد، استقامت دموکراسی را در آمریکا نشان می دهد (1). در همان دی ماه 96 در ایران، جنبش بزرگی به هواداری از سکولار دموکراسی برپا شد که خیزش96 نامیده می شود، و ما هنوز درباره قربانیانی می شنویم که توسط کوکلاکس کلان های اسلامی (3)، به قتل رسیدند، اما خانواده های قربانیان تمام این مدت وادار به سکوت شدند (4). مقایسه بیشتر، چند ساعت پیش خانمی عکسی ارسال کرده که یک کوکلاکس کلان اسلامی را نشان می دهد که این خانم را به خاطر اعتراض به حجاب اجباری در شهر بابل مورد آزار و اذیت، قرار داده است (5).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

پانزدهم اسفند ماه 1397
March 6, 2019

 

پانویس:

 

1. در سال اول ترامپ، دموکراسی آمریکا استقامت خود را دوباره ثابت کرد
http://www.ghandchi.com/1801-us-democracy.htm

In Trump's First Year, US Democracy Proved again to be Resilient
http://www.ghandchi.com/1801-us-democracy-english.htm

 

2. خیزش96
https://goo.gl/QmJPYV 


3. درباره کوکلاکس کلان های اسلامی
http://ghandchi.com/islamic-kkk.htm 

4. توضیحات پدر امین کرکی یکی از کشته شدگان اعتراضات 96 در ارتباط با پرونده پسرش

Alinejad: A harassment report by a woman from the city of Babol in the Caspian Sea area of Iran
https://goo.gl/DVyhsb

 

5. مسیح علینژاد: گزارش تصویری آزار و اذیت خانمی در شهر بابل توسط یک کوکلاکس کلان اسلامی، به خاطر اعتراض به حجاب اجباری
https://twitter.com/AlinejadMasih/status/1103377077661777920
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH