Sam Ghandchiسام قندچي  فهرست بحثها در دوهفته اول اسفندماه 1397 در ارتباط با نشستی که شاهزاده رضا پهلوی و مهندس طبرزدی در آن شرکت داشتند

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2510-tabarzadi-rp.htm

 

رضا پهلوی و حشمت طبرزدی

 

حواشی مختلف در مورد نشستی که دو هفته پیش شاهزاده رضا پهلوی و مهندس حشمت طبرزدی در آن شرکت داشتند، همچنان ادامه دارد و فهرست بحثها را می توانید در پانویس زیر مشاهده کنید (1). اما همان دو هفته پیش آقای طبرزدی پاسخی به حواشی منتشر کردند که شاید بی ضرر نباشد اگر خوانندگان عزیز آن پاسخ را، دوباره مطالعه کنند چون امروز با دیدن حواشی بحث و با خواندن پاسخ آقای طبرزدی می توان بهتر موضوع اختلاف را درک کرد (2). فردا 14 اسفند ماه 1397 است (3).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سیزدهم اسفند ماه 1397
March 4, 2019

 

پانویس:

 

1. اعلام حمایت از مهندس طبرزدی برای ایجاد جبهه ی اتحاد عمل جهت پایان دادن به رژیم مذهبی در ایران
http://www.ghandchi.com/2487-heshmat-tabarzadi.htm
به اف بی آی: حمله سایبری بعد از درج مقاله ای انتقادی در مورد شاهزاده رضا پهلوی
http://www.ghandchi.com/2384-reza-pahlavi-fbi.htm
To FBI: A Cyber Attack after Posting an Article Critical of Prince Reza Pahlavi
http://www.ghandchi.com/2384-reza-pahlavi-fbi-english.htm
درباره فایل صوتی منتشر شده ی جلسه ای با شاهزاده رضا پهلوی و مهندس حشمت طبرزدی
http://www.ghandchi.com/2497-tabarzadi.htm
جمعبندی این قلم درباره همکاری جمهوریخواهان و پادشاهی خواهان و شاهزاده رضا پهلوی
http://www.ghandchi.com/2500-hamkaari-baa-rp.htm
درباره فراخوان مهندس طبرزدی برای تظاهرات آدینه 10 اسفندماه در میادین شهرها در اعتراض به گرانی
http://www.ghandchi.com/2502-tabarzadi-adineh.htm
اگر صبر می کنید تا دعوت حشمت طبرزدی شکست بخورد، وقتی پیروز شد لطفاً مدعی حمایت از آن نشوید
http://www.ghandchi.com/2503-reference.htm
پاسخ به سلطنت طلبانی که امروز ویدیویی پخش کرده اند با این عنوان که چرا طبرزدی دستگیر نمی شود
http://www.ghandchi.com/2504-tabarzadi-rp.htm
آقای شهرام همایون حمله ناجوانمردانه ی شما را به مهندس طبرزدی، محکوم می کنم همانگونه که کمتر از دو سال پیش حمله تلویزیون افق را به شما، محکوم کردم
http://www.ghandchi.com/2505-shahram-homayoun.htm
رضا پهلوی، شکست تحریم کنندگان در خرداد ماه 96، خیزش دی ماه 96، و امروز
http://www.ghandchi.com/2506-reza-pahlavi.htm
درباره فراخوان مهندس طبرزدی برای تظاهرات آدینه 10 اسفندماه در میادین شهرها در اعتراض به گرانی
http://www.ghandchi.com/2502-tabarzadi-adineh.htm
حمایت از فراخوان مهندس طبرزدی برای راهپیمایی 14 اسفند بسوی آرامگاه دکتر مصدق و اینکه اشتباه 40 سال پیش را نکنیم
http://www.ghandchi.com/2508-tabarzadi-mossadegh.htm
چرا باید حملات زیر خط قرمز به مهندس طبرزدی توسط فردی که نام فامیل یکی از همراهان دکتر مصدق را یدک می کشد، محکوم کرد
http://www.ghandchi.com/2509-jebhe-melli-sheshom.htm
فهرست بحثها در دوهفته اول اسفندماه 1397 در ارتباط با نشستی که شاهزاده رضا پهلوی و مهندس طبرزدی در آن شرکت داشتند
http://www.ghandchi.com/2510-tabarzadi-rp.htm

معضل مصدق در زمان خود نظیر مشکل کروبی و حزب مشروطه در حال حاضر بود
http://www.ghandchi.com/2511-mossadegh-mashrouteh.htm

حشمت طبرزدی و عیسی خان حاتمی و همراهانشان در بزرگداشت 14 اسفند در راه احمد آباد مصدق
http://www.ghandchi.com/2513-mossadegh14esfand.htm

در حاشیه ی گفتگوی طبرزدی و مشیری و نامه زینب جلالیان برای 8 مارس روز زن
http://www.ghandchi.com/2519-tabarzadi-moshiri-jalalian.htm

بازهم درباره بحث زبان مادری
http://www.ghandchi.com/2507-zabane-madari.htm

از وجود اینهمه حقوقدان ایرانی در اپوزیسیون برای تدوین و تدقیق بهتر پیشنویس های قانون اساسی باید بهره برد
http://www.ghandchi.com/2496-constitution.htm

آقای شهرام همایون حمله ناجوانمردانه ی شما را به مهندس طبرزدی، محکوم می کنم همانگونه که کمتر از دو سال پیش حمله تلویزیون افق را به شما، محکوم کردم
http://www.ghandchi.com/2505-shahram-homayoun.htm   

 

2. پاسخ گزارش گونه ی #طبرزدی به مصاحبه ی #رضا_پهلوی و اعلامیه ی #ایرانیاران
https://tabarzadi.com/2019/02/22/iranyaran-2

 

3. حمایت از فراخوان مهندس طبرزدی برای راهپیمایی 14 اسفند بسوی آرامگاه دکتر مصدق و اینکه اشتباه 40 سال پیش را نکنیم
http://www.ghandchi.com/2508-tabarzadi-mossadegh.htm


  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

 

SEARCH