Sam Ghandchiسام قندچي از وجود اینهمه حقوقدان ایرانی در اپوزیسیون برای تدوین و تدقیق بهتر پیشنویس های قانون اساسی باید بهره برد
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2496-constitution.htm

 

قانون اساسی

 

شاید در تاریخ ایران هیچگاه این تعداد حقوقدان در اپوزیسیون حضور نداشته اند بویژه تعدادِ زیادِ خانمهایِ حقوقدان در اپوزیسیون کنونی ایران، چشمگیر، و این واقعیت کمک بزرگی به مردم ایران در این برهه تاریخی است که تغییر رژیم (1) و در نتیجه تغییر قانون اساسی کشور، مدنظر جامعه است. نباید منتظر شویم تا بعد از تغییر رژیم، تازه بحث را در مورد قانون اساسی آغاز کنیم، و از همین حالا ضروری است پیشنویسهای قانون اساسی را به مردم، ارائه و در سطح وسیع، مورد بحث قرار دهیم. وقتی تغییر رژیم شروع شد، نظیر روزهای بعد از انقلاب 57، تغییرات با سرعت خواهد بود، و این امر می تواند به سرهم بندی کردن قانون اساسی جدید بیانجامد. اکنون وقت تدوین و تدقیق پیشنویس های قانون اساسی و بحث در مورد آنها است. برخی کوششها در این زمینه در لینکی که در پانویس آمده، فهرست شده اند (2). از جمله یکی از اشتباهاتی که در برخی از این منابع وجود دارد القای این تصور فریبکارانه است که می شود یک سند قانون اساسی برای رژیم پادشاهی مشروطه و جمهوری سکولار دموکرات و آینده نگر نوشت، با این استدلال که بخش اعظم این دو سند یکی است؛ اگر اینطور بود که اینهمه وقت بنیانگذاران آمریکای مدرن برای تدوین قانون اساسی جمهوری سکولاردموکرات و آینده نگر، صرف نمی کردند و یک موضوع اصلی در همان 240 سال پیش که آنها در نوشتار اصلی بحث در مورد قانون اساسی خود مطرح کرده اند، اتفاقاً روشن کردن تفاوت رژیم جمهوری با پادشاهی و این موضوع است که آنها در پی ساختن جمهوری هستند و با سلطنت مخالفند و قانون اساسی خود را برای هدف ایجاد جمهوری سکولاردموکرات و آینده نگر نوشته اند، و مسأله مخالفتشان با سلطنت نیز فقط منظور سلطنت بریتانیا نیست که با آن در جنگ بودند، بلکه مخالفت با هر نوع رژیم سلطنتی است. لطفاً نوشته مدیسون را که در پانویس بحث شده و در این رابطه همان زمان نوشته شده، مورد مطالعه قرار دهید (3). شایسته ذکر است که در میان بنیانگذاران آمریکا، واشنگتن دموکراسی را بسیار مورد تأکید قرار می دهد و از انتخاب شدن برای بار سوم به ریاست جمهوری خودداری می کند به رغم آنکه در آن زمان در قانون اساسی آمریکا این کار قانونی بود، چرا که می خواست از هرگونه ایجاد سابقه ای برای بنیانگذاری سلطنت در آمریکای نوین، پیشگیری کند، و بارها این موضوع در اسناد اوائل تشکیل ایالات متحده بحث شده که عده ای می خواستند از جرج واشنگتن یک پادشاه بسازند و او خود جلوی این کار ایستاد؛ اما جفرسون، بسیار بر سکولاریسم و آینده نگری به همراه آزادی مذهب تأکید می کند و در عین حال بخاطر سوء ظنی که به الکساندر همیلتون در مورد سلطنت داشت، با او وارد کشمکشهایی می شود که سالها ادامه داشت؛ و بنجامین فرانکلین بر علم گرایی و آینده نگری تأکید می ورزد. عدم طرح صریح رژیم مورد نظر، اشتباهی بود که مردم ایران در مورد رژیم مبتنی بر اسلام و رژیم سکولار، در دوران انقلاب مشروطه، مرتکب شدند، و قانون اساسی مشروطه آنگونه از آب در آمد. نویسنده ی هر پیشنویس قانون اساسی ضروری است که در اول کار به روشنی به اطلاع خوانندگان برساند که برای چه نوع رژیمی طرح خود را تدوین کرده است و از گمراه کردن مردم پیشگیری کند، نه آنکه خود باعث گمراهی مردم شود، که در عمل دوباره نظیر قانون اساسی مشروطه از آب در آید، که آن چنان کارِ سترگِ تدوین قانون اساسی مشروطه، با وتو پنج مجتهد در آن قانون اساسی، خاتمه یافت، و مواظب باشیم قانون اساسی آینده ایران با وتو مقامی غیرانتخابی بنام رهبر نمادین، پایان نیابد (4). در 1357 گول خمینی را خوردیم، دوباره گول شیرین سخنی کسی را نخوریم که در 40 سال گذشته در این مورد، فریبکاری کرده است. به قول آمریکایی ها "یک بار فریبم دادی تو را سرزنش کنم، دوباره فریبم دهی خود را باید سرزنش کنم."

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

ششم اسفند ماه 1397
February 25, 2019

 

پانویس:

 
1.
فریبکاری بزرگ حکومت اسلامی که اپوزیسیون را از خواست تغییر رژیم دور کرد
http://www.ghandchi.com/2236-farib-e-bozorg.htm

درباره تغییر رژیم
https://goo.gl/8o9TNe 
About Regime Change
https://goo.gl/cy8RYu

 

 

2. طرح های پیشنویس قانون اساسی برای ایران آینده

http://www.ghandchi.com/constitution.htm

 

3. تفاوت اساسی جمهوری و سلطنت: مدیسون، مقاله های فدرالیست و ایران
http://www.ghandchi.com/1003-madison-federalist-papers-iran.htm 
Main Difference of Monarchy and Republic: Madison, Federalist Papers and Iran
http://www.ghandchi.com/1003-madison-federalist-papers-iran-english.htm

 

4. درباره داستان "رهبر نمادین"

https://goo.gl/g9DBe7

رهبر نمادین و مقامات غیرانتخابی در ایران زهر بوده، هست و خواهد بود
http://www.ghandchi.com/2150-rahbare-namaadin.htm

دوست عزیز آقای دکتر اسماعیل نوری علا برای ایران آینده نباید هیچ مقام عالی غیرانتخابی را پذیرفت
http://www.ghandchi.com/1977-maghaame-gheire-entekhabi.htm

 

5.  Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me

https://en.wiktionary.org/wiki/fool_me_once,_shame_on_you;_fool_me_twice,_shame_on_me

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH