Sam Ghandchiسام قندچي یک حرف بعضی از فرشگردی ها درست است که می گویند ما در ایران یک اپوزیسیون مدرن نداشته و نداریم
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2474-opposition-modern.htm

 

farashgard-modern-opposition

 

پنج ماه پیش در یکی از نخستین نوشته ها در مورد گروه فرشگرد تحت عنوان «پاسخی به آقای فرخ نگهدار در مورد 70 میلیون اسکناس یک دلاری معروف در گفتگو با #فرشگرد» بحث شد که:

 

شخصاً هم از کاربرد اصطلاح "ارتجاع سرخ و سیاه" که ساخته رژیم شاه بود و توسط این گروه به کار رفته، راضی نیستم ولیکن نه به این دلیل که اسلامگرایان و کمونیسم را ارتجاعی نمی دانم، بلکه رژیم شاه نیز که در آن دوران از این اصطلاح استفاده می کرد، خود فرشته دموکراسی نبود و رژیمی استبدادی بود که مخالفانش را در زندانهای ساواک، شکنجه و اعدام می کرد، و زندان اوین را همان رژیم شاه بنا کرد هرچند جنایات رژیم اسلامی، روی رژیم شاه را سفید کرده است و اینها مسائل خصوصی در مورد شاه نیست بلکه مسائل عرصه عمومی در ایرانِ دوران رژیم شاه است (1)

 

مسأله این است که در اپوزیسیون سیاسی ایران فقط نیروهای اسلامی نیستند که واپسگرا و استبدادی هستند بلکه سکولارهای ما نیز یا کمونیست بودند یا سلطنت طلب یا ناسیونالیست افراطی که نه لزوماً لیبرال و حتی بعضاً به جریانات ایلی و قومی تعلق داشتند، و آنهایی نیز که از این جریانات بریده اند، تا مسائل عملی در جنبش پیش می آید به دیدگاه های ایدئولوژی های سابقشان بر می گردند، گویی ویروسی است که در وضعیتهای معین در میان بیماران سابق که با عبارات چپی "سابق" و اسلامگرای "سابق" یا به تازگی "نواندیشان دینی" خود را مشخص می کنند، عود می کند. منظور اینکه واقعاً اپوزیسیون مدرنِ جمهوریخواهِ سکولار دموکرات و آینده نگر نداشته ایم، و به ندرت افراد و شخصیتهایی نظیر علامه علی اکبر دهخدا را می شود نام برد که او هم در فضای سیاسی اپوزیسیون و پوزیسیون در ایران، از سیاست کناره گیری کرد تا خدمات خود را به مردم ایران ادامه دهد. این معضل بزرگی برای ایران و ایرانی بعد از 200 سال تطور جامعه مدرن در ایران است. آمریکا در همان زمانِ انقلابِ 1775 یعنی بیش از 240 سال پیش، اپوزیسیون سیاسی مدرن داشته است. درست است که رهبرانِ انقلابِ 1775 آمریکا، نظیر جرج واشنگتن و بنجامین فرانکلین، حتی رییس لژ فراماسونری بودند (2)، اما آن جمعِ فراماسون که انقلاب آمریکا را رهبری می کرد، دیدگاهشان راجع به انقلاب را، اندیشه فراماسونری بیان نمیکرد، بلکه واقعاً مدرن اندیش بودند و نظرات جان لاک و لایبنیتس را که انعکاس آنرا در بیانیه استقلال جفرسون می بینیم، دنبال می کردند (3)، یعنی رهبران انقلاب آمریکا، جمهوریخواه، سکولار، دموکرات و آینده نگر بودند. متأسفانه اپوزیسیون ما و از جمله همین دوستانِ فرشگرد که این بحث درست را مطرح می کنند که ما واقعاً اپوزیسیون مدرن نداریم، خودشان رفته اند دنبال جریان احیاء رژیم پهلوی که نه مدرن است، نه جمهوریخواه، نه سکولار و نه دموکراتیک (4). حتی وقتی بحثِ جلوگیری از بازتولیدِ استبداد، در جمهوری سکولار دموکرات و آینده نگر می شود (5)، این دوستان توجهی نمی کنند و تلاش اصلی شان، راضی کردنِ سلطنت طلبان و پهلویست ها است، به جای آنکه اسنادی نظیر منشور حقوق ایالات متحده آمریکا را دقیق مورد مطالعه قرار دهند که تبعیض بر مبنای اصل و نسب حتی القاب اشرافی را کاملاً در قوانین بنیادی کشور، حذف کرد (6).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

بیست و سوم بهمن ماه 1397
February 12, 2019

 

پانویس:

 

1. پاسخی به آقای فرخ نگهدار در مورد 70 میلیون اسکناس یک دلاری معروف در گفتگو با #فرشگرد
http://www.ghandchi.com/2268-farrokh-negahdar.htm

 

2. جمعیت رفراندوم
http://www.ghandchi.com/328-Referendum.htm
Referendum Society
http://www.ghandchi.com/328-ReferendumEng.htm

 

3. جان لاک، کاتولیکها، دموکراسی و جهان بینی ها
http://www.ghandchi.com/2086-john-locke.htm
John Locke, Catholics, Democracy, and Worldviews
http://www.ghandchi.com/2086-john-locke-english.htm

 

4. درباره فرشگرد

https://goo.gl/VGnTV1

 

5. بعد از دموکراسی، چگونه از بازتولید استبداد در ایران جلوگیری کنیم
http://www.ghandchi.com/2191-regeneration-of-a-tyranny.htm
http://isdmovement.com/Gitimadari/Gitimadari-Nr-6.pdf#page=38
http://ghandchi.com/Gitimadari-Nr-6.pdf#page=38
After Democracy, How to Prevent Regeneration of a Tyranny in Iran
http://www.ghandchi.com/2191-regeneration-of-a-tyranny-english.htm

 

6. درسی از دموکراسی برای خیزش 96، از منشور حقوق ایالات متحده آمریکا
http://www.ghandchi.com/1898-amendments.htm

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH