Sam Ghandchiسام قندچي آقایِ کمونیست که دنبال اپورتونیست می گردید، به جای هواداران مسیح علینژاد از همان دکتر رضا براهنی که هوادارش هستید، شروع کنید
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2464-opportunist.htm

مطالب مرتبط:  https://goo.gl/FmFTPQ

 

masih-alinejad-bbc

 

نویسنده ای چپی مقاله ای منتشر کرده تحت عنوان "علیه فمینیسم اپورتونیست: مسیح علی‌نژاد و حواریون او" (1) و در آن می گوید به این موضوعات سطح پایین علاقه ای نداشته وارد شود، اما به خوانندگان لطف کرده و هزار صفحه نوشته، و عده ای بچه چپی های داخل و خارج هم بدون خواندن این فتوای چپ، مطلب را تکثیر و پخش می کنند. تا آنجا که به بحث نظری مربوط می شود، روز گذشته پیش از آنکه چنین مقاله ای منتشر شود، در نوشتاری تحت عنوان "درباره مسیح علینژاد و با به عاریت گرفتن از کلام احمد کسروی: «گویا ما یک حکومت به کمونیستها هم بدهکاریم»" (2)، پاسخ این حرفها داده شده است، و خوانندگان عزیز اگر مایلند می توانند مطالعه کنند. و البته عباراتی نظیر «اپورتونیست» که در عنوان مطلب این نویسنده ی چپی می بینیم، در ادبیات کمونیستها تازگی ندارد، اما کسی را که آن نویسنده در پایان نوشته اش از او نقل قول آورده، یعنی آقای رضا براهنی، بیش از هرکسی برازنده این القاب کمونیستها است. آقای رضا براهنی سالها با نام مستعار در لیست ایمیلی ایرانسکوپ بود، بدون آنکه اطلاعی دهد یا خود را معرفی کند، اما وقتی داشت برمیگشت ایران، یادداشتی نیم خطی فرستاد که املا و انشا مقاله ی این قلم تحت عنوان "فدرالیسم قومی طرحی ارتجاعی برای آینده ایران" (3) از نظر ایشان بد است، وقتی که ویرایش نخست مقاله همانوقت منتشر شده بود، و در میان صدها مقاله، مطمئناً وقت برای ویرایش متن فارسی و انگلیسی بسیار تنگ بود. شخصاً نه ادعای ادبیات فارسی یا ادبیات انگلیسی دارم و نه اصلاً علاقه ای به انشا خواندن یا نوشتن، و اگر هر آنچه می نویسم را در جایی دیگر بیابم، ترجیح می دهم آنرا منتشر کنم تا که خود بنویسم. تازه دوستانی بوده اند که ویرایش تازه ای از نوشته هایم تهیه کرده اند و از آنها همیشه سپاسگزاری کرده ام. اما دکتر رضا براهنی هدفش دلسرد کردن این قلم از طرح این موضوع بود که فدرالیسم قومی به تجزیه و نابودی ایران می کشد، ولی صداقت نداشت و به بهانه انشا و املا خواست مرا از ادامه نقد فدرالیسم قومی، دلسرد کند، و مرتب هم تأکیدش این بود که حتی عبارت «فدرالیسم قومی» غلط است ولی خود ایشان نه پژوهشی در زمینه موضوع فدرالیسم دارد و نه جز انشا نویسی کاری می کند، و این قلم هم نه پاسخی دادم و نه هیچوقت با ایشان تماسی داشته ام، و نوشته هایم نیز در مورد موضوع فدرالیسم در اینترنت در دسترس عموم است و حتی وقتی مدتی اشتباه کردم و فدرالیسم استانی را مورد حمایت قرار دادم، رسماً تغییر موضعم را به مخالفت با هرنوع فدرالیسم همان یکسال و نیم پیش، به اطلاع همگان رساندم و اینهمه در معرض نگاه عموم قرار دارد، و نه آنکه بخواهم بگویم همیشه نظرم آن بوده که امروز هست (4). از آدم دروغگو بدم می آید. بسیاری هستند که زبان دوم آموخته اند و در آن زبان استاد شده اند ولی عقده ندارند. خیلی ها در نوشتن زبان مادری خود هم ناموفق هستند و این به استعداد و علاقه فرد بستگی دارد. عقده شخصی را بعنوان مسأله اجتماعی تبلیغ کردن مضر است و این برداشت را از آقای دکتر براهنی فقط این قلم ندارم و می توانید به ویدیو پانویس در این مورد مراجعه کنید (5). به هر حال چپ ایران خیلی سقوط کرده و عقب مانده ترین افراد، نظیر همین آقای رضا براهنی آنرا نمایندگی می کنند. البته دوستانی هم در چپ هستند که با نقد از تجربه شوروی و چین و ویتنام، فراسوی آنچه بعنوان چپ می شناسیم رفته اند، گرچه هنوز خود را چپ می نامند، و درباره "آینده نگرها و چپ: اختلافات و توافقات" در گذشته مفصل بحث شده است (6)، اما اکثریت آنچه امروز در جنبش سیاسی ایران خود را چپ و کمونیست می خواند متأسفانه جریانی واپسگرا نظیر اسلامگرایان است و چندان تفاوتی با روزگاری ندارد که آنها به همراه اسلامگرایان، ایران را با کن فیکون مارکسیستی در انقلاب 57، به این روز انداختند (7).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

هجدهم بهمن ماه 1397
February 7, 2019

 

پانویس:

 

1. pecritique.com: علیه فمینیسم اپورتونیست: مسیح علی‌نژاد و حواریون او
https://goo.gl/cj1kbk

 

2. درباره مسیح علینژاد و با به عاریت گرفتن از کلام احمد کسروی: «گویا ما یک حکومت به کمونیستها هم بدهکاریم»
http://www.ghandchi.com/2461-bedehkaarim.htm

 

3. فدرالیسم قومی طرحی ارتجاعی برای آینده ایران -ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/555-FederalismeGhomi.htm 
Ethnic Federalism a Reactionary Plan for Iran's Future- Second Version
http://www.ghandchi.com/555-FederalismeGhomiEng.htm

 

4. اعلام تغییر موضع به مخالفت با هرگونه فدرالیسم برای ایران
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism.htm
Announcing Change of Position to Opposing any form of Federalism for Iran
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism-english.htm

 

5. بهرام مشیری: دروغ مضحک براهنی: «ما ترک‌ها تخته سیاه می‌لیسیدیم»!

https://www.youtube.com/watch?v=H_T70FKJ9n4

 

6.  آینده نگرها و چپ: اختلافات و توافقات، ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/2065-futurists-and-left.htm
Futurists and the Left: Differences and Agreements, Second Edition
http://www.ghandchi.com/2065-futurists-and-left-english.htm

 

7. کن فیکون مارکسیستی سال 57 در ایران
http://www.ghandchi.com/1303-kon-faya-kun.htm

 

مطالب مرتبط 

درباره خانم مسیح علینژاد

https://goo.gl/FmFTPQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH