Sam Ghandchiسام قندچي مدعیان رهبری اپوزیسیون لطفاً در مورد نتایج کار خودشان در ارتباط با خیزش 96 پاسخ دهند
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2463-modaeiane-rahbari.htm

 

modaeiane-rahbari

 

در انتخابات خرداد ماه 1397 تحریم کنندگان شکست خوردند، اما مدعیان رهبری اپوزیسیون که حتی یکماه قبل از انتخابات، ادعای انقلاب کردن هم داشتند، در این دوسال هنوز به نقدی که از آنها در رابطه با دلیل آن شکست شد، پاسخی نداده اند (1). اکنون بیش از یکسال از خیزش 96 (2) می گذرد و خواست اصلی آن جنبش که در مرداد ماه 1397 نیز ادامه یافت، در شعار "اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا" منعکس شد. در میان روزنامه نگاران ایرانی، این قلم نیز روز گذشته آنچه را در واقعیت پس از خیزش دی ماه 96 می بینیم، در نوشتاری تحت عنوان "در حاشیه بحثهای فروپاشی: خیزش 96 فقط ثابت نکرد که اصلاح طلبی کار نمی کند!" مورد بحث قرار داده است (3). سؤالی که از مدعیان رهبری اپوزیسیون مطرح است اینکه در این یکسال و اندی که از خیزش دی ماه 96 می گذرد، نتیجه رهبری آنها چه بوده است؟ نمی شود مدعی رهبری بود اما در مورد نتایج کار، پاسخگو و محاسبه پذیر نبود و فقط با خبرنگارانی مصاحبه کرد که سؤالات اصلی را نمی پرسند (4).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

هجدهم بهمن ماه 1397
February 7, 2019

 

پانویس:

 

1. چرا، و چگونه، تحریم انتخابات شکست خورد
http://www.ghandchi.com/1434-chera-na-chegooneh.htm
http://isdmovement.com/2017/0517/052217/052217.Sam-Ghandchi-Why-tahrim-was-defeated.htm

 

2. خیزش 96
https://goo.gl/QmJPYV

 

3. در حاشیه بحثهای فروپاشی: خیزش 96 فقط ثابت نکرد که اصلاح طلبی کار نمی کند!
http://www.ghandchi.com/2460-foroopaashi.htm

 

4. داستان ما ایرانیان و انتخاب رهبر
http://www.ghandchi.com/2439-iranians-rahbari.htm

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH