Sam Ghandchiسام قندچي درباره «اعضای غیرفاسد بسیج و سپاه» که مورد علاقه شاهزاده رضا پهلوی هستند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2456-rp-sepah-basij.htm

 

rp-sepah-basij

 

هر چند وقت شاهزاده رضا پهلوی یک سخنرانی درباره جذب «اعضای غیرفاسد بسیج و سپاه» ایراد می کنند (1)، که ظاهراً می خواهند ادای آیت الله خمینی را درآورند که به هوادارانش در دوران انقلاب 57 می گفت با دادن گل به سربازان وظیفه، آنها را بطرف خود جلب کنید، به همان شکل که شاهزاده به «وحدت کلمه» مورد استفاده خمینی نیز خیلی علاقه نشان می دهند. درباره دومی زیاد بحث شده اما اجازه دهید رک و پوست کنده درباره «اعضای غیرفاسد بسیج و سپاه» بحث کنیم. اگر از هر آدم عاقلی در ایران سؤال کنید می گردند دنبال «اعضای فاسد بسیج و سپاه» که به آنها حق و حسابی بدهند تا دست از سرشان بردارند و بتوانند مشروبشان را بخورند یا موسیقی و رقص در عروسی شان داشته باشند، و البته اگر در تشخیص خود اشتباه کنند و به دست «اعضای غیرفاسد بسیج و سپاه» گرفتار آیند، کارشان با کرام الکاتبین است. ببینید این بحث هم نشان می دهد آقای رضا پهلوی اصلاً شناختی از ایران ندارند اما مدعی رهبری مردم ایران برای رسیدن به آزادی هستند. آخر کسی که میرود در بسیج یا سپاه نام نویسی می کند با سربازی که در دوران شاه یا در رژیم اسلامی می رود خدمت وظیفه، از زمین تا آسمان فرق دارد، و اگر غیرفاسد است یعنی به این مذهب ایدئولوژیک اسلامیستی از ته قلب اعتقاد دارد، یعنی به قطع کردن دست و پا، سنگسار زناکاران و پرت کردن همجنسگرایان از صخره، معتقد است، حالا شما اگر بعد از سقوط رژیم اسلامی بتوانید اینها را از لحاظ فرهنگی تغییر دهید، خودش معجزه است، تا اینکه بخواهید روی اینها برای کمک به تغییر رژیم اسلامی، حساب کنید. درست است عده ای برای خدمت وظیفه، در سپاه نام نویسی می کنند، تا از مزایای آن استفاده کنند، ولی آنها دقیقاً به اصطلاح «اعضای فاسد بسیج و سپاه» هستند که دنبال منفعتی در آنجا می گردند، وگرنه «اعضای غیرفاسد بسیج و سپاه» همان حزب اللهی ها یا به عبارت بهتر کوکلاکس کلان های اسلامی هستند (2). نگاهی به افغانستان در همسایگی ایران بیاندازید، بعد از پیروزیِ 17 سالِ پیشِ آمریکا بر طالبان، اصل جنگ در همه این سالها، با «اعضای غیرفاسد» طالبان و داعش است که ادامه دارد، یعنی با آن اعضای طالبان که اعتقاد عمیق ایدئولوژیک و مذهبی به سنگسار و قصاص و کلاً قوانین شریعت دارند، وگرنه آنها که «اعضای فاسد» هستند که مسأله ای ندارند و هرکی پول بده برایش کار می کنند. اکنون که بنظر میرسد آمریکا دارد با طالبان به توافقی می رسد، خانمهای آزادیخواه افغان، حتی بعد از 17 سال فرصت برای ایجاد تغییر فرهنگی در جامعه، از همین حالا از بازگشت «اعضای غیرفاسد» طالبان، به وحشت افتاده اند، و در این باره اعلامیه داده اند. به هر حال در رابطه با این داستان «اعضای غیرفاسد بسیج و سپاه»، شاید کسی شاهزاده رضا پهلوی را سرِ کار گذاشته که هر چند وقت این سخنرانی را درباره جذب «اعضای غیرفاسد بسیج و سپاه» دوباره تکرار می کنند (3).

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

دوازدهم بهمن ماه 1397
February 2, 2019

 

پانویس:

 

1. رادیو فردا: رضا پهلوی: اعضای غیر فاسد بسیج و سپاه باید بتوانند در آینده ایران جذب شوند
https://www.radiofarda.com/a/iran-pahlavi-bloomberg-interview-water-shortage-throne-new-revolution/29310550.html

 

2. کوکلاکس کلان های اسلامی

http://ghandchi.com/islamic-kkk.htm

 

3. الماس فریب تازه ای در جریان است
http://www.ghandchi.com/1437-almase-faribe-dovvom.htm

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH