Sam Ghandchiسام قندچي اعلام حمایت مجدد از دوست عزیز مهندس حشمت طبرزدی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2451-heshmat-tabarzadi.htm

پی نوشت دوازدهم بهمن ماه 1397: مهندس حشمت طبرزدی در گفتگویی به تاریخ دوازدهم بهمن ماه 1397 با صدای آمریکا http://www.ghandchi.com/tabarzadi020219.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2uSPLDA 

 

heshmat-tabarzadi

 

همه این سالها از مبارزات مهندس حشمت اله طبرزدی در ایران حمایت کرده ام گرچه برخی اوقات مواضع سیاسی و نظری متفاوتی داشته ایم (1). به تازگی عده ای در حال تخریب آقای طبرزدی در اینترنت هستند و دلیل کار خود را تاکتیکهای توصیه شده ی مهندس طبرزدی برای اعتراضات جاری در ایران، اعلام می کنند. اختلاف نظری، دلیلی بر تخریب شخصی افراد نیست و اینگونه برخورد بیشتر مناسب نیروهای استبدادی و امنیتی است تا بیان اختلافات سیاسی در اپوزیسیون. وقتی اختلاف سیاسی و نظری داریم بهتر است که صریح و روشن بیان کنیم تا مهندس طبرزدی نیز بتواند بطور شفاف، پاسخ دهد. به تصور این قلم، به عنوان ژورنالیستی که از دور به جنبش سیاسی و مدنی نگاه می کند، بهتر است نیروهایی نظیر جبهه دموکراتیک ایران که آقای طبرزدی دبیر کل آن هستند، تمرکز خود را بر داخل کشور متمرکز کنند که شناخت درست تری از آن میدان مبارزه دارند، در حالیکه نیروهای دیگری که از وضع خارج آگاهترند، در خارج از کشور، مثمرِثمرتر هستند. بسیاری اوقات نه از روی قصد بلکه به دلیل فقدان آگاهی یا آگاهی ناقصِ دست دوم از محیطی دیگر، توسط کسانیکه بیشتر سفیر هستند تا مقیم، ممکن است ناآگاهانه با نیت خیر، بخشهای مختلف جنبش، به فعالیتهای یکدیگر آسیب برسانند. به هرحال صلاح مملکت خویش خسروان دانند. آنچه در اینجا قصد تأکید بود، این واقعیت است که آقای مهندس طبرزدی از فعالان متعهد جنبش سیاسی و مدنی ایران در همه این سالها بوده اند و آنهایی که کارشان از بامداد تا شامگاه، تخریب آقای طبرزدی است، اگر خود ریگی در کفش ندارند نباید به این کارهای نکوهیده بپردازند. امیدوارم در آینده کسانی نظیر مهندس طبرزدی بتوانند بطور علنی در داخل کشور احزاب جمهوریخواهِ سکولار دموکرات و آینده نگر (2)، برپا کنند و چنان رویدادی به معنی عقب نشینی رژیم در رفتار با سکولار دموکراتها در داخل کشور خواهد بود، و نه به معنی همدستی ایشان با رژیم اسلامی که تخریب کنندگان آقای طبرزدی در اینترنت، می خواهند القاء کنند. به همین شکل سلطنت طلبان نیز باید بتوانند احزاب علنی خود را در ایران، تأسیس کنند. بیش از 30 سال است که اصلاح طلبان، احزاب خود را در رژیم اسلامی داشته اند، اما سکولارها از این حق محروم بوده اند.

 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

یازدهم بهمن ماه 1397
February 1, 2019

 

پانویس:

 

1. دریاره مهندس حشمت طبرزدی

https://goo.gl/duZRij

 

2. صفحه فیسبوکی برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر

https://www.facebook.com/ayandehnegar

 

مطلب مرتبط

مهندس حشمت طبرزدی در گفتگویی به تاریخ دوازدهم بهمن ماه 1397 با صدای آمریکا
http://www.ghandchi.com/tabarzadi020219.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH