Sam Ghandchiسام قندچي دو کلمه درباره اتحاد خانم مسیح علینژاد و شاهزاده رضا پهلوی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2416-masih-alinejad-reza-pahlavi.htm

مطالب مرتبط:  https://goo.gl/FmFTPQ

 

masih-alinejad-reza-pahlavi

 

به تازگی دیداری خانم مسیح علینژاد و شاهزاده رضا پهلوی داشتند که خانم علینژاد از زبان پدر خود از مخالفت با رژیم پهلوی و انقلاب 1357 تبری جست. البته نمی دانم که پدر ایشان چقدر در انقلاب 57 شرکت داشته ولی به هر حال این موضوع اصلاً مهم نیست. واقعیت این است که خانم مسیح علینژاد در جنبش زنان فعال بوده و برخلاف اکثریت جناح های جنبش زنان، تأکیدش بر مسأله حجاب اجباری بوده که از دیدگاه این قلم نیز، کار درستی است چرا که بازگرداندن حجاب اسلامی برای همه زنان در اسفند 57 بهترین نماد آغاز حاکمیت کوکلاکس کلان اسلامی در ایران بود (1)، و به چالش کشیدن حجاب اجباری در واقع به چالش کشیدن قدرت کوکلاکس کلان اسلامی است. اینهم که خانم علینژاد در ایران به دنبال سید محمد خاتمی و اصلاح طلبان بود قابل فهم است چون آنها را در ایران صاحب قدرت می دید و می خواست از موقعیت آنها برای کمک به رسیدن به هدف خود در جنبش مدنی بهره گیرد و برایش مهم نبود که جنبش سیاسی یا مدنی مستقلی نظیر جبهه ملی به وجود آورد یا در آن شرکت کند، و در خارج هم به همین دلیل از اول برای نزدیک شدن به شاهزاده رضا پهلوی تلاش کرد چون ایشان را از پشتوانه سیاسی و مالی قدرت دولت آمریکا بهره مند می بیند و در واقع با درنظر گرفتن هدف خانم مسیح علینژاد، نمی شود نه در مورد نزدیک شدن به سید محمد خاتمی در ایران و نه به دلیل نزدیک شدن به شاهزاده رضا پهلوی در آمریکا، خرده گرفت. در مورد اشتباهی که ایشان و چند نفر از رهبران جنبش مدنی ایران در آن درگیر بودند و موضوع روراست نبودن آنها با مردم در آن قضیه که در عرصه عمومی بود و نه خصوصی و به اعتماد مردم به آنها ضرر زد، پیشتر نوشتم و هرفعال سیاسی و مدنی می تواند اشتباه کند و به معنی همدستی با رژیم اسلامی نیست و امیدوارم همه این دوستان با مردم در آن مورد حرف بزنند و به اشتباه خود اذعان کنند و مردم هم آنها را خواهند بخشید چون همه آنهایی که در آن قضیه درگیر بودند واقعاً همه این سالها از جان و مال و زندگی خود مایه گذشته اند و حقشان نیست اینگونه ضایع شوند (2). شخصاً همیشه از طرح چهارشنبه های سفید خانم مسیح علینژاد دفاع کرده ام و آنرا فعالیتی موفق ارزیابی می کنم و شاید از مفیدترین کارهایی بوده که صدای آمریکا در این سالها انجام داده است. اما موضوع استراتژی اصلاح طلبان در همه این جریان بحث دیگری است و ممکن است خانم مسیح علینژاد و بسیاری دیگر از اصلاح طلبانی که با سلطنت طلبان همکاری نزدیک دارند، در این مورد آگاه باشند یا نباشند. اصلاح طلبان اسلامی دوست دارند که با سلطنت طلبان بلوک سیاسی تشکیل دهند و نیروهای سیاسی مستقل سکولار دموکرات را بیرون نگهدارند. در واقع مجاهدین نیز استراتژی مشابهی دارند. دلیلش هم ساده است. این نیروهای اسلام سیاسی از اینکه جنبش سکولار دموکراسی ایران بتواند نیروی مستقلی با هدف کسب قدرت و یک جمهوری مدل غربی در ایران تشکیل دهد، وحشت دارند چرا که چنین رویدادی پایان عمر همه جریانات اسلام سیاسی خواهد بود. حتی جبهه ملی برای آنها آنقدر مسأله نیست چرا که سنت ملیون حتی پیش از تشکیل جبهه ملی، همیشه تلاش حرکتی مدنی برای اصلاح سکولار دموکرات رژیم بوده، چه رژیم اسلامی باشد، چه سلطنت پهلوی، و چه سلطنت قاجار پیش از آن که جبهه ملی به وجود آید وقتی مصدق در رابطه با پادشاهی قاجار برخوردش همین اصلاح سکولار دموکراتیک بود و نه ایجاد تشکیلات سیاسی سکولار دموکرات برای کسب قدرت. مضافاً آنکه در روزگار ما، از دیدگاه اصلاح طلبان، اساساً سلطنت شانسی برای بازگشت به قدرت ندارد و با این برنامه ها توان اصلاح طلبان در داخل و خارج افزایش می یابد و به همین دلیل هیچگاه تشکیلات نایاک در آمریکا با رهبران سلطنت طلبان و مشخصاً شاهزاده رضا پهلوی، نه تنها در نیافتاده بلکه بسیار نزدیک کار کرده است. تازه در این استراتژی اصلاح طلبان، اگر هم سلطنت به قدرت بازگردد، آنزمان هم اصلاح طلبان مثل همین حالا، همچنان می توانند بعنوان اصلاح طلبان اسلامی در قدرت شریک باشند. جریان فرشگرد نیز از همین زاویه قابل فهم است. اینکه افرادی نظیر خانم مسیح علینژاد و دوستان فرشگرد اهداف مشخصی را دنبال می کنند و به خاطر زمینه اصلاح طلبی که از آن می آیند از این استراتژی اصلاح طلبان سود جسته اند به این معنی نیست که طراح این استراتژی هستند یا لزوماً مقاصد اعلام نشده این استراتژی را آگاهانه دنبال می کنند یا که آدمهای نفوذی اصلاح طلب و یا رژیم اسلامی هستند. از دیدگاه این قلم اینها فعال سیاسی و مدنی هستند و از قضای روزگار برایشان زندگی و فعالیت اجتماعی اینگونه رقم خورده است.


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیستم دی ماه 1397
January 10, 2019

 

پانویس:

 

1. حجاب، حزب الله، کوکلاکس کلان و سياست جداسازی
http://www.ghandchi.com/1941-zanan-kkk.htm
http://isdmovement.com/2018/0418/042718/042718-Sam-Ghandchi-Hezb0llah-and-KKK.htm

 

2. درباره ماجرای شاپرک شجری زاده، نسرین ستوده، رضا خندان و مسیح علی نژاد
http://www.ghandchi.com/2155-shaparak-shajarizadeh.htm

چند خبر عجیب اما همچنان اصل را بر بیگناهی بگذاریم مگر عکس آن ثابت شود
http://www.ghandchi.com/2373-ajib.htm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH