Sam Ghandchiسام قندچي سؤالی از سازمانهای حقوق بشری در مورد کمپین #من_هم_شكنجه_شده‌ام که در حمایت از آقای اسماعیل بخشی راه افتاده است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2412-torture.htm

 

esmail-bakhshi

 

رژیم اسلامی سعی کرده شکنجه شدن آقای اسماعیل بخشی را به موضوعی در عرصه خصوصی تبدیل کند و بگوید مسأله ای بین ایشان و بازجویش بوده، اما جنبش مدنی و سیاسی در داخل ایران به رغم همه تهدیدهای رژیم، همچنان این مسأله را که در عرصه عمومی است، پیگیری می کند و به همین دلیل در صدر خبرهای سیاسی و مدنی ایران، گزارشات مندرج در کمپینی تحت عنوان #من_هم_شكنجه_شده‌ام در توییتر، دست به دست می شود (1) که بسیاری از شخصیتها و تشکیلاتهای حقوق بشری خارج کشور نیز در آن فعال هستند و نشان داده اند که دلیل شکنجه شدن خود آنها نیز در گذشته، دیدگاه های سیاسی شان بوده و نه دعوای شخصی با بازجو (2). در 40 سال گذشته نیز موارد مشابه بسیاری نظیر قتل ستار بهشتی (3) زیر شکنجه، اتفاق افتاده است و ضرب و شتم سهیل عربی (4) و بسیار دیگران، در زندانهای رژیم گزارش شده است. حتی نشریه ی کیهان لندن که به پادشاهی خواهان ایران نزدیک است این خبرها را با جدیت تمام دنبال می کند (5). سؤالی که از سازمانهای حقوق بشری در خارج مطرح است اینکه در اپوزیسیون خارج کشور، هم نیروهایی که در آنها شکنجه شدگان سیاسی هستند وجود دارند، و هم نیروهایی که در آنها شکنجه گران سیاسی حضور دارند. مثلاً خانم اشرف دهقانی که اکنون 74 سال دارد و همچنان در عرصه سیاسی اپوزیسیون فعال است، توسط کسانی در ساواک رژیم شاه شکنجه شده که امروز بخشی از اپوزیسیون پادشاهی خواه ایران را تشکیل می دهند، و حتی برخی از این افراد از گردانندگان تشکیلات شاهزاده رضا پهلوی در آمریکا هستند. در دوران رژیم شاه دلائلی که برای شکنجه خانم اشرف دهقانی ارائه می شد چندان تفاوتی با دلائلی نداشت که امروز رژیم اسلامی برای شکنجه آقای اسماعیل بخشی، مطرح می کند. اگر در ایرانِ رژیم اسلامی هنوز نمی شود به این موضوع رسیدگی کرد، در خارج چطور در این 40 سال به این امر رسیدگی نشده است؟ آیا این هردو در عرصه عمومی نیست و مشخصاً به این دلیل نبوده که شکنجه شدگان از مخالفان سیاسی، و شکنجه گران مأموران رژیم سیاسی حاکم بوده اند؟

 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

نوزدهم دی ماه 1397
January 9, 2019

 

پانویس:

 

1.  هشتگ کمپین #من_هم_شكنجه_شده‌ام در توییتر

https://goo.gl/FKc7Qh

 

2. دکتر شادی صدر از مدیران سازمان عدالت برای ایران: تجربه شکنجه به دلیل سیاسی و ایدئولوژیک در مراحل مختلف بازجویی
https://twitter.com/shadisadr/status/1082565690744340481

 

3. درباره ستار بهشتی

https://goo.gl/QFgxoa

 

4. درباره سهیل عربی

https://goo.gl/xZnsvw

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=373683776792084&id=100024513930723

رو در رو : گفتگو با فرنگیس مظلوم ، مادر سهیل عربی تحت عنوان "پسر من هم شکنجه شده است" - ۲۰ دی ۱۳۹۷
https://www.youtube.com/watch?v=IX28JMITY-c

 

5. کیهان لندن: فشار برای تکذیب شکنجه؛ حمایت کاربران از اسماعیل بخشی با هشتگ #من_هم_شکنجه_شدم
https://kayhan.london/fa/?p=142531
  


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH