Sam Ghandchiسام قندچي یکی دو کلمه با آقای دکتر فرهاد میثمی و دیگر مبشرین تئوری بد و بدتر
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2410-farhad-meysami-badobadtar.htm

 

farhad-meysami-badobadtar

 

دیروز نوشتاری از این قلم "درباره واکنش دکتر فرهاد میثمی به حمایت حقوق بشری پرزیدنت ترامپ" (1)، منتشر شد. اما نکته ای که در آنجا مطرح نشد موضوع بدو بدتر در جنبش سیاسی و مدنی ایران است که بیشترِ نامه آقای فرهاد میثمی از زندان (2)، حول آن می گردد. درباره حقیقت تلخ مبشرین بد و بدتر هنگام انتخاباتِ دوره دوم آقای حسن روحانی، همانزمان، در نوشتاری تحت عنوان "واقعیت پشت پرده قصه بد و بدتر برخی دوستان سکولار در انتخابات" (3)، توضیح داده شد و هنوز نیز همین امروز، اصلاح طلبان ایران و هواداران چپی آنها نظیر تشکیلات چریکهای اکثریت، همین نسخه بدو بدتر را برای مردم ایران تجویز می کنند (4). ضمناً رییس جمهوری پیشین آمریکا پرزیدنت باراک اوباما که در نامه دکتر میثمی همچون فرشته آسمانی تصویر شده، متحد اصلاح طلبان ایران بود، و او و وزیر خارجه اش آقای جان کری، مسؤل خفه کردن صدای کسانی نظیر این قلم در صدای آمریکا بودند، و همه سایتهای اصلاح طلبان و چپی های هوادارشان، حتی از درج خبر در آنزمان، خودداری کردند (5). سیاست، بغرنج تر از آن است که ترویج کنندگان تئوری های بدو بدتر در 30 سال گذشته خواسته اند اپوزیسیون ایران را، بدان وسیله فریب داده، و مخالفان را به اصلاحِ رژیم اسلامی قانع کنند، و در واقع حتی تلاش اصلاح طلبان اسلامی، هیچگاه نظیر قائم مقام ها و امیر کبیرها، برای اصلاح رژیمی اصلاح ناپذیر نبوده (6)، بلکه خود اصلاح طلبان اسلامی و هوادارانشان، برنامه ای ارتجاعی را دنبال کرده و می کنند (7)، و در عین حال می کوشند که تلاش برای تغییر رژیم را به جمهوری سکولار دموکرات و آینده نگر (8)، بی اعتبار کنند (9). لطفاً اگر فرصت کردید در مورد قضیه بد و بدتر، نوشتاری مختصر را تحت عنوان "واقعیت پشت پرده قصه بد و بدتر برخی دوستان سکولار در انتخابات" (10)، دقیق مطالعه کنید.

 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هجدهم دی ماه 1397
January 8, 2019

 

پانویس:

 

1. درباره واکنش دکتر فرهاد میثمی به حمایت حقوق بشری پرزیدنت ترامپ
http://www.ghandchi.com/2409-farhad-meysami.htm
About Dr. Farhad Meysami's Reaction to President Trump's Human Right Support
http://www.ghandchi.com/2409-farhad-meysami-english.htm

 

2. کلمه: نامه دکتر فرهاد میثمی از اوین: راه حل عملی برای ایجاد تغییرات /ترامپ اشک تمساح حقوق بشری را جای دیگری بریزد
https://www.kaleme.com/1397/10/15/klm-270319
https://ehterameazadi.blogspot.com/2019/01/blog-post_12.html

 

3. واقعیت پشت پرده قصه بد و بدتر برخی دوستان سکولار در انتخابات
http://www.ghandchi.com/1418-gheseh-bad-o-badtar.htm

 

4. میرحسین موسوی جنبش سبز را از خیابان به مذاکره در بالای رفسنجانی کشاند، چریکهای اکثریت می خواهند انقلاب 21 را به مذاکره در بالای میرحسین و کروبی بکشانند
http://www.ghandchi.com/2408-mir-hossein-mousavi.htm

 

5. هشت سال کار در صدای آمريکا+
http://www.ghandchi.com/734-voa.htm

http://www.newsecularism.com/2012/12/17.Monday/121712.Sam-Ghandchi-EIGHT-YEARS-OF-WORKINGAT-%20VOA.htm
Eight Years of Working at VOA+
http://www.ghandchi.com/734-voa-eng.htm

 

6. بحثی با برخی اصلاح طلبان سابق: اصلاح طلبی برای درمانِ بیمارِ اصلاح ناپذیر نبود
http://www.ghandchi.com/2385-eslahtalabane-saabegh.htm

 

7. اصلاح طلبی ارتجاعی
http://www.ghandchi.com/249-ReactionaryReformism.htm
http://isdmovement.com/2016/0516/050416/050416.Sam-Ghandchi-Reactionary-reformism.htm

از انقلاب ارتجاعی 57 تا قهقرای اصلاح طلبی نود و چهار
http://www.ghandchi.com/1135-ghahgharaaye94.htm

چند کلمه درباره براندازان و اصلاح طلبان
http://www.ghandchi.com/929-barandaazaan.htm

 

8. ایران-جمهوری آینده نگر-ویرایش سوم
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublic.htm
Iran-Futurist Republic-Third Edition
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublicEng.htm

 

9. فریبکاری بزرگ حکومت اسلامی که اپوزیسیون را از خواست تغییر رژیم دور کرد
http://www.ghandchi.com/2236-farib-e-bozorg.htm

 

10. واقعیت پشت پرده قصه بد و بدتر برخی دوستان سکولار در انتخابات
http://www.ghandchi.com/1418-gheseh-bad-o-badtar.htm
 
 

مطلب مرتبط

مروری بر گفتمان «کن فیکون» در نامه دکتر فرهاد میثمی
http://www.ghandchi.com/2411-farhad-meysami-konfayakun.htm 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH