Sam Ghandchiسام قندچي ماجرای اپوزیسیون دموکراتیک در سوریه
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2404-bashar-vs-bashar.htm

 

bashar-vs-bashar

 

سوریه آخرین کشوری بود که در آن موج بهار عربی پا گرفت و هزاران نفر کشته و زخمی و بیخانمان و پناهنده به جای گذاشت بدون آنکه اپوزیسیون دموکراتیک به دستاوردی برسد جز تجربه (1). هم اکنون کشورهای عربی در حال ترمیم و از سر گرفتن مناسبات خود با رژیم بشار اسد هستند. در مورد آنچه در سوریه روی داد در این سالها بسیار نوشته شده (2)، اما فاجعه ی آنچه رخ داد را برای اپوزیسیون دموکراتیک سوریه در یک کلام می توان خلاصه کرد که در انتخاب متحدان خود اشتباه کردند، و اشتباه، و اشتباه؛ و این جسارت را نداشتند که روشن بگویند چرا با برخی مخالفان اسد که نیروهایی استبدادی و مرتجع بوده و هستند، نباید متحد شد و عملاً به پیاده نظام آن نیروها تبدیل شدند. تا آنجا که به ایران مربوط می شود پیشتر بحث شد که داستان چه بوده و هست (3).

 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

یازدهم دی ماه 1397
January 1, 2019

 

پانویس:

 

1. تجربه یا پیروزی
http://www.ghandchi.com/2119-experience.htm

 

2. درباره سوریه
https://goo.gl/PFK196

 

3. بحث سپاه و منطقه در دو نوشته دکتر علیرضا نوری زاده و ف. م. سخن
http://www.ghandchi.com/2390-nourizadeh-sokhan-sepah.htm

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH