Sam Ghandchiسام قندچي نخستین سالگرد هفتم دی ماه 96 و واقعیت رهبری انقلاب 21 ایران
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2394-rahbarie-enghelabe-21-iran.htm

 

rahbarie-enghelabe-21-iran

 

امروز نخستین سالگرد خیزش هفتم دی ماه 1396 است (1)، و همچنان پس از گذشت یکسال، در محافل سیاسی اپوزیسیون و رژیم اسلامی، از رهبری خیزش 96 (2) که 128 شهر ایران را در بر گرفت، و موج بزرگ بعدی انقلاب 21 ایران (3) نیز در مرداد ماه 1397 اوج گرفت و  اصلاح طلبان با اشتباه آقایان کروبی و موسوی بیشتر منفرد شدند (4)، درک روشنی وجود ندارد. واقعیت این است که در انقلاب 57 نیز در زمان شبهای شعر گوته در سال 1356 اصلاً حرفی از رهبری روحانیت و خمینی یا حتی جبهه ملی نبود و همه تصور می کردند چپ ایران رهبری انقلاب پیش رو را در دست دارد و نگاه ها بویژه به سازمان چریکهای فدایی خلق بود. اما واقعیت رهبری آن انقلاب در همان ماه های پایانی سال 1356 خود را با تظاهراتهای مذهبی در قم و تبریز نشان داد. در نوروز 1357 شخصاً در سفری به بلوچستان هم در کاشان و هم در یزد شاهد تظاهرات هایی بودم که به گرد مساجد بود و سربازان رژیم شاه بسوی جوانان تظاهر کننده ای که از مساجد خارج می شدند، تیراندازی می کردند (5). در همان زمان نوروز 57 یعنی حدود یکسال پیش از پیروزی انقلاب 1357 دیگر چهره انقلاب به آنچه در آغاز همان سال در گردهمایی هایی نظیر شبهای شعر گوته می دیدیم، شباهتی نداشت و نقش برجسته روحانیت در رهبری آن انقلاب، آشکار بود. رهبری انقلاب 21 ایران نیز هیچ شیاهتی با نیروهایی که در داخل و خارج ایران بعنوان رهبری جنبش تصور می شوند ندارد. همانطور که سال گذشته نیز بحث شد رهبری این انقلاب در دست آنارشیستها است و این حرف به این معنی نیست که مثلاً این جنبش را دست اندرکاران سایت عصر آنارشیسم (6)، رهبری می کنند، هرچند آنها نیز بخشی از آنارشیستهای ایران هستند. مثلاً نگاهی به وبلاگ «آزادیبان» (7) بیاندازید. از پیش اعلام کنم که هیچ آشنایی یا تماسی با صاحبِ قلم در آن بلاگ ندارم. اما چه آرمی که در آن بلاگ استفاده شده و چه نظراتی که مطرح می شود بسیار به دیدگاه های آنارشیسم ایرانی (8)، نزدیک است، بویژه ضدیت شدید با مذهب اسلام که از ویژگی های آنارشیسم ایرانی است. اگر به نوشته های آن بلاگ دقت کنید می بینید که از عباراتی نظیر «یا آزادی یا مرگ» در توصیف بلاگ استفاده شده که مرا به یاد عبارت معروف «پتریک هنری» در انقلاب استقلال آمریکا در سال 1775 می اندازد که می گفت «به من یا آزادی بده یا که مرگ». همچنین بحثهای علمی در این بلاگ بسیار چشمگیر است و این نوشته ها نشان می دهد که نویسنده آن بلاگ، فرسنگها از جریانات کمونیستی یا پادشاهی خواه ایران جلو است به رغم آنکه برای سال از عدد 2577 استفاده می کند که سال هخامنشی است، ولیکن در عین حال، علیه بازگشت سلطنت به ایران، موضعگیری صریح و روشن دارد. شخصاً از وجود جریاناتی که سالهاست به دور سایت و فوروم «آی پی سی» (9) در خارج کشور حلقه زده اند، و در خارج و داخل ایران فعال هستند، مطلعم هرچند همه مخفی هستند و این قلم نیز هیچکدام از آنها را شخصاً نمی شناسم. آشنایی ام با بلاگ آزادیبان نیز همینگونه است هرچند تجربه تازه ای است و حدود یکسال پیش، از وجود این بلاگ تصادفاً آگاه شدم (10). بلاگ آزادیبان با صراحت نه تنها از حمایت ترامپ برای انقلاب 21 ایران طی یک سال گذشته حمایت کرده، بلکه چند هفته پیش به روشنی اعلام کرد که برای حرکتهای بعدی ادامه خیزش 96 در ایران، منتظر چراغ سبز ترامپ خواهند ماند. منظور این نیست که نگارنده بلاگ مورد اشاره، رهبری انقلاب 21 ایران است، بلکه منظور اینکه اینگونه دیدگاه ها بیان نگرش رهبران واقعی انقلاب 21 ایران است، در حالیکه در خارج کشور یا در محافل علنی سیاسی و مدنی داخل ایران، از کسانی بعنوان رهبران انقلاب 21 ایران نام برده می شود که حتی دیدگاه های آنها قرابتی با نگرش رهبری انقلاب 21 ایران ندارد. همانطور که طی سال گذشته در مقالات مختلفی اشاره شد، از یکسو آنارشیست بودن این رهبری باعث شده آنگونه تشکیلاتی نداشته باشد که رژیم اسلامی بتواند به این راحتی سرکوب کند، اما از سوی دیگر همین آنارشیسم و فقدان تشکیلات پاشنه آشیل این رهبری است، در نتیجه اصل مسأله در مورد واقعیت رهبری انقلاب قرن بیست و یکمی ایران، هنوز آنارشیسم است. حتی با برافروخته شدن جنگ داخلی (11)، که خطر واقعی برای آینده ایران است، نمیشود از طریق آنارشیسم مقابله کرد و در واقع بسیاری از رهبران آنارشیست انقلاب 21 ایران، شیفته اوجالان در ترکیه و تشکیلات پژاک (12)، در ایران هستند، که ممکن است عجیب بنظر آید، اما واقعیت است.


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هفتم دی ماه 1397
December 28, 2018

 

پانویس:

 

1. هفتم دی ماه نقطهء عطف تغييرناپذير جنبش ضد حکومت مذهبی در ايران
http://www.ghandchi.com/1855-noghte-atf.htm
http://isdmovement.com/Index-All/2018/0118/011018.htm

 

2. خیزش 96

https://goo.gl/QmJPYV

 

3. انقلاب 21 ایران

https://goo.gl/w5rMvF

 

4. آقایان موسوی و کروبی در دی ماه 96 اشتباهی نظیر مجاهدین در شهریور ماه 60 مرتکب شدند
http://www.ghandchi.com/2186-mousavi-karroubi.htm

 

5. نوروز 1357 در قهوه خانه ای در ماهان
http://www.ghandchi.com/921-norouz57-mahan.htm

 

6. سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

 

7. وبلاگ آزادیبان

http://www.ghandchi.com/azadibaan-parstorch.htm

 

8. آنارشیسم ایرانی

https://goo.gl/hGT9V6 

Anarchism

https://goo.gl/oiTvfv

 

9. وبسایت آی پی سی

http://iranpoliticsclub.net

   

10. سپاس از آقای آزادیبان
http://www.ghandchi.com/2266-sepas-az-azadibaan.htm

 

11. خطر جنگ داخلی در ایران

https://goo.gl/Nzq3vX

 

12. پژاک

https://goo.gl/oTTtLc

 

 

مطالب مرتبط
دنبال رهبر خردمند یا فرهومند نگردیم، تشکیلات قدرت است و می تواند طلیعه جمهوریتی دموکراتیک، سکولار و آینده نگر باشد
http://www.ghandchi.com/2399-tashkilaat-ghodrat-ast.htm
 

جنبش جلیقه زردها و اپوزیسیون ایران
http://www.ghandchi.com/2401-yellow-jackets.htm

 

آیا تئوری دیکتاتوری پرولتاریا دلیل خشونت انقلابهای کمونیستی نسبت به بقایای رژیم سابق بود
http://www.ghandchi.com/2402-enghelab-khoshoonat.htm

 

خمینی و رضا پهلوی تقصیر خودمان است گردن ناآگاهی و آمریکا نیاندازیم
http://www.ghandchi.com/2403-khomeini-pahlavi.htm

 

حزب آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

جمهوری آینده نگر ایران

Iran's Futurist Republic

http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublic-plus.htm
 
 


 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH