Sam Ghandchiسام قندچي بحث سپاه و منطقه در دو نوشته دکتر علیرضا نوری زاده و ف. م. سخن
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2390-nourizadeh-sokhan-sepah.htm

 

nourizadeh-sokhan-sepah

 

دو روز پیش مقاله ای از دکتر علیرضا نوری زاده تحت عنوان "ژنرال قاسم، بیانیه شماره یک را چه زمانی قرائت خواهد کرد؟" (1)، در خبرنامه گویا منتشر شد. در نوشته آقای نوری زاده موضوعات مختلفی در ارتباط با تاریخ رژیم اسلامی ایران در خاورمیانه، مورد بحث قرار گرفته، از جمله تحلیلی در مورد امام موسی صدر به شرح زیر، ارائه شده است. آقای علیرضا نوری زاده می نویسند:

 

"امام موسی مردی که در آستانه انقلاب در لیبی به إختفا و بعد به حوض اسید برده شد تا خمینی لقب امام را مصادره کند و او یعنی موسی صدر که عاشق وطنش ایران بود نتواند طرح خود را برای برقراری پیوند بین شاه و نهضت آزادی و جبهه ملی به اجرا در آورد ومانع از آن شود که ایران به کام اژدهای هفت سراسلام ناب انقلابی محمدی ولائی، فرو رود" (2).

 

در نوشته دکتر نوری زاده علاوه بر امام موسی صدر، درباره نیروها و شخصیتهای مختلف اسلامگرا و چپ خاورمیانه از جمله سردار قاسم سلیمانی نیز، بحث شده است، که روز گذشته آقای ف. م. سخن در مقاله ای به مورد آخر پرداخته اند (3). در این نوشتار موضوعاتی نظیر تحلیل ماجرای امام موسی صدر در بالا، مورد بحث قرار نمیگیرند. اما استراتژی رژیم اسلامی در منطقه چیست؟ این قلم فعالیتهای سپاه را در منطقه از زاویه مقابله با خطر کشورهای عربی می بینم، همانطور که در دسامبر 2017 در نوشتاری تحت عنوان «سالهاست هدف حضور جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف خاورمیانه دیگر صدور انقلاب نیست» (4)، بحث شد. در نتیجه از دیدگاه این قلم نه تنها دوستی مردم ایران و اسراییل در منطقه، و پبشگیری از هر جنگ احتمالی بین دو کشور، برای اپوزیسیون بسیار پراهمیت است، و سالها ست مورد تأکید قرار گرفته، و امیدوارم بیشتر به نوشته اینجانب در آن مورد که لینک مطلب مورد اشاره در پانویس درج شده، توجه شود (5)، بلکه به باور نگارنده این سطور، دولت اسراییل، و دولت ایران حتی تحت رژیم اسلامی، منافع مشترک دارند، و باز تأکید می کنم که این حرف از زاویه تحلیلی است که یکسال پیش در دسامبر 2017، مطرح شد (6).


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

پنجم دی ماه 1397
December 26, 2018

 

پانویس:

 

1. دکتر علیرضا نوری زاده: ژنرال قاسم، بیانیه شماره یک را چه زمانی قرائت خواهد کرد؟
https://news.gooya.com/2018/12/post-21828.php

 

2. همانجا

 

3. ف. م. سخن: جناب دکتر نوری زاده! منظورتان از امکان پذیر نبودن رهایی از جمهوری ولایت فقیه بدون مشارکت سپاه چیست؟
https://news.gooya.com/2018/12/post-21838.php

 

4. سالهاست هدف حضور جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف خاورمیانه دیگر صدور انقلاب نیست
http://www.ghandchi.com/1832-iran-middleast.htm

 

5. خطر جنگ جمهوری اسلامی و اسراییل ..و اینکه اپوزیسیون چه کار میتواند بکند
http://www.ghandchi.com/1308-IRI-IsraelWar.htm
Danger of IRI-Israel War..and What Iranian Opposition Needs to Do
http://www.ghandchi.com/1308-IRI-IsraelWarEng.htm

 

6. سالهاست هدف حضور جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف خاورمیانه دیگر صدور انقلاب نیست
http://www.ghandchi.com/1832-iran-middleast.htm

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 


 


 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH