Sam Ghandchiسام قندچي برای ایرانیان: درباره تصاویر بلوک شده در فیسبوک و توییتر شما
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2386-fb-twitter-blocked-images.htm

For Iranians: About Blocked Images on Your Facebook and Twitter
http://www.ghandchi.com/2386-fb-twitter-blocked-images-english.htm

 

fb-twitter-blocked-images.png

 

شخصاً فقط تصاویری را استفاده می کنم که یا خود ساخته باشم و یا که پابلیک دٌمین باشند، در نتیجه اگر تصاویر این قلم توسط فیسبوک یا توییتر بلوک شوند به معنی خرابکاری است. ملاحظه کرده ام که مأموران جمهوری اسلامی ایران یا برخی حامیان شاهزاده رضا پهلوی، گزارشهای انبوه دروغین در مورد کپی رایت به فیسبوک و توییتر ارسال می کنند وقتی که مطلب یا عکسی را دوست ندارند، و از حسابهای دروغین در شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. اگر چنین اتفاقی برای شما افتاده است، فقط به فیسبوک یا توییتر گزارش نکنید، بلکه همچنین اگر در یکی از دموکراسی ها زندگی می کنید به پلیس اطلاع دهید. رژیم اسلامی ایران از حامیان تروریسم دولتی است. اینگونه آزار و اذیت توسط جمهوری اسلامی یا گروه های سیاسی دیگر علیه شهروندان منفرد در دموکراسی ها، محدود کردن آزادی های ما است وقتی در دموکراسی ها در خارج کشور زندگی می کنیم و نباید بردباری نشان دهیم، و ضروری است که به مقامات مسؤل گزارش کنیم.


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

دوم دی ماه 1397
December 23, 2018

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH