Sam Ghandchiسام قندچي بعد از فروپاشی و آغاز دموکراسی، پلیسهای شریفی مثل افشارطوس مورد نیازند
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2380-foroopaashi.htm

 

mahmoud-afshartous

 

بحث این نوشتار درباره ساختار قدرت سیاسی، دموکراسی و یا زندگی زنده یاد تیمسار محمود افشار طوس نیست (1). موضوع جلوگیری از بازتولید استبداد بعد از برقراری دموکراسی هم هدف این مقاله نیست (2). اگر به کاروان مهاجران آمریکای لاتین که امروز به مرز ایالات متحده رسیده، نگاهی بیاندازیم، آنها از کشورهای سابق دیکتاتوری که اکنون 25 سال است دموکراتیک شده اند، فرار می کنند و خود را به آب و آتش می زنند که به ایالات متحده پناهنده شوند. چرا؟ به خاطر آنکه در آن کشورها مورد تجاوز و تعدی از سوی باندهای مافیایی قرار می گیرند. در روسیه و اروپای شرقی هم دموکراسی در دو دهه اخیر همراه قدرت گیری گروه های مافیایی بوده است. در همین ایالات متحده آمریکا حتی 150 بعد از استقرار دموکراسی به آن اندازه گروه های مافیایی و امثال «آل کاپون» مسأله بودند که ماجراهای فداکاری های پلیس شهر شیکاگو در دوران «الیوت نس» سوژه سریالها و فیلمهای «تسخیرناپذیران» شده است، و خود «الیوت نس» نیز در پایان زندگی می خواست در کار سیاست شهر خود وارد شود تا بیش از یک پلیس بتواند در مبارزه با جنایتکاران مؤثر باشد اما گروه های مافیایی نگذاشتند و بالاخره از تلاش برای مقامات انتخابی در شیکاگو، صرفنظر کرد. در نتیجه با فروپاشی رژیم اسلامی و آغاز شکل گیری دولت دموکراتیک، نه تنها با جنایات سیاسی نظیر قتل افشارطوس روبرو می شویم، که توسط نیروهای استبدادی که موقعیت خود را از دست داده بودند، انجام شد، بلکه با باندهای مواد مخدر و مافیایی روبرو خواهیم بود که اهداف جنایتکارانه خود را برای مقاصد مستقیم اقتصادی دنبال می کنند و برای آن وضعیت، باید برنامه داشت (3). آنچه را امروز در آمریکای لاتین شاهد هستیم که اوج ناامنی ناشی از قدرت باندهای آدمکش است، برخی نیروهای چپ و لیبرال می خواهند به گردن نقش ایالات متحده در تاریخ آمریکای لاتین بیاندازند، که البته این دلائلی که مطرح می کنند با نیت خیر برای کمک به پناهندگان است، اما همانطور که اشاره شد در خود ایالات متحده نیز حتی یک و نیم قرن بعد از برقراری رژیم دموکراتیک، دورانی در شهر شیکاگو و دیگر شهرها چنین وضعیتی بوده است، یعنی برقراری حکومت قانون همانقدر کار می برد که انقلاب و ایجاد حکومتی سکولار و دموکراتیک. خیلی وقتها وقتی داستانهای تلاشهای شجاعانه پلیس شیکاگو را در سالهای دهه 1920 در مبارزه با باندهای مافیایی و «آل کاپون» مطالعه می کنیم، دست کمی از فداکاری های انقلابیونی ندارد که برای برقراری دموکراسی در انقلابهای دموکراتیک، از مال و جان خود مایه گذاشتند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و هشتم آذر ماه 1397
December 19, 2018

 

پانویس:

 

1. گالبریت، آناتومی قدرت، و دموکراسی در ایران - ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/2062-Galbraith.htm
Galbraith, Anatomy of Power, and Democracy in Iran- Second Edition
http://www.ghandchi.com/2062-GalbraithEng.htm

 

2. بعد از دموکراسی، چگونه از بازتولید استبداد در ایران جلوگیری کنیم
http://www.ghandchi.com/2191-regeneration-of-a-tyranny.htm
http://isdmovement.com/Gitimadari/Gitimadari-Nr-6.pdf#page=38
http://ghandchi.com/Gitimadari-Nr-6.pdf#page=38
After Democracy, How to Prevent Regeneration of a Tyranny in Iran
http://www.ghandchi.com/2191-regeneration-of-a-tyranny-english.htm

 

3.  گالبریت، آناتومی قدرت، و دموکراسی در ایران - ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/2062-Galbraith.htm
Galbraith, Anatomy of Power, and Democracy in Iran- Second Edition
http://www.ghandchi.com/2062-GalbraithEng.htm

 

 

  

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH