Sam Ghandchiسام قندچي انقلاب قرن بیست و یکمی ایران خیمه شب بازی نیست، یادآوری به شاهزاده رضا پهلوی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2376-puppet-show.htm

Iran's 21st Century Revolution is not a Puppet Show, a Reminder to Prince Reza Pahlavi
http://www.ghandchi.com/2376-puppet-show-english.htm

 

piaget-puppet-show

 
ژان پیاژه هنگام بحث درباره تکامل کودک نمونه ای جالب دارد؛ او می گوید زمانی که یک کودک در شب در خیابان راه می رود و حرکت ماه و ستارگان را در آسمان مشاهده می کند، به تصورش ماه و ستارگان دارند او را دنبال می کنند. این داستانِ شاهزاده رضا پهلوی است که خود را به عنوان رهبر انقلاب قرن بیست و یکمی ایران (1) تصور می کند که یکسال قبل در دی ماه 1396 آغاز شد (2) و توسط آنارشیستها رهبری شده است (3). وضعیت کنونی مشابه انقلاب 1357 ایران نیست، زمانی که آیت الله خمینی با رهبری تشکیلات گسترده روحانیت شیعه، با فعالان سیاسی در خیابان های ایران، در ارتباط قرار داشت. آقای پهلوی، در 40 سال گذشته، حتی نتوانسته یک تظاهرات 100 نفری را علیه رژیم اسلامی، سازماندهی کند. هیچ مشکلی در اختلاف نظر وجود ندارد (4)، اما دروغگویی در مورد دیدگاه مخالفانشان در پشت درهای بسته، مقامات آمریکایی را گمراه کرده و به نیروهای معتبر اپوزیسیون دموکراسی خواه، آسیب رسانده است. متأسفانه، مقامات آمریکایی، با دنبال کردن نظرات مبتنی بر فقدان درک سیاسی آقای رضا پهلوی، دارند اپوزیسیون ایران را منزوی می کنند (5).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و پنجم آذر ماه 1397
December 16, 2018

 

پانویس:

 
1. انقلاب 21 ایران
https://goo.gl/w5rMvF

2. خیزش 96
https://goo.gl/QmJPYV

3. آنارشیسم
https://goo.gl/hGT9V6
Anarchism
https://goo.gl/oiTvfv

4. اگر پادشاهی مشروطه در ایران کار می کرد که رضا شاه با کودتا احمد شاه را از پادشاهی خلع نمیکرد
http://www.ghandchi.com/2375-rezashah-ahmadshah.htm 

5. اشتباه آمریکا در ایزوله کردن اپوزیسیون ایران
http://www.ghandchi.com/2374-us-vs-opposition.htm 
US Error Isolating Iran's Opposition
http://www.ghandchi.com/2374-us-vs-opposition-english.htm 

 
 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH