Sam Ghandchiسام قندچي چند خبر عجیب اما همچنان اصل را بر بیگناهی بگذاریم مگر عکس آن ثابت شود
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2373-ajib.htm

مطالب مرتبط: 1    2

 

escher

 
دو روز پیش آقای ف. م. سخن مقاله ای منتشر کردند تحت عنوان "شاپرک شجری زاده؛ زندان در اردی بهشت؛ خروج از ایران تیر؛ پناهندگی و سخنرانی در پارلمان کانادا آذر!" (1) و روز گذشته نیز مجادله خانم شاپرک شجری زاده و خانم ترانه علی دوستی در خبرنامه گویا تجدید چاپ شده بود (2). پنج ماه پیش، در این مورد مقاله ای از این قلم منتشر شد تحت عنوان "درباره ماجرای شاپرک شجری زاده، نسرین ستوده، رضا خندان و مسیح علی نژاد" (3) و در آن نوشتار ارزیابی این بود که قصدی در کار نبوده و فقط اشتباهی ساده روی داده است. همچنان نیز فکر می کنم باید اصل قضاوت را بر بیگناهی گذاشت مگر عکسش ثابت شود. مورد عجیب دیگری نیز در این چند روزه اتفاق افتاده، اینکه آقای دکتر فیروز نادری در توییتر به پرزیدنت دونالد ترامپ پیشنهاد کرده که "ویزای آقازاده ها را باطل کند، به جای آنکه همه ایرانیان عادی را از سفر به آمریکا، محروم کند" (4). با بخش دوم اظهارات ایشان درباره غیرمنصفانه بودن مقررات آمریکا برای دادن ویزا به ایرانیان، بحثی نیست اما چرا از دیدگاه دکتر فیروز نادری، آقازاده بودن جرم است که چنین تبعیضی را برای آنها در آمریکا تجویز می کنند، مگر شاهزاده رضا پهلوی که مورد حمایت آقای فیروز نادری هستند، موقعیت مشابهی ندارند و خود شاهزاده اذعان نکرده اند که پدر ایشان ثروت هنگفتی را از ایران به آمریکا انتقال داده که در اختیار ایشان است. در مورد موضوع آقازاده ها در آمریکا چهارماه پیش بحث مفصلی داشتیم (5)، هرچند عجیب است که بطور ناگهانی بحث توجیه تبعیض علیه آقازاده ها را عده معینی در اپوزیسیون در آمریکا یک باره مطرح می کنند! با اینحال در این مورد نیز اصل را بر بیگناهی باید گذاشت مگر آنکه عکسش ثابت شود. همین چند ماه پیش بود که جوکی درباره آقای دکتر فیروز نادری مطرح شده بود، و شخصاً در نوشته ای امر را بر ناآگاهی ایشان از موضوعات سیاسی گذاشتم گرچه خیلی دوست دارند درباره سیاست نظر دهند و چون سلبریتی هستند نظراتشان فوراً پخش می شود (6). با اینحال بسیاری از این اتفاقات اشتباهاتی ساده اند که برخی شاید از روی ناآگاهی، امروز که تازه سیاسی شده اند، تصور می کنند بخاطر کمک به مردم، هدف وسیله را توجیه می کند، در حالیکه محمد مسعودها با همین منطق به دست بخشی از اپوزیسیون ایران جان باختند و باید همیشه یادآوری کرد که در مبارزه سیاسی هر کاری روا نیست و به قول معروف، جهنم را نیز با نیت خیر ساختند و "هدف وسیله را توجیه نمی کند" (7). در پایان از آنجا که خیلی از این موضوعات به نوعی به شاهزاده رضا پهلوی مرتبط است و روز گذشته در آخر قسمت دوم مصاحبه شان با تلویزیون ایران اینترنشنال، دوباره گفتند که دغدغه قدرت ندارند (8)، که اگر حرفشان صادقانه بیان می شود، ضروری است فوراً  از مقام سلطنت استعفا دهند و رسماً اعلام کنند. نمی شود برای 40 سال هر دقیقه حرف عوض کرد و مردم نگویند فریبکاری است. شاهزاده رضا پهلوی در قاهره قسم سلطنت خورده اند و آن یعنی دغدغه قدرت دارند و البته هیچ مشکلی نیست اما نمی شود یک روز یک حرف زد و فردا حرفی دیگر و انتظار داشت مردم به قولهای شما اعتماد کنند. شاهزاده در بخش اول همین مصاحبه با تلویزیون ایران اینترنشنال حرفی دیگر زده اند که در مقاله دو روز پیش این قلم به آن اشاره شد (9)، اما هنوز دو روز نگذشته و در پایان بخش دومِ همان مصاحبه که امروز منتشر شده، حرفی دیگر می گویند (10). متأسفم بگویم که این کارها حکایت از صداقت ندارد و باید دوباره گفت که "معروفیت شاهزاده رضا پهلوی شمشیر دو لبه" است (11).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و سوم آذر ماه 1397
December 14, 2018

 

پانویس:

 

1. ف. م. سخن: شاپرک شجری زاده؛ زندان در اردی بهشت؛ خروج از ایران تیر؛ پناهندگی و سخنرانی در پارلمان کانادا آذر!
https://news.gooya.com/2018/12/post-21456.php

https://www.facebook.com/fmsokhan/posts/10214924650162741
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214927998766454

 

2. گویا نیوز: ماجرای اختلاف «دختر خیابان انقلاب» با ترانه علیدوستی
https://news.gooya.com/2018/12/post-21508.php

 

3. درباره ماجرای شاپرک شجری زاده، نسرین ستوده، رضا خندان و مسیح علی نژاد
http://www.ghandchi.com/2155-shaparak-shajarizadeh.htm

 

4. @Firouz_Naderi
Firouz Naderi: If Trump really wants to help he should revoke the visa of all “aghazadeha” (rather than blanket travel ban against ordinary Iranians), and seek out and freeze the enormous assets of IRI leaders outside of Iran (rather than sanctions that hurt the people).
14 آذر 1397

https://twitter.com/Firouz_Naderi/status/1073013251934380033

 

5. درباره انگ زدن و افشاگریهایی که در مورد آقازاده های مقیم غرب رایج شده است
http://www.ghandchi.com/2214-aaghaazaadehhaa.htm

 

6. درباره جوک مربوط به دکتر فیروز نادری در توییتر
http://www.ghandchi.com/2292-firouz-naderi.htm

 

7. هدف وسیله را توجیه نمیکند
http://www.ghandchi.com/270-EndMeans.htm
End Justifying the Means
http://www.ghandchi.com/43-End_Means.htm

 

8. بخش دوم مصاحبه اختصاصی ایران‌اینترنشنال با شاهزاده رضا پهلوی
https://www.facebook.com/iranintl/videos/789935478013005

 

9. بحثی درباره رهبری اپوزیسیون و برنامه «رمز پیروزی» آقای حسن اعتمادی
http://www.ghandchi.com/2371-leadership.htm

 

10. بخش دوم مصاحبه اختصاصی ایران‌اینترنشنال با شاهزاده رضا پهلوی
https://www.facebook.com/iranintl/videos/789935478013005

 

11. معروفیت شاهزاده رضا پهلوی شمشیر دو لبه
http://www.ghandchi.com/1500-rp-maroofiat.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH