Sam Ghandchiسام قندچي بحثی درباره رهبری اپوزیسیون و برنامه «رمز پیروزی» آقای حسن اعتمادی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2371-leadership.htm

http://isdmovement.com/2018/1218/121718/121718.Sam-Ghandchi-On-leadership-of-opposition.htm

 

hassan-etemadi hassan-etemadi

چهار ماه است که آقای حسن اعتمادی (1) برنامه ای تلویزیونی را بنام «رمز پیروزی» به راه انداخته اند، و اجرای روزانه این برنامه را با تلاشی خستگی ناپذیر، ادامه داده اند (2). حدود 13 سال پیش نوشته ای از این قلم منتشر شد تحت عنوان "انتخابات ج.ا. و رهبران فکری ایرانیان" (3)، و در آن نوشتار نام شماری از شخصیتهای فعال در سال 2005 آمده و البته امروز با نهایت تأسف تعدادی از آنها درگذشته اند. درست است که منظور از رهبران فکری در آن نوشتار به معنایی است که فردریش هایِک به کار برده است اما بسیاری از کسانیکه در آن فهرست می بینیم در مصاحبه های آقای حسن اعتمادی نیز دعوت شده اند. سؤال این است که آیا رهبری انقلاب قرن بیست و یکمی ایران (4) توسط این شخصیتها شکل خواهد گرفت؟ شکی نیست اکثر شخصیتهایی که در آن لیست نامشان آمده و یا در برنامه های آقای حسن اعتمادی دعوت می شوند، برای ایران و ایرانی دل می سوزانند. اما معروفیت و یا مجبوبیت در عرصه سیاست به این معنی نیست که کسی توان رهبری سیاسی مردم را در یک انقلاب سیاسی اجتماعی دارد. کافیست به بحثی که همین روز گذشته تحت عنوان "چرا رهبری انقلاب 21 ایران قادر به سراسری کردن اعتراضات هفت تپه و فولاد اهواز نشده است" مطرح شده، و در رابطه با اعتصابات کارگری همین یک ماه اخیر در ایران است، نگاهی اندازیم و از خود بپرسیم چند نفر از آنهایی که نامشان در این لیستها آمده، اصلا این مباحث را درک می کنند تا چه رسد به آنکه بتوانند چنین حرکتهایی را رهبری کنند (5). ممکن است که گفته شود رهبری را همان فعالان آگاه کارگری می کنند و رهبری عالی، کاری دیگر است. لطفاً مقاله روز گذشته را دوباره مرور کنید و بحث ابداً رهبری روزانه یک اعتصاب معین نیست بلکه استراتژی انقلاب مطرح است که جنبش را قادر می کند سراسری شود (6). در میان سلبریتی های ایرانی بسیاری در عرصه سیاسی فعال هستند و معروفیت یا محبوبیت آنها از همه کسانیکه که در لیست مورد بحث آمده بیشتر است اما کسی از آنها بعنوان رهبری آینده انقلاب 21 ایران حرفی نمیزند. امروز در آمریکا یک سلبریتی بنام پرزیدنت دونالد ترامپ رییس جمهوری است اما در تمام تاریخ انقلابها کسی را ندیده ایم که بخاطر سلبریتی بودن به رهبری آن تحولات رسیده باشد. دلیلش هم ساده است. در جامعه ای که انقلاب می شود قرار است سامانه تازه ای برای قدرت سیاسی پایه ریزی شود و این کار نه تنها آگاهی عمیقی از آن طرح نو را می طلبد بلکه مردم نیز باید آن شخصیتها را برای طرحی که ارائه می کنند، پذیرفته باشند و به آن شخصیتها اعتماد کنند. ممکن است که گفته شود آیت الله خمینی پس چطور توانست این کار را در 1357 بکند. واقعیت این است که برای هدف خود استراتژی معینی را دنبال می کرد که خدعه کردن هم شامل آن بود (7) و نیروهای دیگر هم رهبری او را پذیرفته بودند وگرنه به این خاطر نبود که سلبریتی بود، که نبود. و بعد از آن تجربه نیز همه نیروهای سیاسی ایران خیلی آگاهانه تن به هر وحدتی نخواهند داد و بعید به نظر میرسد که روش خمینی برای هیچ نیرویی برای کسب هژمونی، چندان شانسی داشته باشد. به هر حال واقعیت این است که در شرایط کنونی انقلاب 21 ایران، که در پی خیزش 96 (8)، خیز عمده ای برداشته است، ما با رویش چنین شخصیتهایی سیاسی روبرو نیستیم و در یکسال گذشته نیز این خیزش اساساً آنارشیستی (9) بوده است، و به صرف سلبریتی بودن، نمی شود شخصیتهایی را بمثابه رهبران این حرکت فرض کرد. البته ممکن است رهبری مانند خمینی برایمان اختراع شود یا اختراع کنند (10)، اما آنهایی که عرصه سیاسی ایران را از نزدیک در 40 سال گذشته دنبال کرده اند، به فقدان چنین شخصیتهایی برای رهبری انقلاب 21 ایران، اذعان دارند و تصورات مبتنی بر شبکه های اجتماعی که با 2000 حساب اینترنتی می توان تصور معینی را دامن زد، فرسنگها از واقعیت فاصله دارد. راه حل چیست؟ از دیدگاه این قلم هر نیرویی که طرحی برای آینده ایران دارد لازم است که به سازماندهی تشکیلات حزبی خود بپردازد و رهبران چنان احزابی بهترین کاندیداهای رهبری انقلاب پیش رو خواهند بود. شخصاً از طرح جمهوری سکولار دموکرات آینده نگر (11) برای آینده ایران حمایت می کنم و بهترین تشکیلاتی را که از دیدگاه این قلم چنین برنامه ای را در دورنمای خود قرار داده، «حزب سکولار دموکرات ایرانیان» (12) می دانم که حزبی است که مدلی نظیر حزب دموکرات آمریکا در زمان توماس جفرسون را دنبال می کند، دبیر کل آنهم در حال حاضر آقای منوچهر یزدیان (13) است و ای کاش در ایران نیز می شد حزبی آینده نگر با چنین برنامه ای شکل گیرد که شفافیت برنامه بهترین تضمین رسیدن به هدفی است که مردم ایران برای آینده خود دارند تا دوباره به سرنوشت انقلاب 1357 دچار نشویم (14). ممکن است این کار طولانی به نظر رسد و بخواهیم دنبال راههای میانبر بگردیم. همه تلاشها برای میانبر زدن در 40 سال گذشته عملاً باعث شده بیشتر ناتوان شویم و کارمان به بحثهای بیهوده و تشکیلاتهای کاغذی ختم شده است.  امروز بیانیه تبریک آقای مهندس حشمت طبرزدی و شماری از فعالان سکولار دموکرات را که برای خانم شیرین عبادی فرستاده اند ملاحظه کردم (15) و خود نیز از اینکه خیابانی در فرانسه بنام خانم شیرین عبادی (16)، ثبت شده، خوشحالم، اما اگر هدف از این اطلاعیه ها ایجاد شورای رهبری برای آینده ایران است، متأسفانه راهش این کارها نیست و مبانی سیاسی را باید بطور جدی مورد بحث قرار داد و براساس آن تشکیلاتی متعهد به آن مبانی ایجاد کرد، یعنی همان کاری که بعد از انجامش طی 40 سال، از سوی عده ای از سکولار دموکراتهای آینده نگر، به رهبری آقای دکتر اسماعیل نوری علا (17)، به تشکیل و فعالیت حزب سکولار دموکرات ایرانیان و مهستان سکولار دموکراسی (18)، منتهی شده است. راهِ درست در سیاست، اصول کار خود را دارد و فقط با دست دادن نمیشود به نتیجه درست رسید وگرنه می شویم نظیر اروپاییان پیش از جنگ جهانی دوم که روی دست دادنهای هیتلر حساب کردند و بعد دیدند که هیتلر با استالین پیمان عدم تجاوز امضاء کرده و آنها خبر نداشتند. به عبارت دیگر بدین شکل برای مسافرت به نیویورک می خواهیم برنامه بریزیم، اما به  شانگهای خواهیم رسید. روز گذشته حتی شاهزاده رضا پهلوی (19) در مصاحبه ای با تلویزیون ایران اینترنشنال گفتند که اگر مردم ایران به این بلوغ فکری رسیده اند که جمهوری را انتخاب کنند، ایشان هم حرفی ندارند (20)، و در ادامه ی اظهارات خود، از جمهوریت سکولار دموکرات حمایت کردند (21).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و یکم آذر ماه 1397
December 12, 2018

 

پانویس:

 

1. درباره آقای حسن اعتمادی

https://goo.gl/f5Rz65

 

2. حسن اعتمادی: آرشیو برنامه روزانه «رمز پیروزی»

http://isdmovement.com/Mehestan/Ramz-Piroozi.htm

 

3. انتخابات ج.ا. و رهبران فکری ایرانیان
http://www.ghandchi.com/405-OpinionLeaders.htm
IRI Election and Iranian Opinion Leaders
http://www.ghandchi.com/405-OpinionLeadersEng.htm

 

4. انقلاب 21 ایران

https://goo.gl/w5rMvF

 

5. چرا رهبری انقلاب 21 ایران قادر به سراسری کردن اعتراضات هفت تپه و فولاد اهواز نشده است
http://www.ghandchi.com/2368-enghelab21iran.htm

 

6. همانجا

 

7. بازهم درباره خدعه خمینی
http://www.ghandchi.com/1379-khodeye-khomeini.htm

 

8. خیزش 96

https://goo.gl/QmJPYV

 

9. درباره آنارشیسم

https://goo.gl/hGT9V6 

Anarchism

https://goo.gl/oiTvfv

 

10. فرآیند شکل گیری امام سیزدهم در دوران انقلاب پنجاه و هفت
http://www.ghandchi.com/2369-emam13farayand.htm

 

11. ایران-جمهوری آینده نگر-ویرایش سوم
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublic.htm
Iran-Futurist Republic-Third Edition
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublicEng.htm

 

12. درباره حزب سکولار دموکرات ایرانیان
https://goo.gl/Ze3xZU
About Iranian Secular Democratic Party
https://goo.gl/SSjWoV

 

13. یادداشتی برای دوستان جوان درباره حزبیت و آقای منوچهر یزدیان
http://isdmovement.com/2018/1018/103118/103118-Sam-Ghandchi-A-note-to-my-young-friends.htm
http://www.ghandchi.com/2315-hezbiat-manoochehr-yazdian.htm

 

14. ایران آینده نگر: آینده نگری در برابر تروریسم (کتاب الکترونیک، ویرایش سوم)
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm
FUTURIST IRAN: Futurism vs Terrorism (Online Book, Third Edition)
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm

 

15. از سایت آقای مهندس حشمت طبرزدی: پیام تبریک به خانم شیرین عبادی

https://tabarzadi.com/2018/12/11/ebadi

 

16. شیرین عبادی
https://goo.gl/L4mgV8
Shirin Ebadi
https://goo.gl/yM5qwB

 

17. دکتر اسماعیل نوری علا

https://goo.gl/z8Et3N

 

18. مهستان سکولار دموکراسی

http://isdmovement.com/2018/0518/051818/051818-Sam-Ghandchi-Re-Mehestan.htm

 

19. شاهزاده رضا پهلوی

https://goo.gl/hoFqBA

Prince Reza Pahlavi

https://goo.gl/ivni1n 

 

20. قسمتِ اولِ مصاحبه ی یازدهم ماه دسامبرِ تلویزیون ایران اینترنشنال با شاهزاده رضا پهلوی

https://goo.gl/oxKCBj

 

لینک دیگر از طریق فیسبوک

بخش اول مصاحبه اختصاصی ایران‌اینترنشنال با شاهزاده رضا پهلوی

https://www.facebook.com/iranintl/videos/264371990926628

بخش دوم مصاحبه اختصاصی ایران‌اینترنشنال با شاهزاده رضا پهلوی
https://www.facebook.com/iranintl/videos/789935478013005

 

21. مهستان: اتحاد جمهوریت خواهانِ سکولار، دموکرات و آینده نگر
http://isdmovement.com/2018/0518/051818/051818-Sam-Ghandchi-Re-Mehestan.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH